Keresés

Vatican News
2019.12.07 Angelus 2019.12.07 Angelus 

Máriához hasonlóan egész életünk legyen „igen” Istennek – a pápa Úrangyala imádsága

Szeplőtelen Fogantatás ünnepén Ferenc pápa Mária “igenjéről” elmélkedett az Úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében. A Szeplőtelen Szűz remekmű: alázattal Isten rendelkezésére bocsátja életét, az Angyal szavaira válaszolva készségesen az Úr szolgálóleányának vallja magát. Az ő példáját kövessük személyes és közösségi életünkben.

Vertse Márta – Vatikán

December 8-án az egyház a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatását ünnepli. Mint ahogy 1953 óta minden évben történik, a pápa délután felkeresi a Spanyol lépcsőnél a Szeplőtelen Szűz Mária szobrát, csatlakozva a rómaiak tiszteletadásához, elhelyezi virágkoszorúját és imát mond. Előzőleg a Santa Maria Maggiora bazilikában rója le tiszteletét a Szűzanya előtt.

Mária fogantatásakor már jelen volt Isten megszentelő szeretete

Ma ünnepeljük Mária Szeplőtelen Fogantatásának emléknapját, amely az adventi időszakhoz, a várakozás idejéhez kapcsolódik. A mai ünnep azonban hirdet valami olyant, ami már beteljesedett Szűz Mária személyében és életében – kezdte beszédét Ferenc pápa. Ezt a beteljesedést tekintjük a kezdetnek, amely megelőzi az Úr Anyjának születését. Szeplőtelen Fogantatása ugyanis elvezet bennünket ahhoz a pontosan meghatározott pillanathoz, amelyben Mária élete elkezdett lüktetni anyja ölében: már ott jelen volt Isten megszentelő szeretete, amely megőrizte őt a rossz mételyétől, amely az emberi család közös öröksége.

A Megtestesülés Mária „igenje” következtében valósulhatott meg

A mai evangéliumi szakaszban felhangzik az Angyal Máriához intézett köszöntése: „Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van” (Lk 1,28). Isten, kifürkészhetetlen tervében kezdettől fogva akarta őt, mint kegyelemmel teljes teremtményt, vagyis akit csordultig eltölt szeretete. Ahhoz, hogy elteljünk valamivel, helyet kell készítenünk, ki kell üresítenünk önmagunkat, félre kell állnunk – mutatott rá Ferenc pápa. Pontosan úgy, ahogy Mária tette, aki figyelmesen meghallgatta Isten Szavát és teljesen megbízott akaratában, fenntartás nélkül befogadta azt életébe. Olyannyira, hogy Isten Szava testté lett benne. Ez Mária „igenje” révén valósulhatott meg. Az Angyalnak, aki kéri készségét, hogy legyen Jézus anyja, Mária így válaszol: „Az Úr szolgálóleánya vagyok: történjék velem szavaid szerint” (38).

Máriában Isten szeretete tükröződik vissza

Mária nem állít akadályokat az Úr elé, nem veszít időt érvelésekkel, hanem készséggel rábízza magát és helyet ad a Szentlélek működésének. Egész lényét, egész személyes életét azonnal az Úr rendelkezésére bocsájtja, hogy Isten Szava és akarata formálják azokat és vezessék el a beteljesedésre. Így, tökéletesen megfelelve Isten rá vonatkozó tervének, Mária „teljesen szép”, „teljesen szent” lesz, de az öntetszelgés legkisebb árnya nélkül. Remekmű, de alázatos, kicsiny, szegény marad. Máriában visszatükröződik Isten szeretete, aki tiszta szeretet, kegyelem, önátadás.

Isten és a felebarát szeretete szorosan összekapcsolódnak egymással

A pápa kiemelte azt a szót, amellyel Mária önmagát jelöli, miközben átadja magát Istennek: „az Úr szolgálóleányának” vallja magát. Mária Istennek mondott „igenje” kezdettől fogva a szolgálat, a mások szükségére való figyelem magatartását vállalja magára. Ezt konkrétan tanúsítja az a tény, hogy Mária Erzsébetnél tett látogatása közvetlenül követi az Angyali üdvözletet. Az Isten iránti készség abban mutatkozik meg, hogy készségesen magunkra vállaljuk felebarátaink szükségleteit. Mindezt harsonaszó, hivalkodás és reklám nélkül, anélkül, hogy kiemelt helyeket keresnénk magunknak, mert a karitatív tevékenységnek és az irgalmasság műveinek nincs szükségük arra, hogy trófeaként állítsuk ki őket. Közösségeinkben mi is arra kaptunk meghívást, hogy kövessük Mária példáját, gyakoroljuk a diszkréció, a rejtve elkövetett jócselekedetek stílusát. Anyánk ünnepe segítsen bennünket, hogy egész életünk „igen” legyen Istennek, egy olyan „igen”, ami Isten imádásában, a szeretet és szolgálat mindennapos tetteiben nyilvánul meg – hangzott végül a pápa fohásza Szeplőtelen Fogantatás ünnepén, az Úrangyala elimádkozása előtt.

08 december 2019, 14:04