Keresés

Pope Francis Pope Francis  

Ferenc pápa köszöntései a szerdai katekézisen: dicséretes lengyel példák

A szerdai kihallgatás végén Ferenc pápa a nagy világnyelvek zarándokcsoportjaihoz szólva összefoglalta nekik a katekézis tanítását.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán  

Római konferencia boldog Popiełuszko vértanú atyáról  

A lengyel hívekhez fordulva külön köszöntötte annak a római tanácskozásnak a résztvevőit, amit a Pápai Orbán egyetemen boldog Popiełuszko vértanú atyára emlékezve tartottak, a neki szentelt kiállítás kapcsán. Megköszönte nekik, hogy megőrzik ennek a buzgó vértanú papnak az emlékét, akit barbár módon meggyilkolt a kommunista titkosszolgálat. Popiełuszko atya a Krisztus, az Egyház és az emberek iránt érzett szeretetből áldozta fel az életét, főként azokért, akiket megfosztottak szabadságuktól és méltóságuktól.

A Keleti Egyházakért végzett imanap és gyűjtés Lengyelországban

Ferenc pápa köszöntésében emlékeztetett még arra, hogy Lengyelországban vasárnap tartják a Keleti Egyházakért végzett imanapot és gyűjtést. A pápa mindenki figyelmébe ajánlja ezt a fontos művet és megköszöni a lengyeleknek, hogy elkötelezik magukat a szomszédos egyházak javára a testvéri szeretet lelkületével és Isten áldását kérte rájuk.            

Olasz kisvárosok hagyományőrző bemutatkozása  

Az olasz csoportok közül a pápa kiemelte a folignói zászlópörgetőket, akik a dobszóra bemutatott színes mutatványokkal örömet szereztek minden zarándoknak, egyúttal szép jelét adták annak, hogy az olasz kisvárosok közösségei, köztük a fiatalok is, milyen példamutató módon őrzik meg szűkebb hazájuk értékes vallási és kulturális örökségét.

Fiatalok őrzik a hagyományt
Fiatalok őrzik a hagyományt

Kövessük Szent Miklós példáját és semmit ne helyezzünk a szeretet elé

Végül Ferenc pápa mindenkit emlékeztetett arra, hogy pénteken tartjuk Bari Szent Miklós emléknapját. Kövessük a példáját, semmit ne helyezzünk a szeretet elé, mellyel a szükséget szenvedőket támogatjuk.

                            

04 december 2019, 16:08