Keresés

Pope Francis baptises a baby during a Mass in the Sistine Chapel at the Vatican Pope Francis baptises a baby during a Mass in the Sistine Chapel at the Vatican 

A pápa a Sixtus-kápolnában: igazságos dolog megkeresztelni megkeresztelni a kicsiket, hogy a Lélekben növekedjenek

Urunk megkeresztelkedése ünnepén Ferenc pápa 32 kisgyermeket keresztelt meg a Sixtus-kápolnában. A hagyománynak megfelelően ezúttal is a vatikáni alkalmazottak gyerekei fogadták az istengyermekség szentségét. Ferenc pápa szabadon fogalmazott homíliájában a gyermekkeresztség jogosságát hangsúlyozta, hiszen „ennek jegyében növekednek a gyermekek egész életük során a Szentlélek ereje által”.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán           

Elődei hagyományának megfelelően Ferenc pápa idén is kisgyermekeket keresztelt magánkápolnájában, a Sixtus-kápolnában Urunk megkeresztelkedése vasárnapján. A 32 kisgyermek közül 17 volt kisfiú és tizenöt leányka. Ferenc pápa a szülőkhöz és keresztszülőkhöz intézett beszédében így tanított:

Fontos megkeresztelni a gyermekeket, hogy növekedjenek a Szentlélek erejével

„Ahogy Jézus elment, hogy megkeresztelkedjék, ti is elhoztátok a gyermekeiteket. Jézus azt válaszolja Jánosnak: „Töltessék be minden igazságosság!”. Egy gyermek megkeresztelése az igazságosság aktusa az ő számára. Hogy miért? Azért, mert mi a keresztségben egy kincset adunk neki, a keresztségben egy zálogot adunk neki: a Szentlelket: A gyermek a keresztségből a Lélek erejével kerül ki. A Lélek majd védelmezni, támogatni fogja őt egész életén át. Azért olyan fontos megkeresztelni a gyermekeket, hogy növekedjenek a Szentlélek erejével”.

A keresztség után törődjetek a gyermek hitével  

„Ezt az üzenetet akartam nektek átadni ma – folytatta a pápa. Azért hozzátok ide a gyerekeket ma, hogy belülről Lélekkel elteljenek. Legyen gondotok arra, hogy növekedjenek a világosságban, a Lélek erejében, a katekézisen, a segítségen, a tanításon és a példán keresztül, amit nektek kell megadni otthon. Ez az üzenet”.      

Iparkodjatok, hogy a gyerekek jól érezzék magukat

Ferenc pápa hozzáfűzte, hogy „nem akart más erősebb dolgot mondani nekik. A gyerekek nem szoktak hozzá, hogy a Sixtus-kápolnába jöjjenek, most első alkalommal…! Nem szoktak hozzá, hogy bezárják őket, egy ilyen meleg környezetbe. És nem szoktak hozzá, hogy így felöltöztessék őket erre a nagyon szép ünnepre, mint ma. Néha egy kicsit kényelmetlenül érzik magukat és az egyik sírni kezd. A koncert még nem kezdődött el, de majd elkezdik, egyik a másik után. Ne ijedjetek meg, engedjétek meg, hogy a gyermekek sírjanak és kiabáljanak. Ha melege van az egyiknek, vegyetek le róla valamit, ha éhes, szoptassátok meg és így nyugton lesz. Már tavaly is említettem, hogy nekik van egyfajta „kórus” sajátosságuk, elég, hogy az egyik megadja a hangot, a többi is rögtön rázendít és már kész a koncert. Ne ijedjetek meg. Szép prédikáció, amikor egy gyermek sír a templomban, szép prédikáció. Iparkodjatok, hogy jól érezzék magukat és menjünk tovább, de ne feledjétek: Ti viszitek a Szentlelket a gyermekek bensőjébe – zárta rövid buzdítását a pápa, majd sorban megkeresztelte a kisgyerekeket.

13 január 2020, 15:05