Keresés

2019.12.24 Nomina di mons. Gergely KOVACS ad arcivescovo di Alba Iulia (Romania) 12 dicembre 2019, all'occasione del 50-mo della Congregazione dei Santi 2019.12.24 Nomina di mons. Gergely KOVACS ad arcivescovo di Alba Iulia (Romania) 12 dicembre 2019, all'occasione del 50-mo della Congregazione dei Santi 

Ferenc pápa Kovács Gergely atyát nevezte ki Gyulafehérvár új érsekévé

December 24-én, Szent Karácsony vigíliáján nevezte ki Ferenc pápa dr. Kovács Gergely atyát, pápai káplánt a Kultúra Pápai Tanácsának eddigi irodavezetőjét a gyulafehérvári érsekség új érsek főpásztorává. Ferenc pápa egyúttal elfogadta Jakubinyi György-Miklós gyulafehérvári érsek és Tamás József gyulafehérvári segédpüspök lemondását.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

A székelyföldi Kézdivásárhely szülötte

Kovács Gergely atya a székelyföldi Kézdivásárhelyen született 1968. július 21-én. Általános iskolai és gimnáziumi tanulmányait szülővárosában végezte. 1987-ben érettségizett és kérte felvételét a gyulafehérvári érsekség szemináriumába. 1987-től 1990-ig a gyulafehérvári Teológiai Intézetben végezte tanulmányait, majd Rómában a Német-Magyar Pápai Kollégium diákjaként a Pápai Gergely Egyetemen 1992-1994 között szerzett bakkalaureátusi fokozatot. Posztgraduális képzését a Lateráni Pápai Egyetemen folytatta a kánonjogi fakultáson 1994 és 1996 között, majd a Pápai Gergely egyetemen szerzett doktori fokozatot ugyancsak kánonjogból 1996-ban.

Kinevezés a Kultúra Pápai Tanácsába

Tanulmányai végzése közben 1993. július 3-án szentelte pappá Bálint Lajos érsek. Első szolgálati helye Marosvásárhely, ahol plébánián kápláni szolgálatot látott el 1996-től 1997-ig. 1997-ben kinevezést kapott a Vatikánba és a Kultúra Pápai Tanácsának lett beosztottja, ahol a német nyelvterület és Közép-Kelet Európa kulturális ügyeinek lett az intézője. 1998 óta szerkesztette a „Cultura e Fede”, a „Hit és Kultúra” című folyóiratot a lap főszerkesztőjeként. 2007-ben nevezték ki a Kultúra Pápai Tanácsa irodavezetőjévé. 2000. július 24-től kezdve Őszentsége pápai káplánja. Saját erdélyi-gyulafehérvári egyházmegyéjében Márton Áron püspök szentté avatási ügyének posztulációját indította el, majd gondozta a későbbiekben.  

Sokoldalú tevékenység

Egyéb tevékenységei között említendő, hogy 1998 és 2012 között az el nem hált házasságok ügyeinek kötelékvédője az Istentiszteleti és Szentségi Kongregációnál. 2002 és 2007 között a római „Szent István Alapítvány” tagja, 2007 óta a római Pápai Magyar Intézet Vigilancia (ellenőrző) Bizottságának tagja. 2008 óta bíró (commissario) a Papi Kongregációnál. 2012 óta az el nem hált házasságok ügyeinek bírója (commissario) a Rota Romana Bíróságnál. 2019 óta a házasságok hit javára való felbontási eljárásának bírója (commissario) a Hittani Kongregációnál. Lelkipásztori síkon 2012 óta a firenzei magyarok lelkipásztora. 2012 óta Márton Áron püspök, 2016 és 2019 között Hám János püspök, 2017 óta Bódi Mária Magdolna boldoggá avatási ügyének posztulátora..

24 december 2019, 13:05