Keresés

Vatican News
Pope Francis Christmas Holy Mass Pope Francis Christmas Holy Mass 

Ferenc pápa homíliája a karácsonyi éjféli misén: Fogadjuk be Isten megjelent kegyelmét!

Karácsony vigíliáján, december 24-én este fél tízkor kezdődött a Szent Péter bazilikában az éjféli szentmise, melyet Ferenc pápa mutatott be a Római Kúria és a Szentszéki képviseletek jelenlétében. A bazilikát zsúfolásig megtöltő hívek jelenlétében Ferenc pápa arról elmélkedett, hogy megjelent köztünk Isten kegyelme, amit hálás szeretettel fogadjunk be az életünkbe.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

A szentmise megkezdése előtt egy ministráns elénekelte a karácsonyi Martirológiumot, mely a húsvéti Exultet mintájára a Születés örömhírének a bejelentése a világ nagy történelmi összefüggéseiben.

Isten kegyelme megváltást hoz minden embernek

«A nép, amely sötétben jár, nagy fényességet lát» (Iz 9,1). Az első olvasmány jövendölése az Evangéliumban valósult meg: miközben a pásztorok éjjel virrasztottak azon a földjükön, «beragyogta őket az Úr dicsősége» (Lk 2,9). A föld éjében megjelent egy égből érkező fény. Mit jelent ez a sötétségben felragyogott fény? Szent Pál szinte sugallja a választ, aki ezt mondta: «Megjelent Istenünk kegyelme». Isten kegyelme, amely «megváltást hoz minden embernek» (Tit 2,11), ezen az éjszakán elborította a világot.

Isten kegyelme teljességgel ingyenes ajándék

De mi is ez a kegyelem? Az isteni szeretet, a szeretet, amely átalakítja az életet, megújítja a történelmet, megszabadít a rossztól, békével és örömmel tölt el. Ezen az éjszakán megmutatkozott előttünk Isten szeretetet: Jézus az. A Magasságbeli Jézusban kicsinnyé lett, hogy szeressük őt. Isten Jézusban Gyermekké lett, hogy átölelhessük őt. Ám feltehetjük a kérdést: Miért nevezi Szent Pál Isten világba való eljövetelét „kegyelemnek”? Azért, hogy elmondja nekünk: ez teljességgel ingyenes ajándék. Itt a földön látszólag minden az adj, hogy kapj logikájának felel meg. Isten ingyenesen érkezik közénk. Szeretete nem képezi üzlet tárgyát: nem tettünk semmit azért, hogy kiérdemeljük, és soha nem is leszünk képesek megfelelően viszonozni azt.

Az Úr a lehető legteljesebb ingyenesség, legnagyobb gyöngédség

Megjelent Istenünk kegyelme. Ezen az éjszakán megértjük, hogy bár nem értünk fel hozzá, Ő maga kicsinnyé lett értünk; miközben a saját ügyeink után jártunk, Ő eljött közénk. Karácsony arra emlékeztet, hogy Isten továbbra is szeret minden embert, még a legrosszabbat is. Nekem, neked, mindannyiunknak ezt mondja a mai napon: „Szeretlek és örökké szeretni foglak, értékes vagy a szememben”. Isten nem azért szeret téged, mert helyesen gondolkodol és jól viselkedsz; szeret téged, és ennyi elég. Szeretete nem kötődik feltételekhez, nem tőled függ. Lehet, hogy tévesek az elgondolásaid, a legkülönfélébb színekből keverted össze azokat, ám az Úr nem hagy fel azzal, hogy szeressen téged. Hányszor gondoljuk azt: Isten akkor jó, ha mi is jók vagyunk, és megbüntet minket, hogyha rosszak vagyunk. Ez nem így van. Tovább szeret minket még a bűneinkben is. Szeretete nem változik, nem gyanakvó; hanem hűséges, türelmes. Íme az ajándék, amelyre Karácsonykor rálelünk: döbbenten fedezzük fel, hogy az Úr a lehető legteljesebb ingyenesség, legnagyobb gyöngédség. Dicsősége nem vakít el minket, jelenléte nem rémít meg. Szegényként születik meg, akinek semmit nem birtokol, hogy szeretetének gazdagságával hódítson meg minket.

Ferenc pápa megcsókolja a kisded Jézust
Ferenc pápa megcsókolja a kisded Jézust

Isten szeretetének a szépségében felfedezzük önmagunk szépségét is!

Megjelent Istenünk kegyelme. A kegyelem a szépség szinonimája. Ezen az éjszakán Isten szeretetének a szépségében felfedezzük önmagunk szépségét is, hisz mi azok vagyunk, akiket Isten szeret. Jóban és rosszban, egészségben és betegségben, boldogan vagy szomorúan, az ő szemében szépek vagyunk: nem azért, amit teszünk, hanem azért, akik vagyunk. Eltörölhetetlen, érinthetetlen szépség lakozik bennünk, kitörölhetetlen szépség, amely létünk szíve. Erre emlékeztet minket Isten a mai napon, amikor szeretettel magára veszi emberségünket, és sajátjává teszi azt, miközben mindörökre „egybekél” vele.

