Keresés

VATICAN POPE FRANCIS VATICAN POPE FRANCIS 

Jézus alázatossága a keresztények útja – Ferenc pápa vasárnapi Úrangyala imádsága

Urunk megkeresztelkedésének ünnepén délben, az Úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében Ferenc pápa arra buzdította a híveket, hogy a mindennapok konkrét helyzeteiben tegyenek tanúságot az Atya végtelen szeretetéről és ünnepeljék meg lelkükben keresztségük napját, amely az „igazságosság kötelessége” az Úr iránt.

Vertse Márta – Vatikán

A pápa beszéde elején annak az örömének adott hangot, hogy Urunk megkeresztelkedésének ünnepén ismét megkeresztelhetett néhány gyermeket. „Idén harmincketten voltak” - tette hozzá, majd a hívek imáját kérte a gyermekekért és családjaikért.

A Messiásnak nincs szüksége a megtisztulásra

A liturgia idén Jézus megkeresztelkedésének eseményét Máté evangéliuma szerint (vö. 3,13-17) beszéli el – mondta a pápa, utalva a keresztséget kérő Jézus és Keresztelő Szent János párbeszédére. János vissza akarja utasítani Jézus kérését és megjegyzi: „Nekem van szükségem a te keresztségedre, és te jössz énhozzám?” (14). Jézusnak ez a döntése meglepetésszerűen érinti Keresztelő Szent Jánost, ugyanis a Messiásnak nincs szüksége a megtisztulásra, hiszen Ő az, aki megtisztít. De Isten a Szent, útjai nem a mieink és Jézus az Isten Útja, kifürkészhetetlen út – fejtette ki a pápa, emlékeztetve rá, hogy „Isten a meglepetések Istene”.

Jézus azért kéri a keresztséget, hogy megvalósuljon az Atya terve

János azt is kijelentette, hogy közte és Jézus között óriási, áthidalhatatlan távolság áll fenn: „Arra sem vagyok méltó, hogy saruit hordozzam” (Mt 3,11) – olvassuk az evangéliumi szakaszban. De Isten Fia éppen azért jött el, hogy áthidalja ezt a távolságot az ember és Isten között. Ha Jézus teljesen Isten, egyben teljesen ember is, és egyesíti újból azt, ami meg lett osztva. Ezért így válaszol Jánosnak: „Hagyd el ezt most! Úgy illik, hogy teljesítsük mindazt, ami méltányos” (15) – idézte az evangélium szavait a pápa, majd rámutatott: „A Messiás kéri a keresztséget, hogy beteljesedjen minden igazságosság és megvalósuljon az Atya terve. Ennek útja a gyermeki engedelmesség és a törékeny, bűnös emberrel való szolidaritás. Ez Isten alázatának és gyermekeihez való teljes közelségének az útja”.  

Jézus alázata a szelídséget hirdeti

Utalással az Izajás próféta könyvéből vett Olvasmány szavaira, a pápa felidézte, hogy a próféta is hirdeti Isten Szolgájának igazságosságát, aki a világban betöltött küldetését a világ szellemiségével ellentétes stílusban valósítja meg: „Nem kiált majd, s nem emeli föl a hangját, szava se hallatszik az utcákon. A megtört nádszálat nem töri össze, a pislákoló mécsbelet nem oltja ki” (42,2-3). A szelídség magatartása ez, amit Jézus hirdet alázatosságával, a szelídséget – mutatott rá a pápa. Ma is arra van szükség, hogy az Úr tanítványait az egyszerűség, a tisztelet, a mértéktartás és a visszafogottság magatartása jellemezze – hangsúlyozta Ferenc pápa, majd hozzátette: „Szomorú, hogy ma is az Úr sok tanítványa páváskodik azzal, hogy az Úr tanítványa. Nem jó tanítvány az, aki páváskodik. A jó tanítvány alázatos, szelíd, feltűnés nélkül teszi a jót”. A missziós cselekvésben a keresztény közösség arra kapott meghívást, hogy nyitott legyen mások felé, mindig javasolva, soha nem kényszerítve, tanúságot téve, osztozva az emberek konkrét életében.

Hirdessük mindenkinek az Atya végtelen szeretetét

Amint Jézus megkeresztelkedett a Jordán folyó vizében, megnyílt az ég és galamb formájában leszállt rá a Szentlélek, miközben a mennyből ez a szózat hangzott: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik” (Mt 3,17). Urunk megkeresztelkedésének ünnepén ismét fedezzük fel saját keresztségünket – buzdította a híveket Ferenc pápa. Mint ahogy Jézus az Atya szeretett Fia, mi is, akik újjászülettünk a vízből és a Szentlélekből, legyünk tudatában, hogy szeretett gyermekek vagyunk, az Atya mindnyájunkat szeret. Isten kedvtelésének tárgyai vagyunk, testvérei vagyunk olyan sok testvérünknek. Azzal a nagy küldetéssel bíztak meg minket, hogy tegyünk tanúságot és hirdessük minden embernek az Atya végtelen szeretetét.

Emlékezzünk saját keresztségünkre, megkeresztelkedésünk dátumára

Jézus megkeresztelkedésének ünnepe emlékeztet minket saját keresztségünkre – hangsúlyozta a pápa. Mi is újjászülettünk a keresztségben. A keresztségben eljött a Szentlélek, hogy velünk maradjon. Ezért fontos, hogy ismerjük keresztségünk dátumát. Tudjuk, hogy melyik napon születtünk, de nem mindig tudjuk megkeresztelkedésünk dátumát. Biztosan van közöttetek, aki nem tudja.. – mondta a Szent Péter teret megtöltő híveknek a pápa, majd a következő házi feladattal bízta meg őket: „Hazatérve tegyétek fel a kérdést: mikor lettem megkeresztelve? És szívetekben ünnepeljétek meg minden évben megkeresztelkedésetek napját. Ez egyben az igazságosság kötelessége az Úr irányában, aki olyan jó volt velünk”. Végül a pápa Szűz Máriához fohászkodott: segítsen minket, hogy egyre jobban megértsük a keresztség ajándékát és következetesen megéljük azt a mindennapi élet helyzeteiben.

13 január 2020, 10:28