Keresés

2020.01.30 Plenaria della Congregazione per la Dottrina della Fede 2020.01.30 Plenaria della Congregazione per la Dottrina della Fede 

A pápa fogadta a Hittani Kongregáció közgyűlésének résztvevőit

Ferenc pápa csütörtökön találkozott a Hittani Kongregáció közgyűlésének tagjaival. A vatikáni ülésen a végső stádiumban és kritikus állapotban levő betegek gondozásáról tanácskoznak. A pápa az emberi élet értékének védelmezésére és a kiselejtezés kultúrája elleni küzdelemre bíztatta a plenáris ülés résztvevőit.

Somogyi Viktória – Vatikán

Ferenc pápa beszédében rámutatott, hogy a keresztény tanítás nem egy merev és önmagába zárkózó rendszer, nem is ideológia, amely az évszakok változásával átalakul. Egy dimanikus valóság, amely bár hűséges marad alapjához, nemzedékről nemzedékre megújul és egy arcban, egy testben és egy névben összegezhető: a feltámadt Jézus Krisztusban. Az Úrnak köszönhetően a hit megnyílik az embertárs és annak szükségletei felé, a legkisebbektől a legidősebbekig. A hit átadásához tehát figyelembe kell venni a célszemélyt, meg kell ismerni és gyakorlati módon szeretni kell őt.

Az életet egyre gyakrabban a hatékonyság és a haszon szempontjából ítélik meg

A pápa felhívta a figyelmet, hogy a mai társadalmi és kulturális kontextusban egyre inkább elhalványul annak a tudata, ami az emberi életet értékessé teszi. Az életet egyre gyakrabban a hatékonyság és a haszon szempontjából ítélik meg. Azokat az életeket pedig, amelyek nem felelnek meg ezeknek a kritériumoknak, kiselejtezettnek és értéktelennek tekintik. A hiteles értékek veszendőbe kerülése idején háttérbe szorulnak a szolidaritás, az emberi és keresztény testvériség nélkülözhetetlen kötelezettségei is. Egy társadalom akkor nevezhető „civilizáltnak”, ha védekezik a kiselejtezés kultúrája ellen; ha felismeri az emberi élet sérthetetlen értékét; ha a szolidaritást ténylegesen gyakorolja és védelmezi, mint az együttélés alapját – mutatott rá Ferenc pápa.

A beteg ember körül létre kell hozni a kapcsolatok hálózatát

A betegek gondozása témájához kapcsolódik az egyház feladata, hogy újraírja a szenvedő ember felvállalásának és ápolásának „nyelvtanát”. Az irgalmas szamaritánus példája megtanít arra, hogy szükség van a szív tekintetének megtérésére, mert gyakran aki néz, nem lát, mert hiányzik belőle az együttérzés. Aki azonban együttérző szívű, azt megérinti a másik ember szenvedése, megáll és gondjába veszi őt. A beteg ember körül létre kell hozni a kapcsolatok hálózatát, amely elősegíti az orvosi kezelését és megnyitja az utat a remény felé. Ez különösen azokban a határhelyzetekben szükséges, amelyekben a fizikai problémát érzelmi csüggedés és lelki aggodalom is kíséri. Ez a kapcsolati hálózat nemcsak klinikai szempontból tekint a betegre, hanem figyelembe veszi a személy egyedülálló mivoltát és átfogó szemlélettel közeledik hozzá. Sosem hagyja magára a gyógyíthatatlan betegségek esetén sem. Az élet bármely körülmény között megőrzi értékét és méltóságát.

Milyen jó szolgálatot tesz a hospice-ellátás!

A pápa idézte Kalkuttai Szent Teréz szavait, aki igyekezett emberivé tenni a haldoklást: „Ha az ember az életének útján csak egy lángot is fellobbantott valakinek egy sötét pillanatban, az nem élt hiába”. Ezzel kapcsolatban a pápa kiemelte, hogy milyen jó szolgálatot tesz a hospice-ellátás, amelynek keretében a végső stádiumban levő betegeknek minőségi orvosi, pszichológiai és lelki támogatást biztosítanak, hogy méltóságteljesen tudják megélni szeretteik közelségében életük utolsó szakaszát. A pápa annak a reményének adott hangot, hogy ezek a központok továbbra is olyan helyek lesznek, ahol elkötelezetten végzik a „méltóság terápiát” és táplálják az élet iránti szeretetet és tiszteletet.

Felülvizsgálják az igen súlyos bűnökre vonatkozó szabályokat

Ferenc pápa elismeréssel szólt arról, hogy a Hittani Kongregáció tanulmányozza a delicta graviora, vagyis az igen súlyos bűnökre vonatkozó szabályok felülvizsgálatát, amelyek Szent II. János Pál „Sacramentorum sanctitatis tutela” kezdetű Motu proprio-jában találhatók. Korszerűsítik ezeket az előírásokat az eljárások hatékonyabbá tétele érdekében és rendezettebbé, szervesebbé kívánják tenni a jelenlegi társadalmi és kulturális kontextus adta új helyzetek és problémák tükrében. A pápa arra buzdította a közgyűlés tagjait, hogy határozottan folytassák munkájukat ezen a területen, ahol az egyház közvetlenül is érintett. Az egyház szigorúan és átláthatóan kívánja védelmezni a szentségek szent mivoltát és a megsebzett emberi méltóságot, kiváltképpen a kicsinyeket illetően.

Beszéde végén Ferenc pápa gratulált a Pápai Biblikus Bizottság által a bibliai antropológia alapvető témáiról a közelmúltban kiadott dokumentumához.

30 január 2020, 15:40