Keresés

Pope Francis' Angelus prayer Pope Francis' Angelus prayer 

Advent harmadik vasárnapja az örömre hív – Ferenc pápa Úrangyala imája

Advent harmadik, Gaudete vasárnapján Ferenc pápa arra szólította fel a híveket, hogy készítsenek helyet az érkező Jézusnak, ne hagyják, hogy figyelmüket eltereljék a külső dolgok.

Vertse Márta – Vatikán

Advent harmadik vasárnapján, az „öröm” vasárnapján Isten Szava egyrészt örömre hív bennünket, másrészt arra a tudatosságra, hogy a létezés magában foglalja a kétely pillanatait is, amikor nehezünkre esik hinni. Az öröm és a kétely tapasztalata egyaránt életünk részét képezi – mutatott rá beszédében a pápa.

A valóság az, ami próbára teszi a hitünket

Az első olvasmány Izajás próféta  örömre szóló felhívását tartalmazza: „Örüljön a puszta és a kiaszott vidék, ujjongjon a sivatag és viruljon!” (35,1) - kezdte elmélkedését Ferenc pápa. Ezzel áll szemben az evangéliumi szakaszban Keresztelő Szent János kételkedése: „Te vagy-e az, akinek el kell jönnie, vagy mást várjunk?” (Mt 11,3). A próféta túllát a helyzeten: elbátortalanodott emberek állnak előtte, elernyedt kezekkel, roskadozó térddel, csüggedt szívvel (vö. 35,3-4). Maga a valóság az, ami mindenkor próbára teszi a hitet – fejtette ki Ferenc pápa.

A Megtestesülés, Isten eljövetele átalakítja az életet

De Isten embere előre tekint, a távolba lát, mert a Szentlélek érezteti szívében ígérete hatalmas erejét és hirdeti az üdvösséget: „Bátorság! Ne féljetek! Nézzétek, eljön Istenetek, […] Maga az Isten jön el, hogy szabadulást hozzon nektek” (v. 4). És ekkor minden átalakul: a pusztaság kivirágzik, a vigasz és az öröm beköltözik az eltévelyedett szívekbe, a sánta, a vak, a néma meggyógyulnak (vö. 5-6). Ez az, ami Jézussal valósul meg: „vakok látnak, sánták járnak, leprások megtisztulnak, süketek hallanak, halottak föltámadnak, a szegények pedig hallgatják az evangélium hirdetését” (Mt 11,5) – idézte az evangélium szavait a pápa.

Haljunk meg a bűnnek és térjünk meg Jézushoz

Ez a leírás megmutatja, hogy az üdvösség az egész emberre vonatkozik és megújítja az életet. De ez az újjászületés, a vele járó örömmel együtt mindig feltételezi, hogy meghalunk saját magunknak és a bennünk lévő bűnnek. Innen származik a felhívás a megtérésre, amely mind Keresztelő Szent János, mind Jézus prédikációjának az alapja. A pápa arra buzdított, hogy változtassuk meg az Istenről való elképzelésünket. Az adventi időszak erre ösztönöz bennünket éppen azzal a kérdéssel, amelyet Keresztelő Szent János tesz fel Jézusnak: „Te vagy-e az, akinek el kell jönnie, vagy mást várjunk?”. Gondoljunk csak bele – mondta Ferenc pápa – Keresztelő Szent János egész életében várta a Messiást; életstílusát, magát a testét is ez a várakozás alakította. Jézus ezért is dicséri ezekkel a szavakkal: „asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb Keresztelő Jánosnál” (vö. Mt 11,11). És ennek ellenére neki is meg kellett térnie Jézushoz. Mint Keresztelő Szent János, mi is arra kaptunk meghívást, hogy felismerjük az arcot, amelyet Isten az alázatos és irgalmas Jézusban öltött magára.

Minden nap tisztítsuk meg hitünket

Advent kegyelmi időszak, ami arra figyelmeztet bennünket, hogy nem elég hinni Istenben: szükséges, hogy minden nap megtisztítsuk hitünket. Nem egy mesebeli figura, hanem Isten befogadására kell felkészülnünk, aki megszólít és választás elé állít bennünket. A jászolban fekvő Gyermek arca szükséget szenvedő testvéreinké, a szegényeké, akik „ennek a misztériumnak a kiváltságosai és gyakran ők azok, akik a leginkább fel tudják ismerni Isten közöttünk való jelenlétét” (Admirabile signum k. apostoli levél, 6).

Készítsünk helyet szívünkben Jézusnak

Szűz Mária segítsen minket, hogy miközben Karácsony felé közeledünk, ne engedjük, hogy figyelmünket eltereljék a külső dolgok, hanem készítsünk helyet szívünkben Őneki, aki már eljött és aki még el akar jönni, hogy meggyógyítsa betegségeinket és örömét adja nekünk – fejezte be az Úrangyala elimádkozása előtti elmélkedését Ferenc pápa.

15 december 2019, 12:55