Keresés

Pope Francis private audience Pope Francis private audience 

Ferenc pápa a teológiai bizottsághoz: Lelki élet, egyházi érzék, szilárd táplálék a népnek

Péntek délelőtt Ferenc pápa a Konzisztórium-teremben fogadta a Nemzetközi Teológiai Bizottság mostani közgyűlésének 32 tagját, köztük Dolhai Lajos atyát, az egri Hittudományi Főiskola tanárát. A bizottság ezzel a találkozóval befejezi ötéves mandátumát. Ferenc pápa hozzájuk intézett beszédében kiértékelte azt a két témát, melyet ez időszakban különösképpen is tanulmányoztak, mégpedig a szinodalitás és a vallásszabadság kérdéskörét.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

A szinodalitás az egyház együtt haladása, melynek lelke a Szentlélek

A bizottság szinodalitásról szóló dokumentuma először annak gyakorlatát vizsgálja, melynek hagyományát mindig meg kell újítani és alkalmazni kell menet közben Isten népe történetében, mint az egyház közösségének és a Szentháromságnak a titkát. Ferenc pápa megvallotta, hogy ez a téma különösképpen a szívén fekszik, mert ezt várja az Úr a harmadik évezred egyházától. A szinodalitás az egyház együtt haladása, melynek lelke a Szentlélek.

A vallásszabadság tisztelete nagyban hozzájárul a közjóhoz és a békéhez            

A másik téma a vallásszabadság, melyet van ahol akadályoznak, vagy nyíltan szemben állnak vele, megfosztva így az embert egyedülálló jogától. Másik oldalról pedig az etikailag semleges állam eszméje kereng a maga kétes cseppfolyósságával, mely a vallásokat jogtalanul peremre szorítja a társadalmi életben a közjó kárára. Ez a felvilágosodás öröksége egy új kiadásban. Ellenben a vallásszabadság tisztelete, melyet az állam és a vallások közötti termékeny párbeszéd táplál nagyban hozzájárul a közjóhoz és a békéhez. Újabb nagy témaként foglalkozott még a bizottság az egyház szentségi jellegével, mely az Isten és az ember találkozásának alkotó struktúrája.

A bizottság a tanítóhivatal és a teológusok közötti termékeny párbeszédet szolgálja

Ferenc pápa a bizottság létrejöttének eredeti szándékára is rámutatott. VI. Pál pápa ezzel a bizottsággal szerette volna meghosszabbítani a tanítóhivatal és a teológusok közötti termékeny párbeszédet. Ezt nagyban segítette a bizottság sokszínűsége, mellyel a különféle kultúrákat képviselték. Az evangelizálás az örömhír első lépéseit segíti, ami egy életet fakasztó küldetés. Ezt szolgálja az igehirdetés örömteli jellege. A teológia nem hitigazságok tudálékos taglalása, hanem a hit megtestesítése az életben. A jó teológia műveléséhez lelki élet és egyházi érzék kell. Így lehet odáig jutni, hogy az Isten Népének szilárd eledelt juttat a teológia – zárta beszédét Ferenc pápa a Nemzetközi Teológiai Bizottság közgyűléséhez.

 

 

29 november 2019, 16:48