Keresés

2020.01.08 Udienza Generale 2020.01.08 Udienza Generale 

A továbbadott szeretet mindig termékeny marad – Ferenc pápa szerdai katekézise

Január 8-án tartotta meg Ferenc pápa az új esztendő első szerdai kihallgatását a VI. Pál aulában mintegy 7000 zarándok jelenlétében. Tovább folytatta az Apostolok Cselekedeteiről szóló sorozatát és mostani, 19. katekézisében Pál apostol máltai hajótöréséről elmélkedett. Beszédében kiemelte, hogy Pál nemcsak saját magáról, hanem a hajó egész legénységéről gondoskodott, míg a máltaiak készséges és befogadó szeretettel siettek a hajótöröttek, köztük Pál apostol megsegítésére.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán    

Az evangélium minden népnek rendeltetett 

Az Apostolok Cselekedetei a könyv végén elmondja, hogy az evangélium tovább járja a maga útját nemcsak a szárazföldön, hanem a tengeren is. Így utazik Pál is fogolyként Cezáreából Rómába, a birodalom szívébe, hogy beteljesedjék a Feltámadott szava: „Tanúim lesztek egészen a föld végső határáig” (ApCsel 1,8) – kezdte beszédét Ferenc pápa, majd rögtön buzdítással folytatta: Olvassátok el az Apostolok Cselekedetei könyvét és meglátjátok, hogy az evangélium, a Szentlélek erejével, minden néphez elérkezik és egyetemessé válik. Vegyétek csak és olvassátok!   

Nem hallgatnak Pál tanácsára

A hajózás kezdettől fogva kellemetlen körülményekkel találkozik. Amikor Pál hajóútja veszélyessé válik, azt tanácsolja, hogy ne folytassák tovább útjukat, ám az őrzésével megbízott százados nem hisz neki és inkább a kormányosra és a hajótulajdonosra bízza magát. Tovább hajóznak tehát,  mire aztán olyan fergeteges vihar támad, hogy a legénység elveszti a kontrollt a kormányzás fölött, mire a hajó a hullámoknak kitéve sodródik.

Isten maga gondoskodik

Amikor a halál már elkerülhetetlennek látszott, Pál közbeavatkozott és megnyugtatta útitársait: „Az éjszaka megjelent előttem annak az Istennek az angyala, akié vagyok, és akinek szolgálok. Azt mondta: Ne félj, Pál! Neked a császár elé kell állnod! Nézd, neked ajándékoz az Isten mindenkit, aki veled hajózik” (ApCsel 27,23-24). Isten maga ígéri meg Pálnak és társainak, hogy továbbra sem szűnik meg gondoskodni az életükről és táplálni fogja a reményüket. Lukács így mutatja meg, hogy a terv, mely Pált Róma felé vezeti, nemcsak az Apostolt menti meg, hanem útitársait is. A hajótörés szerencsétlensége a helyzetet gondviselésszerűen az evangélium-hirdetés javára fordítja.

A máltaiak szolgálatkész, befogadó magatartást tanúsítanak

A hajótörés után Málta szigetén érnek partot, melynek lakosai szolgálatkész,befogadó magatartást tanúsítanak. A máltaiak derék emberek, szelídek és befogadóak, attól kezdve – fűzte hozzá szabadon a pápa. Az eső és a hideg ellen tüzet gyújtanak, hogy kicsikét megmelegedjenek és kifújják magukat. Pál, Krisztus igazi apostolaként itt a többiek segítségére siet, amikor néhány rőzseágat dob a tűzre, hogy melegedjenek. Eközben megmarja egy vipera, de nem esik bántódása. A körülállók azonban ezt mondják: „Ez egy nagy gazember, mert miután megmenekül a hajótörésből, végül megmarja egy vipera”.

A gyógyulás jótéteménye a feltámadt Úrtól ered

Arra vártak ugyanis, hogy holtan essen össze, de semmi baja nem esik, mire véleményt változtatnak és gonosztevő helyett most egyenesen istenségnek tartják. Valójában ez a jótétemény a feltámadt Úrtól ered, aki Pál segítségére van, a mennybemenetele előtti ígérete jegyében: „Akik hisznek, azokat ezek a jelek fogják kísérni: kígyókat vehetnek kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik, ha pedig betegekre teszik a kezüket, azok meggyógyulnak.” (Mk 16,18). Azt mondja a történelem, hogy attól kezdve nincsenek többé viperák Málta szigetén – tette hozzá szabadon a pápa: ez ugyanis az Isten áldása a derék máltai népnek a befogadásért.

Az együttérzés szolgálatának evangéliumi törvénye: továbbadni a megkapott jót 

Valójában a máltai tartózkodás Pál számára kiváltságos alkalom arra, hogy megtestesítse a szavát, amit hirdet, hogy ezáltal az együttérzés szolgálatát hirdesse a betegek meggyógyításakor. Ez az evangélium törvénye: amikor egy hívő tapasztalatot szerez az üdvösségről, azt nem tartja meg magának, hanem közreadja mindenki számára. Az igazság és a szépség minden tapasztalata annak elterjesztésére törekszik és a megszabadulás tapasztalatát élő személy érzékenyebbé válik mások szükségletei iránt. Egy próbát kiállt keresztény közelebb kerülhet a szenvedő emberhez, mert tudja, hogy mit is jelent a szenvedés, szíve ugyanis nyitott és szolidárisan érzékeny mások iránt.

A továbbadott szeretet mindig termékeny marad

Pál azt tanítja, hogy Jézus mellé állva éljük át a megpróbáltatásokat, hogy erősödjék bennünk a  meggyőződés, Isten bármilyen körülmények között képes cselekedni, még a látszólagos tévedések közepette is. Továbbá növekedjék annak a bizonyossága, hogy aki szeretetből felajánlja magát és átadja magát az Istennek, annak a szeretete bizonyára termékeny lesz – idézett a pápa az Evangelii Gaudium kezdetű apostoli buzdításából, hozzátéve: A szeretet mindig termékeny, az Isten iránti szeretet mindig termékeny. Ha hagyod, hogy az Úr megragadjon téged és ha befogadod az ő adományait, ezt azért adja, hogy add tovább! Mindig tovább!    

A befogadás vált meg a közömbösség és az embertelenség jegétől

Kérjük az Úrtól, hogy segítsen bennünket abban, hogy a próbatételeket a hit erejének támogatásával éljük meg, és hogy legyünk érzékenyek a történelem megannyi hajótöröttje iránt, akik kimerülten kerülnek a partjainkra. Azzal a szeretettel fogadjuk őket, ami a Krisztussal való találkozásunkból ered, ugyanis ez vált meg a közömbösség és az embertelenség jegétől – fejezte be katekézisét Ferenc pápa.                                       

08 január 2020, 15:20