Keresés

Vatican News
VATICAN-POPE-MASS-NEW-YEAR VATICAN-POPE-MASS-NEW-YEAR  (AFP or licensors)

Ferenc pápa újévi homíliája: A Szűzanya asszonyként szőtte Isten emberségét

Az új esztendő első napján Ferenc pápa Szűz Mária anyai szerepéről elmélkedett a Szent Péter bazilikában tartott szentmise homíliájában. Noha Mária anyasága jelzi az életet továbbadó és gondozó asszony méltóságát, napjainkban mégis durván visszaélnek a nőkkel, megalázzák és alantasságra kényszerítik őket. A keresztény ember hivatása ezzel szemben az újév küszöbén Mária példájának a követése, aki megőrizte a szívében Isten szavait és életében meg is valósította azokat.

P. Vértesaljai László SJ - Vatikán   

Istenben ott van a mi emberi testünk

Jézus asszonytól született, miután Mária méhében megfogant. Nem felnőttként jött el, hanem sajátjává tette a mi emberségünket és abban növekedett. Egy embernek a méhében Isten és az emberiség egyesült, hogy ne is hagyja el azt soha. Ma is, Jézus a mennyben testben él, amit Anyja méhében vett fel. Istenben ott van a mi emberi testünk - fogalmazott Ferenc pápa homíliája bevezető gondolatában.

Az Istennel egyesülésünk útja Mária útjának követése       

Az év első napján az Isten és ember közötti menyegzőt ünnepeljük, mely egy asszony méhében kezdődött. Istenben mindörökké jelen lesz a mi emberségünk és Mária mindörökké Isten Anyja marad. Ő egy nő és anya, és ez nagyon fontos – hangsúlyozta a pápa. Benne egyesült Isten velünk és ha mi is egyesülni akarunk vele, ugyanazt az utat kell bejárnunk, vagyis Mária által, aki nő és anya. Ezért a Szűzanya jelében kezdjük ezt az új évet, aki asszonyként szőtte meg Isten emberségét. Ha mi az ember-mivoltunkból akarjuk megszőni napjaink hálózatát, akkor nekünk is az asszonyból kell indulnunk.

A nő elleni bármely erőszak Isten megalázását jelenti, aki asszonytól született

Az emberiség újjászületése egy asszonnyal kezdődött, mert asszonyok az élet forrásai. Mégis állandóan megsértik, bántalmazzák, prostitúcióra kényszerítik őket és megölik a méhükben hordott életet. Azonban a nő elleni bármely erőszak Isten megalázását jelenti, aki asszonytól született. Asszony testéből érkezett az emberiség üdvössége és ezért, ahogy az asszonytesttel bánunk, ez visszatükrözi emberségünk szintjét. Mindahányszor feláldozzák az asszony testét a reklámok, a profit, a pornográfia profán oltárain, felhasználandó felületként zsákmányolják ki. Éppen ezért meg kell szabadítani a fogyasztói szemlélettől, tiszteletben kell tartani, hiszen a világ legértékesebb teste, mely foganta és világra szülte a megváltó Szeretetet. Ma már az anyaságot is megalázzák, mert egyedül csak a gazdasági növekedés számít. Vannak anyák – hangsúlyozta a pápa –, akik egy jobb jövő reményében útra kelnek, hogy ott hozzák világra méhük gyümölcsét.  

Mária szeretettel rendezte el szívének minden dolgát és azokat az Istenre bízta

A Biblia szerint az asszony jut a teremtés csúcsára, mint az egész teremtés összefoglalása. Az asszony magában foglalja a teremtmény célját, vagyis az élet megszületését és védelmét. A pápa idézte a napi evangélium szavát: „Mária pedig emlékezetébe véste a pásztorok szavait és szívében elmélkedett róluk” (Lk 2,19). Mária megőrzött mindent: az örömet Jézus születése fölött, a szomorúságot, hogy nem kaptak helyet Betlehemben, József szeretetét, a pásztorok ámulatát, az ígéreteket és a jövő bizonytalanságait. Mindent felvett a szívébe és ott mindent a helyére tett, mert szeretettel rendezte el szívének minden dolgát és azokat az Istenre bízta.

