Keresés

Pope Francis' Angelus prayer Pope Francis' Angelus prayer 

Krisztus szava megváltoztatja a világot és a szíveket – Ferenc pápa Úrangyala imádsága

Isten Szava első vasárnapján, amelyet Ferenc pápa tavaly szeptember 30-án közzétett “Aperuit illis”, “Megnyitotta nekik” kezdetű Motu Propriójával alapított meg és amelyet minden évben az egyházi évközi időszak harmadik vasárnapján ünnepelünk, a pápa délelőtt 10 órai kezdettel szentmisét mutatott be. Délben, az Úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében arra buzdított, hogy nyíljunk meg az Atya irgalmasságának és hagyjuk, hogy átalakítson bennünket a Szentlélek kegyelme.

Vertse Márta – Vatikán

Csak Isten Fia megjelenésének eseménye fényében érthetjük meg a megtérésre szóló felhívást, amelyet Jézus nyilvános működése kezdetén intéz Galileában minden jóakaratú emberhez. A tanítványokhoz hasonlóan mi is legyünk Isten Szavának hírnökei. A Jézussal való találkozás alakítja át életünket, megváltoztatja a világot és a szíveket – fejtette ki beszédében Ferenc pápa.

Jézus a periférián kezdi meg nyilvános működését

A vasárnapi evangéliumi szakaszból (vö. Mt 4,12-23) kiindulva, a pápa Jézus nyilvános működésének kezdetét elemezte. Jézus Galileában kezdi el működését, amely Jeruzsálemhez képest perifériának számított és amelyre gyanakvással tekintettek a pogányokkal való keveredés miatt. Attól a térségtől semmi jót és semmi újat nem vártak, azonban Jézus, aki a galileai Názáretben nevelkedett, éppen ott kezdi el prédikációját – kezdte beszédét a pápa.

Isten barátsága ingyenes ajándék az emberiség számára

Jézus hirdeti tanításának központi magvát, amit a következő felhívásban összegez: „Tartsatok bűnbánatot, [...] mert közel van a mennyek országa!”. Ez a bejelentés úgy hat, mint egy erőteljes fénysugár, amely áthatol a sötétségen, áthasítja a ködöt és felidézi Izajás próféciáját, amelyet Karácsony éjszakáján olvasunk: „A nép, amely sötétben jár, nagy fényességet lát. Akik a halál országának árnyékában laknak, azoknak világosság támad” (9,1). Jézus, a világ világossága eljövetelével az Atya Isten megmutatta az emberiségnek közelségét és barátságát. Ezeket ingyen adta nekünk, érdemeinktől függetlenül. Isten közelsége és barátsága nem a mi érdemünk: Isten ingyenes ajándéka, amelyet meg kell őriznünk – hangsúlyozta Ferenc pápa.

Csak Krisztus változtathatja meg életünket

A megtérésre szóló felhívás, amelyet Jézus intéz minden jóakaratú emberhez, Isten Fia megjelenésének fényében érthető meg a maga teljességében, amiről az elmúlt vasárnapokon elmélkedtünk – utalt rá a pápa. Sokszor lehetetlen, hogy megváltoztassuk életünket, hogy elhagyjuk az önzés, a gonoszság és a bűn útját, mert a megtérésre irányuló elkötelezettségünk csak saját magunkra, saját erőnkre összpontosít, nem pedig Krisztusra és Lelkére. Ha ebben hinnénk, a büszkeség bűnébe esnénk.

Nyíljunk meg az Atya irgalmasságának

Az Úrhoz való csatlakozásunk nem korlátozódhat pusztán egy személyes erőfeszítésre. A szív és az elme bizalommal teli megnyílásában kell kifejeződnie, hogy befogadjuk Jézus Jó Hírét. Jézus Szava, Jézus evangéliumi Jó Híre az, ami megváltoztatja a világot és a szíveket! Arra kaptunk tehát meghívást, hogy bízzunk Krisztus szavában, hogy megnyíljunk az Atya irgalmasságának és hagyjuk, hogy átalakítson bennünket a Szentlélek kegyelme.

A tanítványokat követve legyünk mi is Isten Szava hírnökei

Innen indul ki a megtérés valódi útja. Pontosan úgy, mint ahogy az első tanítványokkal történt: a találkozás az isteni Mesterrel, tekintetével, szavával arra ösztönözte őket, hogy kövessék Őt, hogy megváltoztassák életüket, konkrétan Isten országa szolgálatába állva. A Jézussal való meglepő és döntő találkozás jelentette a tanítványok útjának kezdetét, átalakította őket Isten népe iránti szeretetének hirdetőivé és tanúivá. Követve Isten Szava első hírnökeinek példáját mindnyájan mi is lépjünk az Üdvözítő nyomdokaiba, hogy reményt kínáljunk fel az arra szomjazóknak. A pápa végül azért fohászkodott Szűz Máriához, akihez az Úrangyala imával fordulunk, hogy támogassa ezeket a szándékokat és erősítse meg őket anyai közbenjárásával.

27 január 2020, 11:28