Keresés

2019.12.19 Credenziali Ambasciatori di Seychellesm Mali Andorra Kenya Lettonia Niger 2019.12.19 Credenziali Ambasciatori di Seychellesm Mali Andorra Kenya Lettonia Niger 

A pápa az új szentszéki nagykövetekhez: építsetek egy igazságosabb világot

A Seychelles-szigetek, Mali, Andorra, Kenya, Lettország és Niger új szentszéki nagykövetei csütörtökön délelőtt bemutatták Ferenc pápának kormányuk megbízó levelét. A pápa a diplomatákhoz intézett beszédében arra kérte őket, hogy tevékenységüket végezzék a közjó és a Föld felelős kezelése érdekében.

Gabriella Ceraso / Somogyi Viktória – Vatikán

Karácsony felé haladunk, amelyet a keresztények a „Béke fejedelme” ünnepeként élnek meg. Ferenc pápa beszédének középpontjában a béke fogalma állt. A hat új szentszéki nagykövet közül három nő, akik gazdasági és tudományos végzettséggel rendelkeznek, a Seychelles-szigetek, Kenya és Lettország képviseletében. A pápa által a nagykövetek munkájában kiemelt prioritások között említette egy igazságosabb és békésebb világ építését, amelyben tiszteletben tartják az életet, a méltóságot és a jogokat; továbbá amelyben a környezet fenntarthatóságának kihívásaival felelős módon néznek szembe.

Tartsák tiszteletben az életet és a jogokat

A béke az egész emberiség törekvése és a remény útja, amely párbeszédből, kiengesztelődésből és ökológiai megtérésből áll. Ebből születik meg az a küldetés, amelyet Ferenc pápa az új szentszéki nagykövetek számára megfogalmazott. Egy olyan világban, amelyet polgárháborúk, regionális és nemzetközi konfliktusok, valamint társadalmi megosztottság és egyenlőtlenségek jellemeznek, alapvetően fontos a becsületességen és az igazságon alapuló, építő és kreatív párbeszéd felvállalása. Ezt azzal a céllal kell végezni, hogy előmozdítsuk a nagyobb testvéri szolidaritást az egyének között és a globális közösségben. A katolikus egyház a maga részéről elkötelezi magát az együttműködésre minden partnerrel, aki felelősen előmozdítja minden ember és nép javát. Ferenc pápa annak a reményének adott hangot, hogy az új szentszéki nagykövetek küldetése hozzájárul nemcsak az országaik és a Szentszék közötti jó kapcsolatok megszilárdításához, hanem egy igazságosabb és békésebb világ építéséhez is, amelyben tiszteletben tartják és értékelik az életet, a méltóságot és a jogokat.

Félre kell tenni a közönyt és a félelmet

A béke a kiengesztelődésből kap lendületet. Ez azonban nem növekszik, ha jelen van az uralkodási vágy, a félelem és a közöny. Csak akkor növekedhet a kölcsönös tisztelet légköre, ha félretesszük a közönyt és a félelmet. Ennek eredményeként kialakul a befogadás kultúrája, egy igazságosabb gazdasági rendszer és a lehetőségek nagyobb választéka, hogy mindenki részt vehessen a társadalmi és a politikai életben.

A közös otthonunk érdekében működtetett politika és gazdaság

Ha az a szándékunk, hogy elmozdítsunk minden akadályt a béke elől, akkor figyelembe kell venni két tényezőt: a közös otthonunk iránti tisztelet hiányát, illetve a természeti erőforrások kizsákmányolását, amelyek fontos szerepet játszanak ebben. Ezek miatt ugyanis nagy árat fizetnek a helyi közösségek és a természet. Ebből kiindulva Ferenc pápa egy másik reményének adott hangot a nagykövetek munkáját illetően a pánamazóniai szinódus eredményeire utalva a környezeti fenntarthatóság terén. A Föld és erőforrásainak felelős kezelésére sürgős szükség van minden szinten: a családi neveléstől kezdve a társadalmi és polgári életen keresztül a politikai és a gazdasági döntésekig. A közjó és a közös otthonunk érdekében együttműködésre van szükség, hogy virágozhasson az élet és az emberi család minden tagja fejlődhessen.

19 december 2019, 14:24