Keresés

VATICAN-POPE-ANGELUS VATICAN-POPE-ANGELUS 

A hűség kötelékeire épített élet erősebb a halálnál – A pápa Úrangyala imádsága

Isten az élőké, hiszen mindenki érte él – Jézusnak ezek a szavai vigaszt és reményt nyújtanak és olyan bölcsességet tükröznek, amelyet semmiféle tudomány nem adhat nekünk – fejtette ki a pápa az Úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében.

Vertse Márta – Vatikán

Elmélkedésének középpontjában a feltámadás, a halál utáni élet állt. Jézus fedi fel számunkra a feltámadás és az élet misztériumát. Ahol létezik a szeretetközösség, ott az élet erősebb a halálnál. Ha azonban az önzés, az elszigeteltség uralja életünket, akkor a halál magvait hintjük el szívünkben. 

A föltámadás fiai az Isten fiai

A vasárnapi evangéliumi szakasz (vö. Lk 20,27-38) Jézus csodálatos tanítása a halottak feltámadásáról – kezdte beszédét Ferenc pápa. Jézusnak néhány szadduceus – akik nem hittek a feltámadásban – egy alattomos kérdést tesz fel: a feltámadáskor kinek lesz a felesége az az asszony, akinek egymás után hét férje volt, akik testvérek voltak és akik sorban meghaltak? Jézus nem esik bele a csapdába, és azt válaszolja, hogy a feltámadtak a túlvilágon „nem nősülnek és nem mennek férjhez. Hiszen meg sem halhatnak többé, mert hasonlók az angyalokhoz, és mivel a föltámadás fiai, az Isten fiai” (35-36). Így válaszol Jézus.

Az örök életben megnyilvánul, hogy Isten gyermekei vagyunk

Ezzel a válasszal Jézus mindenekelőtt arra szólítja fel beszédpartnereit – és minket is – hogy gondoljuk el: ez a földi dimenzió, amelyben most élünk, nem az egyedüli, hanem van egy másik is, amely már nincs alávetve a halálnak, amelyben tökéletesen megnyilvánul, hogy Isten gyermekei vagyunk. Nagy vigasztalást és reményt nyújtanak Jézusnak ezek az egyszerű és világos szavai a halál utáni életről; annyira szükségünk van rá, különösen napjainkban, amikor olyan gazdag ismeretekkel rendelkezünk a világegyetemről, de olyan szegények vagyunk az örök életre vonatkozó bölcsességben.

Mi lesz életünkkel a halál után?

Jézusnak ez a tiszta bizonyossága a feltámadásról teljes egészében Isten hűségén alapul, ő ugyanis az élet Istene. Valójában a szadduceusok kérdése mögött egy mélyebb kérdés húzódik meg: nem csak az, hogy kinek a felesége lesz a hét férj után megözvegyült asszony, hanem kié lesz az élete. Olyan kételyről van szó, amely minden idők embereit, minket is érint: ez után a földi zarándokút után mi lesz az életünkkel? A semmié, a halálé lesz?

A hűség kötelékeire épített élet erősebb a halálnál

Jézus azt válaszolja, hogy az élet Istené, aki szeret bennünket és olyan nagyon aggódik értünk, hogy nevét a miénkhez kapcsolja: ő Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene. „Ő nem a holtak Istene, hanem az élőké, hiszen mindenki érte él” (37-38). Ott van élet, ahol vannak kapcsolatok, szeretetközösség, testvériség; akkor erősebb az élet a halálnál, amikor valódi kapcsolatokra és a hűség kötelékeire épül. Ezzel szemben nincs élet ott, ahol azt állítják, hogy az ember csak önmagáért, szigetként él. Ezekben a magatartásokban a halál kerekedik felül. Ez önzés. Ha saját magamért élek, a halál magvait hintem el szívemben – hangsúlyozta Ferenc pápa, majd a Szűzanyához fohászkodott: Szűz Mária segítsen minket, hogy minden nap annak a távlatában éljünk, amit a Hiszekegy utolsó részében állítunk: „Várom a holtak feltámadását és az örök életet”.

11 november 2019, 10:10