Keresés

Ferenc pápa szentmisét mutat be a Szent Péter-bazilikában a Guadalupei Szűzanya emléknapján Ferenc pápa szentmisét mutat be a Szent Péter-bazilikában a Guadalupei Szűzanya emléknapján 

Ferenc pápa: A mariológia szükséges a kultúrák közötti párbeszéd és testvériség növeléséhez

A Pápai Akadémiák XXIV. nyilvános ülését megnyitó üzenetében a pápa az elődei által kijelölt utat követve rávilágít Szűz Mária béketeremtő erejére, amely átível a különböző kultúrák fölött.

Gedő Ágnes / Cecilia Seppia – Vatikán

A Nemzetközi Mariológiai Pápai Akadémia fennállása 60. évfordulóját ünnepli, mivel Szent XXIII. János pápa 1959. december 8-án hozta létre az intézményt. Az akadémia olyan hely, ahol a tudás szolgálattá lesz. Az együttműködésből születő és összefogásba torkolló tudás nélkül ugyanis nem létezik valódi és átfogó emberi fejlődés. Az akadémia a maga területén a szinodalitás tapasztalatát és modelljét adja. Evangelizáló ereje is van, mely az egyház és küldetése jelenéhez tartozik – írja üzenetében Ferenc pápa.

XII. Piusz: Mária, az emberséges egyház útmutatója

Az ülés témája „Mária, a béke útja a kultúrák között”. Ezzel kapcsolatban a pápa visszatekint elődei tanítására, amelyben kiemelt helyen állt a mariológia. XII. Piusz a két világháború drámai tapasztalatával a Szűzanyában felmutatta a béke világító sugarát a nyugtalan és félelemmel teli emberiség előtt. A II. vatikáni zsinat aztán az Úr Édesanyjában egy emberségben kiemelkedő egyház modelljét látta, amelyből az emberi szív legmélyebb ihleteit meríthetjük.

VI. Pál: A remény legyőzi a szorongást, a béke a zaklatottságot

Szent VI. Pál a Szűzanya és a hívő nép kapcsolatát emelte ki világosan, tudatosan és nagy lelkesedéssel – folyatatja üzenetét Ferenc pápa. A kortárs ember, akit a szorongás és a magány nyomaszt, Szűz Máriában lelki békét és megnyugvást talál: a remény győzedelmeskedik a szorongás fölött, a béke felülemelkedik a zaklatottságon. A szeretetközösség erősebb, mint a magány, az öröm legyőzi a fásultságot és a csömört. Az öröklét távlatai fölötte állnak az evilági időnek, mint ahogy az élet győzedelmeskedik a halál fölött.

II. János Pál: Mária a teológiában és a fő kérdésekben

Szent II. János Pál a Megváltó Édesanyjában a megújult találkozás és az újra meglelt testvériség okát és ihletőjét látta. Ezen az úton lépett be ugyanis az egyház és a világ a harmadik évezredbe. Az ő szándéka volt, hogy a mariológia szerepet játsszon az egyetemi teológiai képzésben, valamint a tudományok közötti párbeszédben. II. János Pál Máriát be akarta vezetni korunk fő kérdései közé.

XVI. Benedek: A mariológia a párbeszédet segíti

Végül pedig XVI. Benedek arra buzdította a tudósokat, kutassák a mariológia és az Ige teológiája közötti kapcsolatot. A Pápai Mariológiai Akadémia éppen ezt a célt szolgálja, vagyis az egyház egyetemes tanítását segíti a mariológiai tudományok kutatásával és koordinálásával – mutatott rá üzenetében Ferenc pápa, majd megállapította: Mindezzel nyilvánvaló tanúságot tesz arról, hogy a mariológia jelenléte szükséges a kultúrák közötti párbeszédhez, mert képes táplálni a testvériséget és a békét.

Arról se feledkezzünk el, hogy az evangélium és a kultúra között gyümölcsöző kapcsolat áll fenn, amelybe illeszkedik a Pápai Akadémiák kitüntetése: idén a rangos elismerést Carmen López Calderón és Ionut-Cătălin Blidar kapták mariológiai munkájukért.

06 december 2019, 11:44