Keresés

Vatican News
2018.10.13 Cardinale Robert Sarah, Prefetto della Congregazione di Culto divino e della disciplina dei sacramenti 2018.10.13 Cardinale Robert Sarah, Prefetto della Congregazione di Culto divino e della disciplina dei sacramenti 

Sarah bíboros nyilatkozata a XVI. Benedekkel folytatott megbeszéléseiről

Robert Sarah bíboros, az Istentiszteleti és Szentségfegyelmi Kongregáció prefektusa január 14-én, kedden délben tette közzé Twitter-oldalán azt a közleményt, melyben elmondja röviden a papi cölibátusról szóló könyv születésének a történetét és találkozásait az emeritus pápával. Robert Sarah bíborost Ferenc pápa nevezte ki 2014. november 23-án az említett kongregáció prefektusává.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán  

   „2019. szeptember 5-én, a Mater Ecclesiae monostorban tett látogatásom után, ahol XVI. Benedek lakik, írtam az emeritus pápának azzal a kéréssel, lehetséges lenne-e, hogy írjon egy szöveget a katolikus papságról, különös tekintettel a cölibátusra. Elmondtam, hogy saját magam egy értekezést kezdtem írni erről imádságban. Hozzáfűztem: „Elképzelem, Ön azt gondolja, ezek a megfontolások az Ön részéről nem lennének időszerűek azon viták miatt, melyeket kiváltanának napjainkban, de én meg vagyok győződve, hogy az egész egyháznak szüksége van az Ön adományára, amit Karácsonykor lehetne közzétenni vagy 2020 elején”.

    Szeptember 20-án az emeritus pápa megköszönte nekem a hozzám írt levelében, hogy ő a maga részéről, még mielőtt megkapta volna a levelemet, írni kezdett erről a témáról, de az ő ereje nem engedik meg számára többé, hogy egy teológiai értekezést szerkesszen. Mindazonáltal a levelem felbátorította arra, hogy újra elővegye ezt a hosszú munkát. Hozzáfűzte még, hogy elküldi majd nekem, amikor a szöveg olasz fordítása befejeződik.

     Október 12-én, az Amazóniáról tartott püspöki szinódus során az emeritus pápa egy bizalmas levélben átadott nekem egy hosszú szöveget, melyet az utóbbi hónapokban írt. Tekintettel az írás kiterjedtségére megalapozottságában és formájában, rögtön arra gondoltam, hogy azt nem lehet egy újságnak vagy egy folyóiratnak ajánlani, tekintettel a terjedelmére és a minőségére. Azonnal  javasoltam az emeritus pápának egy könyv megjelentetését, mely rendkívüli módon szolgál az egyház javára, integrálva az ő szövegét és az enyémet.

   A könyv előkészítésével kapcsolatos többszöri véleménycsere után végül november 19-én elküldtem a teljes kéziratot az emeritus pápának benne, ahogyan arról mi már korábban közös egyetértés alapján döntöttünk, a borítóval, a közös előszóval és az utószóval, XVI. Benedek szövegével és az én szövegemmel. November 25-én az emeritus pápa nagy megelégedettségét fejezte ki a közösen szerkesztett szövegek kapcsán és ezt fűzte hozzá: „A magam részéről egyetértek azzal, hogy a szöveget közzétegyék abban a formában, amit Ön eltervezett”.

    December 3-án  elmentem a Mater Ecclesiae monostorba, hogy ismét megköszönjem az emeritus pápának nagy bizalmát irántam. Elmondtam neki, hogy könyvünket a karácsonyi szünidő során nyomtatják és január 15-én, szerdán jelenik meg és ennek megfelelően január elején elmegyek hozzá, hogy átnyújtsam neki a könyvet, miután visszatértem a szülőföldemről.

    Az immár több órája engem ért kritika, melynek vádja szerint XVI. Benedeket nem informáltam volna a „Szív mélyéből” című könyv megjelenéséről, mélységesen gyalázatos. Megbocsátok őszintén mindazoknak, akik engem meghazudtoltak vagy akik szembe akarnak állítani Ferenc pápával. Az én kötődésem XVI. Benedekhez töretlen és a Ferenc pápa iránti gyermeki engedelmességem feltétlen.”

     Robert Sarah bíboros, Vatikán

      

15 január 2020, 18:12