Keresés

50 éve szentelték pappá Jorge Mario Bergogliót, jókívánságok a pápának a világ minden részéről

Megtapasztalta Isten megbocsátását, ebből született hivatása, amelyet megvalósított papi életében, hogy azt örömmel és egyszerűen adja tovább. A pap éljen az emberek között Isten irgalmas szívével – vallja a pápa.

Gedő Ágnes – Vatikán

4 nappal 33. születésnapja előtt, 1969. december 13-án szentelték pappá Jorge Mario Bergogliót. A jelenlegi pápa Istentől való meghívását 1953. szeptember 21-re teszi, Szent Máté, a megtért vámszedő liturgikus ünnepére. Egy gyónás során megtapasztalja Isten irgalmának mélységét. Ez határtalan örömöt kelt benne, és örökre szóló elhatározásra sarkallja: pap lesz. Ezt az első lángot soha nem hagyta kihunyni, sem papként, sem bíborosként, és most pápaként sem. Arra buzdítja a papokat, hogy mindig térjenek vissza ehhez az első szikrához, amelyen keresztül Isten kegyelme megérintette őket útjuk elején. Ebből a szikrából ugyanis ma is loboghat a tűz.

A pápáért imádkozik római egyházmegyéje

Azóta eltelt fél évszázad, és most a világ együtt ünnepel Ferenc pápával. Köszöntötte a pápát a bíborosi kollégium dékánja, Angelo Sodano bíboros, a római egyházmegye helynöke, Angelo De Donatis bíboros, aki így ír: „Kézen fogva vezet minket az ember útjain, „irgalmaskodva”, tekintetében szeretettel és gyengédséggel.” Ma a pápáért imádkoznak a gyermekek, akiket atyai szeretettel szokott megáldani; a szegények, akik fontos helyet kapnak a szívében; az idősek és a betegek, akik szenvedéseiket az egyházért ajánlják fel. Ferenc pápáért fohászkodnak a római egyházmegye fiataljai, akiket missziós lelkesedése fűt; a családok, akiket a szeretet örömének megélésére biztat. Együtt imádkoznak a Szentatyáért, készen elvinni az öröm evangéliumát.

13 december 2019, 11:46