Keresés

2020.01.17 Delegazione Chiesa Luterana in Finlandia 2020.01.17 Delegazione Chiesa Luterana in Finlandia 

A pápa a finn lutheránus küldöttséghez: Keresztség és vendégszeretet

A szombaton kezdődő ökumenikus imahét előnapján, pénteken délelőtt fogadta Ferenc pápa a Vatikánban a finnországi evangélikus keresztények küldöttségét. Beszédében a keresztségből eredő közös elkötelezettségre hívta fel a figyelmet, mely többek között a vendéglátásban ölt testet.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán    

Ökumenikus zarándokúton Rómában 

Ferenc pápa beszéde kezdetén a „kölcsönös megértés” fontosságára emlékeztetett „napjaink oly sok meg nem értés közepette zajló” világában. „Szent Henrik ünnepén ökumenikus zarándokúton vesztek részt a hit közösségének útján, hogy bátorítsatok és megerősítsetek minket kölcsönösen Krisztus követésében” -  mondta a pápa. Múlt vasárnap Krisztus keresztségét ünnepeltük, emlékezve a saját keresztségünkre. A keresztény hálás a keresztség kegyelméért és ez a hála egybekapcsolja az összes megkereszteltet. A nicea-konstantinápolyi hitvallás a „bűnbocsánat keresztségéről” egyúttal felhívás az életszentségre.

Közös küldetés az evangéliumról szóló tanúságtételre a hétköznapokban

A svéd-finn katolikus-lutheránus párbeszéd csoport „A megigazulás az Egyház életében” című jelentésében joggal állapítja meg: „A megkereszteltek együtt erősíthetik az életszentség lehetőségeit, amiből ered a Krisztusban való közös megigazulás”. A keresztények Krisztus egy és ugyanazon misztikus testének tagjaiként egyesülnek egymással, és egymás terheit kell hordozniuk. Minthogy Krisztus az egész világ megváltására jött, az egyház és egyes világi és felszentelt tagjai is közösen nyertek küldetést az evangéliumról szóló tanúságtételre a hétköznapokban.

A másoknak mutatott emberség részesévé tesz minket Isten jóságának           

A vendéglátás is része a közös tanúságtételnek és a keresztények egységéért folytatott imahét jelzi ezt az ökumenikus erényt és így ajánlja: „Igen nagy emberséggel bántak velünk” (ApCsel 28,2). Pál apostol az Apostolok Cselekedeteiben így beszél a máltai lakosokról, akik vendégszeretően befogadták őket, együtt a több száz hajótöröttel. Megkereszteltként valljuk, hogy Krisztus találkozni akar velünk ezekben az emberekben, akik valós vagy átvitt értelemben hajótöröttek. Aki a vendégszeretetét kínálja, nem lesz szegényebb, hanem gazdagabbá válik. Bárki ad, kap is a maga részéről. Ugyanis a másoknak mutatott emberség titokzatos módon részesévé tesz minket az emberré lett Isten jóságának.  

A megkereszteltek közössége egy mély együtt-állás                

Kedves finn barátaim – szólt a pápa a vendégeihez –, az emberség követeiként és a megtestesült Isten jósága címzettjeiként úton járunk együtt az összes megkeresztelt közösségében. A keresztények azok, akik hálát tudnak adni keresztségükért. Ez a hála összeköti és megnyitja a szívünket, a felebarát felé, aki nem ellenségünk, hanem szeretett fivérünk és nővérünk. A megkereszteltek közössége nem pusztán egyesek mások melletti állása, és bizonyára nem egyesek mások elleni állása, hanem egy mély együtt-állás. A spirituális ökumenizmus és az ökumenikus párbeszéd ezt az együtt-állást hivatottak elmélyíteni. Növekedjék, fejlődjön és teremjen gyümölcsöt továbbra is Finnországban ez az együttállás! – zárta ezzel a kívánsággal Ferenc pápa a finnországi lutheránus közösség képviselőihez intézett szavait.       

Szent Henrik a finnek apostola 

Az 1100 körül Angliában született Szent Henrik pápai legátusként a már kereszténnyé lett Svédország királya támogatásával kezdett hozzá Uppsala püspökeként a finnek evangelizálásához a 12. század első felében. Henrik lett Finnország első püspöke és ő kezdett hozzá a finn egyházszervezet kiépítéséhez. 1156-ban azonban egy Lalli nevű földműves megölte, miután gyilkosság miatt kiközösítették. Tisztelete hamar elterjedt és 1296-ban VIII. Bonifác pápa a vértanú Henrik szenttéavatását már tényként említi. Az első katolikus kőtemplomot 1860-ban, a reformáció után Helsinkiben építették, mely ma már püspöki székesegyház és Szent Henrik nevét viseli. A finn lutheránus egyház is Szent Henriket tekinti az ország hittérítőjének és ez a tisztelet az alapja annak, hogy a január 19-i emléknapjára évről-évre evangélikus küldöttség zarándokol Rómába. Szent Henrik a korábbi legátus, Albinói Miklós bíboros utóda, akit későbbi IV. Adorján néven pápává választottak és aki 1154 és 1159 között szolgált Péter utódaként.

A finnek 70 százaléka evangélikus keresztény 

A Magyarországnál három és félszer nagyobb kiterjedésű Finnország lakossága öt és fél millió. A finnek közel 70 százaléka evangélikus keresztény. Északi kapcsolataik miatt 1,1 százalék az ortodox keresztények jelenléte, míg egy 2018-as felmérés szerint a finnek 27 százaléka felekezet-nélküli.

17 január 2020, 16:24