Keresés

Ferenc pápa az Úrangyala elimádkozásakor az Apostoli Palota dolgozószobájának ablakában Ferenc pápa az Úrangyala elimádkozásakor az Apostoli Palota dolgozószobájának ablakában 

Az evangélium Isten tervének kinyilatkoztatása – a pápa Úrangyala imája

Karácsony megrendítő újdonsága, hogy Isten Fia emberré lett – mondta Ferenc pápa beszédében, amelyet január 5-én, vasárnap délben intézett a Szent Péter teret megtöltő hívekhez az Úrangyala elimádkozása előtt.

Vertse Márta – Vatikán

Fogadjuk be életünkbe Isten kegyelmi ajándékát és azt tegyük konkrét tettekké a mindennapi életben a tevékeny szeretet, a felebarát iránti irgalmasság cselekedeteivel. Őrizzük meg Isten ingyenes ajándékát és másokat is részesítsünk belőle – buzdított rá a pápa.

Az örök Ige „testté lett”

Karácsony második vasárnapján a bibliai olvasmányok segítenek bennünket, hogy kiszélesítsük látókörünket, hogy tökéletesen tudatában legyünk Jézus születése jelentésének – kezdte beszédét Ferenc pápa. Utalt az evangéliumi szakaszra, amely  Szent János Előszavával közli a megrendítő újdonságot: az örök Ige, Isten Fia „testté lett” (14). Nem pusztán eljött, hogy a nép körében lakjon, hanem egy lett közülünk! Ezt az eseményt követően, ahhoz, hogy irányítsuk életünket, nem csak egy törvény, egy intézmény áll rendelkezésünkre, hanem egy isteni Személy, Jézus, aki irányítja életünket az úton, amelyet Ő már előzőleg megtett.

Jézus azért lett emberré, hogy mi is Isten gyermekei legyünk

Szent Pál áldottnak mondja Istent szeretet tervéért, amelyet Jézus Krisztusban valósított meg (vö. Ef 1,3-6.15-18). Ebben a tervben mindnyájan megtaláljuk alapvető hivatásunkat. Szent Pál ezt így fogalmazza meg: arra vagyunk rendelve, hogy Isten gyermekei legyünk Jézus Krisztus műve révén. Isten Fia emberré lett, hogy mi, emberek Isten gyermekei legyünk. Ezért az örök Fiú testté lett: azért, hogy bevezessen minket az Atyával való gyermeki kapcsolatába.

Krisztus evangéliuma nem egy mítosz; az isteni terv teljes kinyilatkoztatása

Tehát, miközben tovább szemléljük a Jászol csodálatra méltó jelét, a vasárnapi liturgia azt mondja el nekünk, hogy Krisztus evangéliuma nem egy mese, egy mítosz, egy épületes történet. Nem – mondta nyomatékkal a pápa. Krisztus evangéliuma az emberre és a világra vonatkozó isteni terv teljes kinyilatkoztatása. Egyidejűleg egy egyszerű és nagyszabású üzenet, amely arra késztet, hogy feltegyük a kérdést: milyen konkrét tervet szánt nekem az Úr, amikor ismét eljött közénk?

Legyünk szentek a szeretetben

Pál apostol sugallja nekünk a választ:  „[ Isten] választott ki […], hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte a [szeretetben]”. Íme, Karácsony jelentése. Ha az Úr továbbra is eljön közénk, ha továbbra is megajándékoz minket Szavával, akkor ezt azért teszi, hogy mindegyikünk válaszolhasson erre a hívásra: legyünk szentek a szeretetben. Az életszentség azt jelenti, hogy Istenhez tartozunk, szeretetközösségben vagyunk Ővele, végtelen jóságának átláthatóságát jelenti. A szentség azt jelenti, hogy megőrizzük Isten ajándékát. Csak ezt jelenti: megőrizzük az ingyenességet. Ez a szentnek lenni jelentése – mutatott rá a pápa.

Az életszentség a mindennapi élet konkrét tetteiben nyilvánul meg

Tehát, aki befogadja magába a szentséget, mint kegyelmi ajándékot, nem teheti meg, hogy ne valósítsa azt meg konkrét tettekben a mindennapokban, a többiekkel való találkozásban. Ez a tevékeny szeretet, ez a felebarát iránti irgalmasság, Isten szeretetének visszatükröződése egyidejűleg a mi szívünket is megtisztítja és készségessé tesz a megbocsátásra, hogy nap mint nap egyre inkább „szeplőtelenek” legyünk. De nem abban az értelemben, hogy én eltávolítok egy foltot: szeplőtelenek, abban az értelemben, hogy Isten belép lelkünkbe, az ajándék, Isten ingyenessége belép lelkünkbe, mi megőrizzük azt és másokat is részesítünk belőle – hangoztatta a pápa, majd a következő fohásszal zárta elmélkedését: „Szűz Mária segítsen bennünket, hogy örömmel és hálával befogadjuk a szeretet Jézus Krisztusban megvalósított isteni tervét”.

06 január 2020, 12:01