Keresés

2019.12.02 Delegazione di Giovani Imprenditori Francesi 2019.12.02 Delegazione di Giovani Imprenditori Francesi 

Francia katolikus vállalkozók a pápánál: bátran az evangélium új vállalkozás-kultúrájával

Dominique Rey, a Fréjus-Touloni egyházmegye püspökének vezetésével háromszáz francia katolikus vállalkozó zarándokolt Rómába, hogy december elsejétől a „Közjó utazása” háromnapos program keretében mélyítsék el a keresztény vállalkozók hivatását az egyház társadalmi tanítása fényénél. Hétfőn délelőtt Ferenc pápa kihallgatáson fogadta a vállalkozói közösséget és bátor keresztény tanúságtételre buzdította őket. Ne tekintsék nehéz küldetésüket utópiának, hanem a Szentlélek erejével teremtsék meg és terjesszék az új vállalkozás-kultúrát, mely lelki és ökológiai megtérés jegyében fog hozzá a munka világának átalakításához.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán          

A pápa örömmel üdvözölte a francia vállalkozók szándékát, hogy az evangélium tanítása jegyében akarják betölteni a felelősségüket a gazdasági szektorban és a társadalomban. Megértéssel nyugtázta, hogy nehéz összeegyeztetni a hit követelményeit a piac és a globalizáció törvényeivel. Keresztény tanúságtevő küldetésük Krisztus királyi szolgálatából ered a II. Vatikáni Zsinat tanítása szellemében, mely a világi hívek szolgálatát a teremtett javak használatán és művelésén keresztül minden ember hasznára és javára rendeli. A pápa szerint Krisztussal együtt lehetséges a világ átalakítása a lassú folyamatok mellett is.

Legyenek figyelmesek a teremtett világ hangjára

Munkájuk során sokféle szempontot kell összehangolniuk, mint amilyenek az alkalmazottak és családjaik érdeke, a termelékenység növelése, a piac és a reklámtevékenység, mindez a szociális igazságosság figyelembe vételével. A pápa a Laudato si’ enciklikája jegyében azt kérte a francia katolikus vállalkozóktól, hogy legyenek figyelmesek a teremtett világ hangjára, és jóllehet szerényen, de mégis hozzájárulhatnak konkrét szokások és stílusok megváltoztatásához, egyrészt az alkalmazottak felé közvetlenül, továbbá új vállalkozás-kultúrák elterjesztésével. Ez megkívánja mind a lelki, mind az ökológiai megtérést, hiszen a spirituális megtérés új, alternatív életmódot kínál, mely szemben áll a fogyasztás kérlelhetetlen logikájával. Ezt szolgálja az egyszerűség, mely a kis dolgokat kedveli, miközben hálás az élet kínálta lehetőségekért – zárta beszédét Ferenc pápa a francia katolikus vállalkozókhoz szólva.

                                            

 

02 december 2019, 15:10