Keresés

2019.11.08 Brian Peddle Superiore Esercito della Salvezza 2019.11.08 Brian Peddle Superiore Esercito della Salvezza 

Ferenc pápa az Üdvhadsereg vezetőjéhez: Konkrét tettek igazolják a tanítványiságot

„Személyes nagyrabecsülés, ökumenikus elkötelezettség, tanítványi jelleg, szegények szolgálata” - a kulcsszavai Ferenc pápa beszédének, mellyel az Üdvhadsereg vezetőjéhez, Brian Peddle tábornokhoz és kíséretéhez fordult pénteken délelőtt az Apostoli Palotában.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán     

Ferenc pápa „örömmel újította meg hálás megbecsülését az Üdvhadsereg összes tagja és önkéntese iránt azért a tanúságtételért, melyet a tanítványság és a szegények szolgálata terén tesznek”. Mindez az evangéliumi szeretet ismertető és hiteles jele, az Úr szeretetparancsának  megfelelően: „Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást” (Jn 13,34).         

Az életszentség konkrét tettekben nyilvánul meg, mely tanítványiságunk hitelességét igazolja

Ferenc pápa utalt „a már többször szóvá tett tapasztalatára, miszerint az Üdvhadsereg tagjaival való találkozás révén a nagymamájától kapta sok évvel ezelőtt az első leckét az ökumenizmusról. A testvéreink legutolsói között végzett alázatos szolgálatuk minden szónál ékesszólóbban beszél”. A pápa „felidézte az öt évvel ezelőtti találkozását az Üdvhadsereg akkori tábornok vezetőjével, akinek bölcs kifejezését megőrizte emlékezetében: „Az életszentség túllép a felekezeti határokon”. Az életszentség ugyanis a jóság, a szolidaritás és gyógyítás konkrét cselekedeteiben nyilvánul meg, a szívhez szól és tanítványiságunk hitelességét igazolja. Ilyen alapon katolikusok és az Üdvhadsereg tagjai segíthetik egymást a mind szorosabb együttműködésben, a kölcsönös tisztelet jegyében”.

Az ingyenes szeretet kenyerének friss illatával

Ferenc pápa az Üdvhadsereg vezetőjéhez intézett beszédében „a közös tanúságtételt a kovászhoz hasonlította, melyet Jézus példabeszédében az említett asszony lisztbe kever, és amely aztán az egész tésztát megkeleszti. Az ingyenes szeretet, mely a rászorulók iránti szolgálat gesztusait inspirálja, nemcsak élesztő, hanem az éppen kisült kenyér illata is. Főként a fiatalok szorulnak rá ennek a tapasztalatára, hiszen sokszor éppen ez hiányzik a hétköznapi életükben. Az önzés és megosztás uralta világunkban valóban a feltétlen szeretet nemes gesztusa szolgál gyógyszerként és nyit utat létezésünk transzcendens értelme felé”.

Isten szeretetének a terjesztése a szolgálat és a szolidaritás művein keresztül    

„Róma püspökeként” köszönte meg Ferenc pápa az üdvhadseregnek, „amit ebben a városban tesznek a hajléktalanok és peremre szorultak körében. De éppúgy ismeri azt a tágas elkötelezettséget, mellyel részt vesznek az emberkereskedelem és a rabszolgáság egyéb formái elleni harcban. Isten áldja meg elkötelezettségüket!” – szólt a pápa, végül pedig annak a kívánságának adott hangot, hogy „imádkozzanak egymásért és továbbra is dolgozzanak együtt Isten szeretetének a terjesztésében a szolgálat és a szolidaritás művein keresztül”.

Az Üdvhadsereg története és küldetése

Az Üdvhadsereg, angolul Salvation Army, egy minden keresztény felekezettől független protestáns vallási-jótékonysági szervezet, egyfajta sajátos szabadegyház. Az Üdvhadsereget 1865-ben Angliában alapította William Both metodista lelkész, aki azt vallotta, hogy a keresztény hitnek a karitatív szolgálat és a szociális igazságtalanság elleni küzdelem nélkülözhetetlen, sőt hitelesítő eleme. Az Üdvhadsereg igazán karizmatikus gyakorlati érzékkel nyúlt a szociális problémákhoz és ennek jegyében hajléktalanszállókat, népkonyhákat, szociális foglalkoztatókat kezdtek működtetni. Ügyes jelszavuk egy könnyen megjegyezhető szó-hármas: „Soup, Soap and Salvation” vagyis „Leves, szappan és üdvösség”.

Az Üdvhadsereg szervezete a viktoriánus kor  angol hadseregének fölépítését követi, és ennek jegyében a közösség vezetője generális, közvetlen munkatársai tábornokok, ezredesek és különböző rangú tisztek. Hitvallásuk az apostoli hitvallás egyfajta átirata, ahol alappontként szerepel a Hagyományt elvető „sola Scriptura, csak a Szentírás” elve. A szentségeket nem ismerik el, liturgiájuk valójában énekes gyülekezeti prédikáció.  

Az Üdvhadsereg célja nevének megfelelően az emberek túlvilági üdvösségének a szolgálata, konkrét vallásukra való tekintet nélkül, vagyis küldetésük a vallások felett áll, minden ember egyetemes üdvössége iránti elkötelezettséggel, jóllehet magukat saját honlapjuk szerint így definiálják: „Az Üdvhadsereg egyház része az egyetemes keresztény egyháznak”. Az Üdvhadsereg kiterjedése világméretű, közel 130 országban vannak jelen, aktív tagságuk mintegy másfél millió.  

Saját honlapjuk statisztikája (https://www.salvationarmy.org/ihq/statistics) szerint 14.528 testületben  26.753 tiszt irányításával, 112.203 alkalmazott közreműködésével a katona-tagok, maga a „hadsereg létszáma” 2019-es friss adatok szerint 1.212.181.

     

08 november 2019, 13:55