Keresés

2019.12.06 Cassa Nazionale del Notariato 2019.12.06 Cassa Nazionale del Notariato 

Hiteles szolgálat a közjó érdekében – a pápa beszéde az olasz közjegyzőkhöz

December 6-án, pénteken délelőtt Ferenc pápa kihallgatáson fogadta az olasz közjegyzői kar biztonsági és segélynyújtási intézményének képviselőit. Arra buzdította őket, hogy a törvények tiszteletben tartásának biztosítása mellett tartsák mindig szem előtt a személy méltóságát.

Vertse Márta – Vatikán

A pápa beszédében utalt a centenáriumát ünneplő országos segélynyújtási alap kettős célkitűzésére: kiegészítő támogatást nyújt minden aktív közjegyzőnek, akinek tiszteletdíja nem ér el egy bizonyos küszöböt, valamint támogatja a nehézségekkel küzdő nyugdíjas közjegyzőket és családjukat. Mindkét szempontot a szolidaritás elve ihleti, táplálva a közösségi érzést a szakmai kategórián belül. A pápa arra bátorította az olasz közjegyzőket, hogy őrizzék meg a kölcsönös támogatásnak ezeket a formáit, amelyek önazonosságuk részét alkotják és hitelesebbé teszik tevékenységüket.

Elidegeníthetetlen alapelv: az igazság és az igazságosság védelme

Egy olyan társadalmi környezetben, amelyet egyre inkább áthat az a vágy, hogy szereplői a nyereség „autópályáján” versenyezzenek, mindig az előzési sávban haladva, a közjegyzők arra kaptak meghívást, hogy a hiteles szolgálat szellemében töltsék be szerepüket. A szerződéskötések dialektikájában való jelenlétük nem csak a törvényesség pecsétje, amelynek a közjegyzők az őrzői, hanem a kiegyensúlyozottság és a megfontoltság, vagyis az igazságosság pecsétjei is. Segítsék a társadalmat, hogy emberségesebbé váljon – hangzott a pápa buzdítása. A törvény és a társadalmi-gazdasági igények közötti közvetítő szerepet a közjegyzői hivatással járó szigorú pontossággal töltsék be. A szabályok helyes alkalmazása közben tartsák szem előtt a hozzájuk forduló emberek bizonyosságot és védelmet igénylő elvárásait, a személyek méltóságát és jogait. Elidegeníthetetlen alapelvként védelmezzenek mindent, ami igazságos és igaz, nem feledve a szeretetet, a személyek közötti kapcsolatok alapvető és szükséges erényét.

Az új humanizmus hűségesen feleljen meg Isten tanításának

Mint ahogy a II. Vatikáni Zsinat emlékeztet rá, „egy új humanizmus születésének vagyunk tanúi, melyben az embert elsősorban a testvéreiért és a történelemért érzett felelősség határozza meg” – idézett a pápa a Gaudium et spes k. lelkipásztori konstitúcióból (55). Ez arra készteti a közélet különböző területein dolgozókat, hogy működjenek együtt egy olyan társadalmi rend megvalósításában, amely egyre hűségesebben megfelel Isten törvényének és a belőle származó etikai normáknak.

Tartsák mindig szem előtt a köz javát

A közjegyzői szakma fontos helyet foglal el minden társadalom struktúrájában – állapította meg a pápa, majd felhívta a figyelmet a következő alapvető követelményre:  a szakmai tudás és az erkölcsi integritás garantálják, hogy a közjegyzők helyesen végezzék a kollektivitás számára fontos szolgálatukat. Olyan értékekről van szó, amelyek elvitathatatlanok a közjegyzők esetében, akik közvetítők az egyén vagy társadalmi csoport és a hatályos jogszabályok között, annak hűséges tolmácsolóiként és végrehajtóiként. Ferenc pápa arra buzdította az olasz közjegyzőket, hogy egyre jobban mélyítsék el ismereteiket a törvényi rendelkezésekre vonatkozóan, szüntelenül szem előtt tartva az ember és a társadalom legfőbb javát, vagyis a közjót – mondta végül Ferenc pápa, majd mindnyájukra az Úr áldását kérve búcsúzott az olasz közjegyzőktől.

07 december 2019, 19:29