Keresés

Pope Francis Thailand Pope Francis Thailand 

Ökumenikus és vallásközi találkozó: a Pápa kölcsönös megismerésre, közös elköteleződésre bíztat

Ferenc pápa pénteki délutáni programját a thai főváros Chulalongkorn egyetemén folytatta, ahol Thaiföld keresztény felekezeteinek és vallási közösségeinek vezetőivel találkozott az ökumenikus és vallásközi párbeszéd jegyében. A buddhista többségű országban 4,5 százalék a muzulmánok jelenléte, az egy százaléknyi keresztények között a legnagyobb a katolikus egyház, a protestáns felekezetek közül nagyobb közösség még az anglikán gyülekezet. A pápa arra buzdította a keresztény képviselőket és a vallási vezetőket, hogy saját hagyományaik ápolása mellett legyenek nyitottak az egymással folytatott párbeszédre és törekedjenek a rászorultak megsegítését közös programokkal megvalósítani.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán                     

Mind sürgetőbb egymás kölcsönös elismerése és megbecsülése

„122 évvel ezelőtt 1897-ben alapította Thaiföld első egyetemét VI. Ráma Chulalongkorn király, akiről a felsőoktatási intézmény a nevét is kapta. VI. Ráma, aki eltörölte az országban a rabszolgatartást, felkereste a Vatikánban XIII. Leó pápát, aki így elsőként fogadott egy nem keresztény uralkodót” – kezdte beszédét Ferenc pápa, a 18 vallásfelekezet képviselőivel tartott találkozás során. A kortárs emberiség számára mind sürgetőbb egymás kölcsönös elismerése és megbecsülése, főként a pénzügyi-gazdasági globalizációnak, a migránsok és menekültek konfliktusainak, továbbá a közös ház pusztulásának kihívásaival szemben.    

Egyesülhetünk és együtt is dolgozhatunk a szegényekért

Ebben a mostani helyzetben senki nem lehet közömbös a másikkal szemben. Vége van az elszigetelődés logikája idejének, mert helyébe lépett a találkozás és párbeszéd, az együttműködés és a kölcsönös megismerés gondolkodásmódja. Ferenc pápa szerint a vallásoknak és az egyetemeknek ezen a területen sok tennivalójuk van, anélkül, hogy lemondanának saját jellegzetességeikről. A közös munka szilárd alapját a pápa az emberi személy méltóságának és tiszteletének elismerésében, az átfogó emberiesség előmozdításában, valamint a közös ház védelmében jelölte meg. A nagy világvallások közös lelki örökségének félelem nélküli megosztása kölcsönös gazdagodást eredményezhet. Nem elég meghallani a szegények kiáltását, hanem egyesülhetünk és együtt is dolgozhatunk értük, az emberi méltóság, a lelkiismereti- és vallásszabadság védelmében.      

A fiatalok fedezzék fel saját társadalmuk „kulturális batyuját”

Exportra méltó helyi értéknek nevezte Ferenc pápa azt a gondoskodást, ahogy a thaiföldiek törődnek az idősebb nemzedékkel. A fiatalokat érő mai homogenizáló tendenciákkal szemben meg kell védeni a helyi, eredeti kultúrát, melynek pusztulása olyan súlyos jelenség, mint az állat és növényvilág egyes fajtáinak a kihalása. Segítsétek a fiatalokat abban, hogy felfedezzék annak a társadalomnak a „kulturális batyuját”, amelyben élnek. Hadd fedezzék fel a múlt gazdagságát, hogy találkozzanak saját gyökereikkel, és aminek emlékezetét ápolni felér egy igazi szeretetcselekedettel!– hangsúlyozta a pápa. Végül a vallási vezetőket az egyetemi oktatás és kutatás fontos szerepére emlékeztette, mert az ismeretek új utakat nyitnak a jövő számára, amikkel csökkenteni lehet a személyek közötti egyenlőtlenségeket, de ugyanakkor erősíteni lehet a társadalmi igazságosságot.        

[ Video Embed: Videóösszeállítás az ökumenikus és vallásközi találkozóról]

22 november 2019, 12:51