Keresés

VATICAN POPE VATICAN POPE 

Ferenc pápa hétfő reggeli homíliája: Legyünk szabadok az Isten iránti engedelmességben

Az Isten szavába vetett bizalom győzi le a bálványimádást, a gőgöt, a túlzó önbizalmat. Ferenc pápa a Szent Márta-ház kápolnájában tartott hétfő reggeli szentmise homíliájában a „jó keresztény” kötelességére emlékeztetett, aki hallgat arra, amit az Úr mond az igazságosságról, a szeretetről, a megbocsátásról és az irgalomról.

Giada Aquilino / Vértesaljai László – Vatikán     

Ferenc pápa a Sámuel első könyvéből vett napi olvasmányhoz (1Sám 15,16-23) fűzte gondolatait, melynek központi üzenete: Isten előtt kedvesebb az engedelmesség, mint az áldozat. A szöveg Saul király és Sámuel próféta közötti beszélgetés, melyben Saul védekezik és magyarázza a tettét, míg végül a próféta Isten nevében elveti a királyt. 

A korrupció lépései

Saul bűne abban állt, hogy hiányzott belőle az Isten Szava iránti engedelmesség. Azt gondolta, hogy saját interpretációja, magyarázkodása igazabb lenne. Ebben áll az engedelmesség elleni bűn lényege – kezdte homíliáját a pápa. Az Úr pedig megmondta neki, hogy ne vegyen el semmit a legyőzött néptől, de nem így történt. Amikor Sámuel próféta az Úr nevében szemrehányást tesz neki, a király így felel: „Nézd csak, voltak ott ökrök, megannyi hizlalt állat és én ezekkel akartam áldozatot bemutatni az Úrnak”. Ő maga ugyan nem vágott zsebre semmit, a többiek igen. Ám Isten Szava ilyen magyarázatával megengedte, hogy a többiek zsebre vágjanak valamit a zsákmányból. Ezek a korrupció lépései: kicsike engedetlenséggel kezdődik, az engedelmesség hiányával, ami aztán megy előre, halad tovább…

Az engedelmesség hiánya

Miután Saul kiirtotta az amalekitákat, a nép zsákmányt szerzett aprójószágból és barmokból, a termés zsengéjéből, hogy áldozatot mutassanak be az Úrnak. Ekkor Sámuel emlékezteti a királyt arra, hogy az Úr jobban szereti az Istennek való engedelmességet, mint az egészen elégő áldozatokat. Így tisztázza az értékrendet: fontosabb a tanulékony szív és az engedelmesség, mint az áldozatbemutatás, a böjt és a vezeklés.

A tanulékonyság hiánya, amikor az Úrnak nem engedelmeskedünk, olyan mint a jóslás

A pápa rámutatott, hogy az engedelmesség hiánya valójában abban áll, hogy jobban szeretném azt tenni, amit én gondolok, és nem pedig azt, amit az Úr parancsol nekem és amit lehet, hogy nem is értek. Amikor az ember fellázad az Isten akarata ellen, akkor nem engedelmes, hanem olyan, mint aki a jóslás bűnébe esne. Miközben ugyanis azt mondja, hogy hisz az Istenben, mintha jövendőmondóhoz menne, hogy tenyerét nyújtva, annak olvasatát mintegy biztonságból kikérje. A tanulékonyság hiánya, amikor az Úrnak nem engedelmeskedünk, olyan mint a jóslás.

A makacsság és az ideológia bálványimádás  

Amikor megátalkodsz az Úr akarata előtt, bálványimádó vagy, mert előnyben részesíted azt, amit te gondolsz, a te bálványodat, szemben az Isten akaratával. Saulnak a királyságába került ez az engedetlenség: „Mert elvetetted az Úr Szavát, az Úr is elvet Téged”. Sokszor előnyben részesítjük a saját magyarázatainkat az evangéliumról és az Úr szaváról, például, amikor morális esetelemzésekbe, a kazuisztikába bonyolódunk…, mert ez nem az Úr akarata. Az Úr akarata világos: megmutatkozik a bibliai parancsolatokban és megmutatja magát a Szentlélek által a te szívedben. De amikor megmakacsolom magam és átalakítom az ő szavát ideológiává, akkor bálványimádó vagyok és már nem engedelmes.

Irgalmasság és nem áldozatok

Ferenc pápa homíliája harmadik részében az olvasmányt a napi evangéliummal vetette össze, melyben a farizeusok Jézus és tanítványai böjtjét feszegetik. Az Úr ad választ, mondván, hogy „senki sem varr régi ruhára új szövetből foltot, mert ez csak tovább rontja a szakadást. És új bort sem tölt senki régi tömlőbe, mert különben szétszakadnak a tömlők. Új bort új tömlőbe!” Az Úr Szavának újdonsága, mert az Úr szava mindig újdonság – magyarázta a pápa –, mindig előre visz bennünket. Mindig győz és mindennél jobb! Legyőzi a bálványimádást, legyőzi a gőgöt, a túlságos önbizalmat, mely nem az Úr Szavára építkezik, hanem ideológiákra. Jézusnak van egy nagyon jó szava, mely megmagyarázza mindezt, mely az Istentől jön, az Ószövetségből: „Irgalmasságot akarok és nem áldozatot”.

Bizalom az Istenben        

A jó keresztény engedelmes, tanulékony az Úr Szava iránt, meghallgatja azt, amit az Úr mond az igazságosságról, a szeretetről, a megbocsátásról és az irgalomról. Azt is jelenti, hogy nem vagyunk következetlenek az életben, hogy ideológiát használjunk a továbbhaladáshoz. Igaz, az Úr Szava néha bajba sodor bennünket, de az ördög is ezt teszi, csalárd módon. Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy szabadok vagyunk az Istenben való bizalom révén – zárta homíliáját Ferenc pápa a Szent Márta-ház kápolnájában tartott hétfő reggeli szentmisén.

20 január 2020, 15:37