Keresés

Vatican News
2019.12.29 Angelus 2019.12.29 Angelus  (Vatican Media)

A pápa újévi Úrangyala imádsága: nyissuk meg szívünket Jézus jósága előtt

A pápa január elsején délelőtt a Szent Péter bazilikában bemutatott szentmiséjét követően a hívekkel elimádkozta az Úrangyala imádságot. A Mária imádság előtt elmondott beszédében arra buzdított, hogy fogadjuk be a Gyermeket és Isten áldását, amelyet az egyháznak és a világnak ad. A pápa továbbá bocsánatot kért, amiért szilveszter este a Szent Péter téren felállított betlehemi jelenet megtekintése után türelmetlen volt a hívekkel, amikor köszönteni akarták. Egy asszony erősen megrántotta ugyanis a pápa karját, hogy elérhesse, amire a pápa türelmetlenül reagált.

Somogyi Viktória – Vatikán

Tegnap este lezárult a 2019-es év. Hálát adtunk Istennek adományaiért - kezde beszédét Ferenc pápa. Ma kezdjük a 2020-as évet ugyanúgy a hála és a dicsőítés hozzáállásával. Nem tekinthetjük természetesnek, hogy Földünk megkezdte a Nap körüli újabb körét és azt sem, hogy mi emberek továbbra is itt élhetünk. Egyáltalán nem vehetjük ezt adottnak, sőt ez mindig egy „csoda”, amin elcsodálkozhatunk és amiért köszönetet mondhatunk.

A szeretet türelmessé tesz bennünket

Az év első napján a liturgia Isten Szent Anyját, Máriát, a názáreti szüzet ünnepli, aki világra hozta Jézust, az Üdvözítőt. Ez a gyermek Isten áldása minden embernek, a nagy emberi családnak és az egész világnak. Jézus nem űzte ki a rosszat a világból, hanem gyökerénél fogva legyőzte. Üdvössége nem varázslatos, hanem „türelmes”, vagyis magában hordozza a szeretet türelmességét, amely szembenéz a gonoszsággal és elveszi erejét. A szeretet türelmessé tesz bennünket – jegyezte meg a pápa. Sokszor elveszítjük a türelmünket. Én is. Bocsánatot kérek a tegnapi rossz példáért. A betlehemi jászolt szemlélve a hit szemével meglátjuk a megújult, a gonosz uralmától megszabadított világot, amely Krisztus királyi uralma alá került, aki a jászolban nyugvó Gyermek.

A béke a remény útja

Ma Isten Anyja megáld bennünket azáltal, hogy megmutatja nekünk Fiát. Megáldja az egész egyházat és a világot. Jézus, ahogy a betlehemi angyalok éneklik, „nagy öröm az egész népnek”, Isten dicsősége és béke az emberek számára (vö. 2,14). VI. Pál pápa ezért szentelte az év első napját a Béke világnapjának, az imának, a béke iránti felelősség tudatosításának. A béke a remény útja, amelyen a párbeszéd, a kiengesztelődés és az ökológiai megtérés által haladunk előre. Vessük tehát tekintetünket Máriára és Fiára. Az év elején engedjük, hogy megáldjon bennünket Fiával! – kérte Ferenc pápa.

Jézus megnyitja a remény távlatát

Jézus áldás mindazok számára, akiket elnyom az erkölcsi és az anyagi rabszolgaság. Ő megszabadít ettől a szeretettel. Annak, aki elvesztette önértékelését ördögi köreinek foglyaként, Jézus ezt mondja: az Atya szeret téged, nem hagy el, lerombolhatatlan türelemmel várja visszatérésedet (vö. Lk 15,20). Annak, aki igazságtalanság és kihasználás áldozata és nem lát kiutat, Jézus megnyitja a testvériség ajtaját, ahol befogadó arcokra, szívekre és kezekre talál, ahol megoszthatja másokkal keserűségét és elkeseredettségét és visszanyerheti egy kicsit méltóságát. Ahhoz, aki súlyos beteg és elhagyatottnak, reményvesztettnek érzi magát, Jézus közel lép, megérinti gyengéden sebeit, megkeni a vígasztalás olajával és átalakítja a gyengeséget a jó erejévé, hogy feloldja a legösszekuszálódottabb csomókat. Annak, aki börtönben van és önmagába zárkózik, Jézus megnyitja a remény távlatát egy apró fénysugár által.

Kérjük Isten alázatos Szent Anyjának az áldását

Kedves testvéreim, lépjünk le büszkeségünk talapzatáról és kérjük Isten alázatos Szent Anyjának az áldását. Ő megmutatja nekünk Jézust. Engedjük, hogy megáldjon, nyissuk meg a szívünket jósága felé. Így a most kezdődő év a remény és a béke útja lesz, nem a szavakon, hanem a párbeszéd, a kiengesztelődés és a teremtett világ védelme mindennapi gesztusain keresztül.

01 január 2020, 16:09