Keresés

2020.01.11 Pontificio Collegio Etiopico in Vaticano 2020.01.11 Pontificio Collegio Etiopico in Vaticano 

A pápa fogadta a centenáriumát ünneplő Pápai Etióp Kollégium képviselőit

Száz éve alapították a Vatikáni kertekben található intézményt. A jeles évfordulót szombaton és vasárnap szintén a Vatikáni kertekben álló Abesszinok Szent István templomában ünneplik szertartások keretében. Ferenc pápa szombaton fogadta az Etióp Kollégium közösségét és az Etiópiából és Eritreából érkezett püspököket, a Keleti Kongregáció bíboros prefektusát, a Pápai Keleti Intézet képviselőit, a kapucinus rend elöljáróját és az évfordulóra egybegyűlteket.

Somogyi Viktória – Vatikán

A pápa beszédében hangsúlyozta, hogy a vatikáni falakon belül az etióp jelenlét már létezett a templomuk és a zarándokházuk, illetve a száz éve létrehozott Kollégium előtt is. Ez a jelenlét a „befogadás” szóhoz vezet el bennünket. Péter apostol sírjánál az évszázadok során otthonra és befogadásra találtak a Rómától földrajzilag távol eső népek gyermekei, akik azonban nagyon közel álltak az üdvözítő Jézus Krisztust valló apostolok hitéhez.

Etióp Péter bölcsességével gazdagította a Római Kúriát

A pápa idézte Tesfa Sion, az Etióp Péter nagy szerzetes szavait, akit a Vatikáni kertekben található Abesszinok Szent István templomában temettek el: „Etióp vagyok, egyik helyről a másikra zarándokolok... De Rómán kívül egyetlen helyen sem találtam rá a lélek és a test nyugalmára; a lélek nyugalmára, mert itt van az igaz hit; a test nyugalmára, mert itt találtam Péter utódját, aki gondoskodik szükségleteinkről.” Etióp Péter bölcsességével gazdagította a Római Kúriát és gondozta az Újszövetség kiadását etióp nyelven.

Ősi hagyományok

Ferenc pápa ezt követően az Etiópiából és Eritreából érkezett papokhoz és diákokhoz szólva rámutatott, hogy a két egyházat ugyanaz a hagyomány köti össze és ma is elhozzák Rómába ősi hagyományaikkal együtt történelmük gazdagságát, valamint a zsidó és az iszlám vallásúak, valamint a Tewahedo ortodox egyház számos tagjának békés együttélését.

Kiengesztelődés és a béke építése

A pápa gondolatban Etiópia és Eritrea lakosai felé fordult, akiket a szegénység és néhány hónappal ezelőttig testvérháború sújtott. Ennek lezárulásáért köszönetet mondott az Úrnak és azoknak, akik ebben a két országban elősegítették ezt. A pápa azért imádkozik, hogy emlékezzenek a fájdalomra, amit megéltek és soha többé ne legyen megosztottság a közös gyökerekkel rendelkező etnikumok és országok között. A papokat arra buzdította, hogy legyenek mindig a jó kapcsolatok és a béke építői. Neveljék a rájuk bízott híveket arra, hogy értékeljék Istennek ezt az ajándékát. Orvosolják a külső és a lelki sebeket, továbbá segítsék elő a kiengesztelődést országaik gyermekeinek jövője érdekében.

Befogadás és pasztorális ellátás

Ferenc pápa emlékeztetett azokra, akik a reménytől vezetve elhagyták hazájukat az embertelen nehézségek és gyakran tragédiák ellenére is, amelyekkel szembe kellett nézniük. Köszönetet mondott ezeknek a híveknek a befogadásáért és pasztorális ellátásukért Európában és más kontinenseken is. Sokkal többet is lehet tenni még  hazájukban és külföldön egyaránt, gyümölcsöztetve római tanulmányaikat alázatos és nagylelkű szolgálatban.

Biztosítsák a katolikus egyház szabadságát

A pápa arra ösztönözte az etióp és eritreiai egyház képviselőit, hogy oltalmazzák értékes egyházi hagyományukat a missziós lendülettel együtt. Annak a kívánságának adott hangot, hogy mindkét országban biztosítsák a katolikus egyház szabadságát, hogy szolgálhassa a közjót. Tegyék lehetővé a diákoknak, hogy Rómában vagy máshol tanuljanak, védelmezzék a nevelési, egészségügyi és szociális intézményeiket annak tudatában, hogy a főpásztorok és a hívek a többi állampolgárral együtt hozzájárulnak e nemzetek közjavához és jólétéhez.

Az eritreai kormány államosítja az egyházi egészségügyi intézményeket

Itt jegyezzük meg, hogy júliusban az eritreai kormány kisajátított a katolikus egyház tulajdonában levő 22 klinikát. Az afrikai ország egészségügyi minisztériuma egyszerű átszervezési műveletnek nevezte a lépést, amelynek célja, hogy ezeket az ország különböző területein található struktúrákat átadja az eritreai kormánynak. A bezárások valójában az egyoldalú kormánydöntésekből származó államosítások. Az eritreai helyi katolikus egyház titkársága levélben tiltakozott, hogy a klinikák bezárását rájuk kényszerítették mindenféle előzetes bejelentés nélkül. Ezt a döntést továbbá nem előzte meg a kormány részéről egy előkészítő párbeszéd a katolikus egyházzal. 2018-ban több mint nyolc katolikus klinikát államosítottak. A bezárások idején fenyegetésekkel és megfélemlítésekkel kellett szembe nézniük. Számos esetben nagy feszültség alakult ki. A személyzetet ugyanis felszólították, hogy hagyják el a klinikákat, miután aláíratták velük a tulajdon átruházását. Ezt azonban csak az egyházi hatóságok tehették volna meg jogszerűen. Az eritreai kormány szerint az egészségügyi struktúrák bezárása összhangban áll az 1995-ben bevezetett előírásokkal, amelyek korlátozzák a vallási intézmények tevékenységét.

11 január 2020, 17:50