A nő sajátossága, hogy szívére veszi az életet

A jelenet, hogy Mária a szívében megőrzi a hallottakat, még egyszer előfordul Lukács evangéliumában, amikor a tizenkét éves Jézust felkísérik Jeruzsálembe. Mária ekkor „szívébe véste Fiának a szavait és megőrizte azokat”. Ez az ismétlés megérteti velünk, hogy ez a szívben megőrzés nem alkalmi vonása volt a Szűzanyának, hanem szokása. A nő sajátossága, hogy szívére veszi az életet. A nő mutatja meg, hogy az élet értelme nem a dolgok termelése, hanem hogy azokat a szívünkbe felvegyük. Aki a szívével néz, csak az lát jól, mert így belülről lát, így tekint a személyre a hibáin túl, a testvérre a törékenysége ellenére, a reményre a nehézségekben és Istenre mindenben.

Amikor a nők átadhatják adományaikat, a világ egységesebb és békésebb lesz      

Ferenc pápa ezek után megfontolásra ajánlott pár kérdést: Tudok-e szívvel tekinteni az emberekre? Felveszem a szívembe az embereket, akikkel együtt élek, vagy elpusztítom őket a pletykálkodással? És mindenekelőtt az Úr van-e a szívem közepében, vagy pedig más értékek, saját érdekeim, előremenetelem, gazdagság, hatalom? Ha az élet a szívem közepében van, csak akkor tudom gondját viselni és leszek képes legyőzni a bennünket körülvevő közömbösséget. Kérjük ehhez a kegyelmet, hogy ebben az évben felvegyük a szívünkbe az embereket és gondjukat viseljük nekik. Ha egy jobb világot akarunk, ahol béke van és nem háború, akkor legyen a szívben minden nőnek méltósága. Nőtől született a Béke Fejedelme. A nő a béke adományozója és közvetítője és teljes mértékben bele kell őt kapcsolni a döntési folyamatokba. Hiszen amikor a nők átadják adományaikat, a világ egységesebb és békésebb lesz. Ezért ez vívmány a nő számára, de nyereség egyúttal az egész emberiség számára - mondta a pápa.

Az Egyház tovább folytatja Mária művét

Az alig megszületett Jézus máris visszatükröződött egy nő szemében, egy anya arcán. Tőle kapta az első simogatásokat és egymásra mosolyogtak. Az Egyház, amikor a Gyermekre néz, arra hívatott, hogy tovább folytassa mindezt. Az Egyház nő és anya, Szűz Mária vonásaival. Látja a Szeplőtelent és arra hívatott, hogy „nemet” mondjon a bűnre és az evilágiságra. Termékenynek látja és arra hívatott, hogy az Urat hirdesse, és megszülje őt az életekben. Anyának látja őt és hivatása befogadni minden embert, mint egy gyermeket.

Az Egyház Máriához közeledve rátalál központjára és egységére

Az Egyház ha Máriához közeledik, akkor megtalálja központját és egységét. Az emberi nem ellensége, az ördög ellenben meg akarja osztani, előtérbe állítva a különbségeket, az ideológiákat, a részek és pártok gondolatait. De nem értjük meg az egyházat, ha a struktúrákból, a programokból és az irányzatokból indulunk ki. Valamit megértünk, de nem a szívét. Az egyháznak ugyanis anya szíve van. Mi pedig az ő gyermekeiként Isten Anyjának szólítjuk meg, aki egyesít bennünket, mint hívő népet. Ó Anyánk, teremtsd meg bennünk a reményt, hozd el nekünk az egységet. Rád bízzuk ezt az évet, őrizd meg szívedben. Istennek Szent Anyja! Istennek Szent Anyja! Istennek Szent Anyja! – zárta Ferenc pápa újévi homíliáját az efezusi zsinat háromszoros felkiáltásával.

01 január 2020, 14:30