Isten szelíd fénye legyőzte az emberi arrogancia sötétségét

A mai éjszakán a pásztoroknak hirdetett «nagy öröm» valóban «az egész népé». Ezek a pásztorok bizonnyal nem voltak szentek. A személyükben mi is jelen vagyunk, törékenységeinkkel és gyöngeségeinkkel együtt. Ahogyan őket hívta, úgy hív minket is az Isten, mert szeret bennünket. Az élet éjjeleinek idején nekünk is azt mondja, amit nekik: «Ne féljetek» (Lk 2,10). Bátorság, ne veszítsétek el a bizalmatokat, ne veszítsétek el a reményeteket, ne gondoljátok, hogy a szeretet elvesztegetett idő! Ezen az éjszakán a szeretet legyőzte a félelmet, új remény jelent meg, Isten szelíd fénye legyőzte az emberi arrogancia sötétségét. Emberiség, az Isten szeret téged, és érted emberré lett, többé már nem vagy egyedül!

Hagyatkozzunk teljesen Isten szeretetére  

Kedves Testvéreim, mihez kezdjünk ezzel a kegyelemmel szemközt? Egy dolog biztos: el kell fogadnunk az ajándékot. Mielőtt elindulnánk Isten keresésére, engedjük, hogy Ő keressen meg bennünket. Ne a saját képességeinkből, hanem az Ő kegyelméből induljunk ki, mivel Ő, Jézus, a Megváltó. Függesszük tekintetünket a Gyermekre, és engedjük, hogy eltöltsön minket a gyöngédsége. Nincs többé mentségünk arra, ha nem hagyjuk, hogy Isten szeressen minket: többé nem jelent erre igazolást az sem, ami félresikerül az életünkben, ami nem működik az Egyházban, ami baj van a világban. Mindez a háttérbe szorul, mivel Jézus őrült, teljességgel szelíd és emberközeli szeretetével szemben nincsenek többé mentségek. Ez Karácsony kérdése: „Hagyom, hogy Isten szeressen engem? Ráhagyatkozom a szeretetére, amely eljön, hogy megmentsen?”

Egy ilyen nagy ajándék hálát érdemel

Egy ilyen nagy ajándék hálát érdemel. A kegyelem elfogadása azt jelenti: képesek vagyunk köszönetet mondani. Csakhogy életeinktől gyakran messzire áll a hála. Ma van a legjobb nap arra, hogy közel lépjünk a tabernákulumhoz, a bölcsőhöz, a jászolhoz, hogy köszönetet mondjunk. Fogadjuk el az ajándékot, amely maga Jézus, hogy aztán Jézushoz hasonlóan mi is ajándékká váljunk. Ajándékká válni azt jelenti, hogy értelemmel ruházzuk fel az életünket. Ez a legjobb módja annak, hogy megváltoztassuk a világot: akkor változunk meg mi magunk, akkor változik meg az Egyház, akkor változik meg a történelem, amikor elkezdjük önmagunkat, és nem a többieket változtatni, ezáltal ajándékká téve az életünket.

A szentség az ingyenességnek a megőrzése

Jézus ezt mutatja meg nekünk ezen az éjszakán: nem valakinek a kényszerítésével, nem is a szavak erejével, hanem saját életének az odaajándékozásával változtatja meg a történelmet. Nem várta ki, hogy előbb jóvá váljunk, majd pedig szerethessen minket, hanem ingyenesen nekünk ajándékozta magát. Mi se várjunk arra, hogy előbb a másik váljon rendes emberré, s aztán mi majd jót teszünk vele; azt se várjuk, hogy az Egyház tökéletes legyen, mi pedig így szerethessük; hogy a többiek előbb tekintetbe vegyenek minket, aztán mi majd szolgáljuk őket. Kezdjük el mi. Ezt jelenti a kegyelem ajándékának az elfogadása. A szentség pedig nem egyéb, mint ennek az ingyenességnek a megőrzése.

A szegény pásztor üres keze Jézus bölcsőjévé válik

Egy bájos legenda szerint Jézus születésekor a pásztorok különféle ajándékokkal siettek el a barlanghoz. Mindegyikük azt vitte magával, amije volt: az egyik a munkája gyümölcsét, a másik valami értékeset. Ám miközben mindegyikük nagylelkű bőkezűséggel adakozott, volt köztük egy pásztor, akinek nem volt semmije. Nagyon szegény volt, semmit sem tudott felajánlani. Miközben mind versengve mutatták be az ajándékaikat, ő oldalt át, szégyenkezve. Egy idő után Szent József és Szűz Mária belefáradt az ajándékok átvételébe – különösen Mária, aki kezében tartotta a Kisdedet. Ekkor meglátta az üres kezű pásztort, és megkérte, jöjjön közelebb. Majd a kezébe adta Jézust. A pásztor megértette, hogy többet kapott, mint amennyit megérdemelt: a történelem legnagyobb ajándéka volt a kezei között. Nézte a kezeit, a kezeket, amelyeket mindig üresnek látott: most Isten bölcsőjévé váltak. Megérezte, hogy szeretik. Leküzdötte a szégyenét, és a többieknek is megmutatta Jézust, mivel nem tudta megtartani csak magának az ajándékok ajándékát.

Kedves Testvérem, ha úgy érzed, üresek a kezeid, ha azt látod, hogy szíved szűkölködik a szeretetben, akkor ez az éjszaka pont neked szól. Megjelent Istenünk kegyelme, hogy felragyogjon az életedben. Fogadd el, benned is csillogni fog Karácsony fénye!

(Ferenc pápa homíliáját fordította Török Csaba atya, teológiai tanár)  

25 december 2019, 12:45