Keresés

Braízilia: megőrizni az őserdőt Braízilia: megőrizni az őserdőt 

Ferenc pápa „nagy álmai” Amazónia számára - főszerkesztői jegyzet

Ferenc pápa látomása a térségről: konkrét utak a szegényeket figyelembe vevő humán ökológia, a kultúrák megbecsülése, továbbá egy amazóniai arcú missziós egyház számára.

Andrea Tornielli / Vértesaljai László – Vatikán

 „Az álom az igazság keresésének kiváltságos helye. Isten is gyakorta választotta, hogy álmokban szólaljon meg”. 2018 decemberében fogalmazott így Ferenc pápa a Szent Márta-házban tartott szentmise homíliájában Szent Józsefről, a csendes és konkrét emberről, ami segít minket Ferenc pápa amazóniai látomásának a megértésében a szinódus utáni buzdításon keresztül. A szöveg olyan, mint egy szerelmeslevél, mely tele van költői idézetekkel, melyek segítik az olvasót abban, hogy kapcsolatba kerüljön a térség csodálatos szépségével, de egyúttal hétköznapi drámáival is. De miért is akar Róma püspöke egy ilyen behatárolt szinódusnak, egy ilyen meghatározott térségnek egyetemes jelentőséget tulajdonítani? Miért tartozik ránk Amazónia, sorsával együtt? – teszi fel a kérdést a Vatican News főszerkesztője.

Amazónia különlegessége: erőforrás és modell

A buzdítást átlapozva találunk a válaszra. Elsősorban mert minden összefügg: a földgolyó egyensúlya Amazónia egészségi állapotától is függ. És minthogy az emberekről való gondoskodást és a gazdasági rendszereket nem lehet egymástól elválasztani, nem szabad közömbösnek lennünk a bennszülött népek humán és kulturális gazdagsága láttán, sem pedig az erdőpusztító, kiaknázó politikák iránt. Ám van egy másik elem, mely egyetemessé teszi Amazóniát. Ugyanis az ott megnyilvánuló dinamikák már elővételezik a számunkra közeli kihívásokat, melyek a globalizált gazdaság, az emberi élet számára egyre kevésbé fenntartható pénzügyi rendszerek kihívásai, továbbá a népek és a mélységesen különböző kultúrák együttélésének, a migrációnak a kihívásai, valamint a teremtésvédelem szükségessége, nehogy a károk helyrehozhatatlanná váljanak.

Amazóniának joga van az evangéliumi tanúságtételre

A „Querida Amazonia” Ferenc pápa levelének főszereplője azonban mindenekelőtt az egyház számára kihívás, melynek hivatása, hogy új evangelizációs utakat találjon a keresztény üzenet szívének, a kérügmának a meghirdetésére, mely jelenvalóvá teszi az Isten irgalmát, aki annyira szerette a világot, hogy a kereszten feláldozta a Fiát. Az ember Amazóniában nem leküzdendő betegség, hogy meggyógyítsuk a környezetet. Amazónia őslakos népeit meg kell őrizni a maguk kultúrájával és hagyományaival. Nekik joguk van az evangéliumi tanúságtételhez. Nem szabad őket kirekeszteni a misszióból, az egyház lelkipásztori törődéséből, melyet jól jelképez az öreg misszionáriusok napszítta arca, akik képesek egy szál kenuban napokig evezni, hogy csekély létszámú csoportokkal találkozzanak, hogy elvigyék nekik Isten simogatását és újjáteremtő vigasztalását a szentségekben.         

Nem irányoz elő változásokat vagy módosításokat

Ferenc pápa apostoli buzdítása olyan tekintetről tanúskodik, mely túllép a dialektikus szópárbajokon, melyek odáig jutottak, hogy a szinódusban egy népszavazás lehetőségét lássák házas férfiak pappá szentelésének lehetőségéről. Ez egy régóta vitatott kérdés, mely meg is maradhat a jövőben, mert a „teljes és tökéletes önmegtartóztatás” bizonyára nem a papság természetéből fakadó kívánalom, ahogy azt a II. Vatikáni zsinat leszögezte – fogalmaz a főszerkesztő jegyzete. Ima és elmélkedés után Péter utóda úgy döntött, hogy ebben a kérdésben nem irányoz elő változásokat vagy módosítások utólagos lehetőségét, mint amelyek az érvényes egyházi szabályok szerint lehetségesek, de kéri, hogy induljunk ki a lényegesből. Mégpedig egy megélt és megtestesült hitből, egy kegyelem-szülte, Isten tevékenységének teret adó, megújult missziós lendületből nem pedig marketing-stratégiákból vagy vallási véleményformálók kommunikatív technikáiból.  

A hit átadása és megőrzése „erős és nagylelkű” nők jelenlétének köszönhetően

A „Querida Amazonia” sajátos és bátor válaszra szólít fel az egyházi szerveződés és szolgálatok újragondolásában. Az egész katolikus egyházat felelősségre hívja, hogy maga felé fordítsa azon népek sebeit és közösségeik nehézségeit, ahol lehetetlenné vált a vasárnapi szentmise bemutatása, és hogy erre nagylelkűen válaszoljon új misszionáriusok küldésével, az összes karizma értékelésével, olyan új feladatokra és szolgálatokra irányulva, amiket stabil és elismert módon világiakra és nőkre lehet bízni. A nők pótolhatatlan szerepére utalva Ferenc pápa emlékeztet, hogy Amazóniában a hitet „erős és nagylelkű” nők jelenlétének köszönhetően adták át és őrizték meg, „anélkül, hogy bárki pap arra járt volna” – zárul Andrea Tornielli főszerkesztői jegyzete Ferenc pápa „Querida Amazonia” apostoli buzdításának bemutatása alkalmából.                                   

12 február 2020, 12:18