Keresés

Hívek hallgatják Ferenc pápát a Szent Péter-téren Hívek hallgatják Ferenc pápát a Szent Péter-téren 

Ferenc pápa Úrangyala imádsága Vízkereszt ünnepén: Isten új utakra küld bennünket

Mint ahogy a Napkeleti Bölcsekkel történt, a Jézussal való találkozás a mi életünket is megváltoztatja. Arra késztet, hogy új utakra lépjünk. A Jézusból áradó erő megújítja szívünket és elszakít a rossztól – fejtette ki Ferenc pápa Vízkereszt ünnepén délben, az Úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében.

Vertse Márta – Vatikán

A pápa a Máté evangéliumából vett szakasznak arra a részletére világított rá, hogy a bölcsek nem a megszokott úton tértek vissza hazájukba, hanem az angyal figyelmeztetése nyomán új útra léptek. Nekünk is ezt kell tennünk, miután találkoztunk Jézussal. Megszokott környezetünkben megújult szívvel tegyünk tanúságot Krisztusról,  elszakadva a bálványoktól, amelyek magukhoz láncolnak bennünket. Az igaz Isten megnyitja előttünk a szabadság útját.

A bölcsek más úton tértek vissza hazájukba

„Vízkeresztet ünnepeljük, arra emlékezve, hogy a Napkeleti Bölcsek követve a csillagot, látogatást tettek az újszülött Messiásnál” – kezdte beszédét a pápa, idézve az ünnep evangéliumi szakaszának (vö. Mt 2,1-12) végét, amely megjegyzi, hogy a Bölcsek, „miután álmukban figyelmeztetést kaptak, hogy vissza ne forduljanak Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba” (12). Ezek a messzi tájakról érkezett bölcsek, hosszas utazás után rátalálnak arra, akit meg akartak ismerni, miután régóta keresték, minden bizonnyal sok fáradtság és viszontagság közepette. És amikor végre elérkeznek úti céljukhoz, leborulva hódolnak a Gyermek előtt, imádják őt, értékes ajándékokat adnak neki. Utána pedig késedelem nélkül útra kelnek, hogy visszatérjenek hazájukba. De az a Gyermekkel való találkozás megváltoztatta őket.

Az evangéliumi szakasz Isten stílusát mutatja meg

A Jézussal való találkozás nem marasztalja a Napkeleti bölcseket, sőt új lendületet ad, hogy visszatérjenek hazájukba, hogy elmondják mindazt, amit láttak és beszámoljanak az örömről, amit éreztek. A pápa rámutatott, hogy ez a magatartás Isten stílusát fejezi ki, azt a módot, ahogy megjelenik a történelemben. Az Istennel való találkozás nem akadályokat állít elénk, hanem felszabadít; nem bebörtönöz, hanem útnak indít, visszaad minket létünk szokásos helyei számára.

A Jézusból áradó erő meggyógyítja szívünket

A helyszínek ugyanazok, és ugyanazok maradnak, de miután találkoztunk Jézussal, mi már nem vagyunk olyanok, mint azelőtt. Máté evangelista hangsúlyozza, hogy „más úton tértek vissza hazájukba”. Az angyal figyelmezteti őket, hogy válasszanak más útvonalat, hogy elkerüljék Heródest és hatalmi cselszövéseit. A Jézussal való minden egyes találkozás tapasztalata arra indít bennünket, hogy más utakra lépjünk, mert Őtőle jön az a jó erő, amely meggyógyítja a szívet és eltávolít bennünket a rossztól. A folyamatosság és az újdonság között egy bölcs dinamika áll fenn: „saját hazájukba” térnek vissza, de „más úton”. Ez azt jelzi, hogy nekünk kell megváltoznunk, nekünk kell átalakítani életmódunkat a megszokott környezetünkben, módosítanunk kell a körülöttünk lévő valóság megítélésének kritériumait.

A bálványok magukhoz láncolnak minket

Íme, ez a különbség az igaz Isten és az áruló bálványok között, mint a pénz, a hatalom, a siker...; Isten és azok között, akik ezeket a bálványokat megígérik, mint a mágusok, a jósok, a varázslók. De hiába, ők nem érnek semmit – tette hozzá a pápa. A különbség az, hogy a bálványok magukhoz kötnek és bálványfüggővé tesznek minket, mi pedig birtokunkba vesszük őket.

Az igaz Isten megnyitja számunkra a szabadság útját

Az igaz Isten nem tartóztat fel és nem hagyja, hogy mi feltartóztassuk, megnyitja számunkra az újdonságok és a szabadság útjait, mert Ő az Atya, aki mindig velünk van, hogy növekedjünk. Ha találkozol Jézussal, emlékezz rá: vissza kell térned a megszokott helyekre, de egy másik úton, más stílussal. A Szentlélek, amelyet Jézus ad nekünk, így változtatja meg a szívünket – hangsúlyozta beszéde végén Ferenc pápa, majd így fohászkodott a Szűzanyához: „Kérjük Szűz Máriát, hogy tanúi lehessünk Krisztusnak ott, ahol vagyunk, egy új élettel, amelyet átalakított szeretete”.

06 január 2020, 15:37