Keresés

Vatican News
2020.01.25 Inaugurazione Anno Giudiziario Tribunale Rota Romana 2020.01.25 Inaugurazione Anno Giudiziario Tribunale Rota Romana  (Vatican Media)

A pápa a Rota Romana törvényszék tagjaihoz: Őrizzétek meg a keresztény házaspárokat

Aquila és Priscilla példája nyomán az egyháznak ma is szüksége van az evangélium hiteles tanúira – hangsúlyozta Ferenc pápa szombaton délben a Kelemen-teremben tartott kihallgatás során, melyen a Rota Romana egyházi törvényszék bíráit, ügyvédeit, tisztségviselőit és munkatársait fogadta az új igazságszolgáltatási év alkalmából. A mintegy 350 főt számláló testülethez intézett beszédében a pápa „arra szólította fel a pásztorokat, hogy védelmezzék a házasságot az ideológiáktól és a partikularizmustól”.

Cecilia Seppia / P. Vértesaljai László SJ – Vatikán             

Közelség és ingyenesség

Ferenc pápa Szent Pál megtérése ünnepén a Népek apostola munkatársainak példáját tárta vezérfonalként a Rota Romana munkaközössége elé: „Ők az Úr és az evangélium iránti szenvedéllyel eltelve evangelizáltak, a szív szenvedélyével, mely nem üres szavakban öltött testet, hanem a rászoruló testvérek iránti közelség konkrét gesztusaiban, a befogadásban, a gondozásban, az ingyenességben”. Ferenc pápa azt kérte a bíráktól, hogy „az eljárások során legyenek közel az emberek szívéhez, legyenek nyitottak az ingyenességre”. 

Felébredni az álomból  

„Ne hagyják a keresztény házaspárokat a lelkipásztorkodás peremein, mert az nem egy elit-pasztoráció, mely megfeledkezik a népről, ahelyett, hogy meghallgatnák a nyájat, hogy mellettük állnának, hogy megtanulnák a nyelvüket, hogy képesek lennének támogatni őket éjjeli magányukban, nyugtalanságaikban, félelmeikben és tévedéseikben” – kérte a pápa a Rota Romana tagjai jelenlétében a püspököktől és a lelkipásztoroktól, plébánosoktól, de a bíróktól is, hogy „szeressenek úgy, ahogy az apostol szeretett”. De ezt kéri a pápa „a keresztény missziós házaspároktól is, akik készek arra, hogy eljussanak a terekre és palotákba, ahová nem hatol be még Krisztus világossága”. „A keresztény házasok legyenek bátrak, hogy felrázzanak az álomból, miként Aquila és Priscilla, akik ha nem is önálló cselekvőként, de biztosan bátorsággal felruházva járnak el, egészen addig menően, hogy felébresszék a zsibbadtságból és az álomból a pásztorokat, akik túl szilárdak vagy talán elakadtak a tökéletesek kis köreinek a filozófiájától. Az Úr azért jött, hogy a bűnösöket hívja és ne a tökéleteseket”.

Óvják meg a házasságot az ideológiáktól    

Ferenc pápa a lelkipásztorokra bízza a feladatot, hogy „világosítsák meg és vezessék a szent keresztény házaspárokat, adjanak nekik láthatóságot, tegyék őket azon új képesség alanyaivá, akik élik és megőrzik a házasságot, hogy ne essenek az ideológiák hálójába, a partikularizmusba, mely előre kiválasztott csoportokban él. Ehelyett inkább meg kellene nyílni az üdvösség egyetemessége előtt”.

Vissza kell térni a gyökerekhez  

Házaspárok lendületben – hangsúlyozta a pápa. „A világnak ma arra van szüksége, hogy képzeletben újra elinduljon a kereszténység gyökereitől, ahol az egyház még mentes volt az emberi hatalomtól, szegény és alázatos volt, jámbor és elnyomott, hősies. Vissza kell állítani a Szentlélek primátusát, aki az evangelizáció igazi szerzője és motorja, de akit ha nem szólítanak és nem hívnak, akkor ismeretlen lesz és távol marad”.

Ne törődjünk bele, hogy kevesek egyháza vagyunk

„Aquila és Priscilla példája nyomán az egyháznak is tanúságot kell tennie, semmiképpen nem prozelitizmussal, hanem vonzással, mint kovász, nem elszigetelve, mely elhal, hogy tésztává lehessen”. Végül Ferenc pápa arra buzdította a Rota Romana testület tagjait, hogy „mindenki érezze annak a hívatását, hogy átadják a jövőnek a keresztény család szépségét. Az egyháznak szüksége van az Aquila és Priscilla párokhoz hasonló házasokra, akik a keresztség tekintélyével szólnak, mely nem parancsolást jelent, hanem következetességet a tanúságtételben, hogy útitársak legyünk az Úr útján”.

       

25 január 2020, 18:37