Keresés

Vatican News
Ferenc pápa a szerdai általános kihallgatáson Ferenc pápa a szerdai általános kihallgatáson  (ANSA)

Ferenc pápa katekézise: Ma a világban és Európában számos üldözött, vértanú keresztény van

A VI. Pál teremben tartotta Ferenc pápa a szerdai általános kihallgatást, amelyen folytatta az Apostolok Cselekedeteinek a magyarázatát. Mostani, 18. katekézisének a címe Agrippa király vallomása a fogoly Pál előtt: „Kis híján ráveszel arra, hogy legyek keresztény” (ApCsel 26,28).

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán       

Az Apostolok Cselekedeteiben tovább folytatódik az Evangélium útja a világban, és Pál apostol tanúságtétele, melyet egyre inkább megjelöl a szenvedés pecsétje. Ez egy olyan dolog, ami egyre inkább erősödik Pál életében – kezdte katekézisét Ferenc pápa. Pál nemcsak tűzzel teli hirdetője az evangéliumnak, hanem a Feltámadott szenvedő tanúságtevője is.

Pál szenvedéstörténete Mestere passiójához társul

Jeruzsálembe érkezésekor kegyetlen gyűlölettel fordulnak ellene, és szemére vetik: „Ő egy üldöző volt! Ne bízzatok benne!” Jeruzsálem, ahogy ellenséges várossá lett Jézus számára, most ugyanilyen Pállal szemben is. Amikor a Templomba megy, ott felismerik és kivezetik onnét, hogy meglincseljék, majd végül az utolsó pillanatban római katonák mentik meg. Megvádolják, hogy a Törvény és a Templom ellen tanít, mire letartóztatják és ezzel megkezdődik a bilincsbe vert Pál zarándokútja, először a főtanács, aztán Cezárea római helytartója, végül pedig Agrippa király előtt. Lukács a könyvében nyilvánvalóvá teszi a Pál és Jézus közötti hasonlóságot. Így Pál szenvedéstörténete Mestere passiójához társul.

Ma a világban és Európában rengeteg üldözött keresztény van

Ferenc pápa ezután szabadon fűzte hozzá: „A Szent Péter bazilikából jövök, ahol az első kihallgatást tartottam ma ukrán zarándokoknak egy ukrajnai egyházmegyéből. Mekkora üldöztetés érte ezeket az embereket és mennyit szenvedtek az evangéliumért. Ám ők nem alkudoztak a hitükkel. Ők egy példa számunkra. Ma a világban és Európában rengeteg üldözött keresztény van és ők életüket adják a hitükért, vagy fehér kesztyűkkel üldözik őket, vagyis félreállítják és peremre szorítják őket. A vértanúság a keresztény ember, egy keresztény közösség életének a tere. Mindig lesznek vértanúk közöttünk. Ez annak a jele, hogy Jézus útján haladunk. Az Úr áldása az, hogy a népében vannak olyanok, akik vérükkel tanúskodnak”.

A próféták és Mózes jövendölései Krisztusban teljesedtek be

Pál felszólítást kap arra, hogy védje magát a vádakkal szemben és végül II. Agrippa király jelenlétében a védekezése a hitről szóló hatékony tanúságtétellé alakult át – folytatta a pápa. Pál apostol elmondja megtérése történetét. A föltámadt Krisztus tette őt kereszténnyé és rábízta a népek misszióját, „hogy megnyissa a szemüket, s visszatérjenek a sötétségből a világosságra, a sátán hatalmából az Istenhez, hogy a benne való hit révén elnyerjék bűneik bocsánatát, és részt kapjanak a megszenteltek között”. Pál engedelmeskedett a megbízatásnak és nem tett egyebet, mint kimutatta, hogy amit a próféták és Mózes jövendöltek, azt most ő hirdeti: vagyis „hogy  Krisztus szenvedni fog, elsőnek támad fel a halottak közül, világosságot hirdet népének és a pogányoknak”.

A bilincseket Krisztus iránti szeretete jegyében fogadja   

Pál tanúságtétele megérinti Agrippa király szívét, akinek már csak egy döntő lépés hiányzik. Így szól a király: „Kis híján ráveszel arra, hogy legyek keresztény”. Végül Pált ártatlannak ítélik, de nem engedhetik szabadon, mert a császárhoz fellebbezett. Tovább folyatódik így feltartóztathatatlanul Isten Igéjének az útja Róma felé. A bilincsbe vert Pál végül ide érkezik Rómába. Ettől kezdve Pál arcképe a fogolyé, akinek a láncai az evangéliumért vállalt hűség és a Feltámadottról adott tanúságtétel jele. A bilincsek megalázó próbatételt jelentenek Pálnak, aki így a világ szemében egy gonosztevő. Ám a Krisztus iránti szeretete olyan erős, hogy a bilincseire a hit szemével tekint, mely Pál számára nem elmélet, nem vélemény Istenről és a világról, hanem Isten szeretetének a szívére gyakorolt hatása, vagyis szeretet Jézus Krisztusért – zárta szerdai katekézisét Ferenc pápa.  

Photogallery

Az audiencia képei
11 december 2019, 13:48