Keresés

Vatican News
Papa: spesso diritti violati in guerre, persona sempre sacra Papa: spesso diritti violati in guerre, persona sempre sacra   (ANSA)

A pápa a tábori lelkészekhez: a konfliktusok foglyainak személyi sérthetetlenségét védeni kell

Október 29-től 31-ig tartották a római Augustinianum Patrisztikus Intézetben a katolikus tábori lelkészek 5. továbbképző tanfolyamát a nemzetközi humanitárius jog területén. A kurzust az Átfogó Emberi Fejlődés dikasztériuma szervezte a Népek Evangelizációja Kongregációval karöltve a „Személyi szabadságvesztés fegyveres konfliktusok esetén. A tábori lelkészek küldetése” címmel. A tanfolyam a Szentszék azon kezdeményezésébe illeszkedik, mellyel a Vöröskereszt és a Vörös Félhold 2015-ös közös nemzetközi konferenciáján kötelezte el magát azzal a célkitűzéssel, hogy feltérképezze és elmélyítse a tábori lelkészek küldetését a szabadságuktól megfosztott személyek védelmében a nemzetközi humanitárius jog összefüggésében, fegyveres konfliktusok esetén. Ferenc pápa október 31-én csütörtökön fogadta a tanfolyam 130 résztvevőjét, akik 70 különböző ország képviseletében jelentek meg. A tanfolyamot katonai szakértők és az ENSZ illetékes képviselői tartották. A négyévenként tartott továbbképző idei időpontja egybeesik az 1949. augusztus 12-én Genfben aláírt nemzetközi egyezménnyel, melynek mostani 70. évfordulója kínálkozó alkalom annak ismételt megfontolására.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán 

„Fegyveres konfliktusok esetén is alkalmazni kell a foglyul ejtett személyek méltóságának a védelmét, függetlenül az általuk elkövetett bűntettek természetétől és súlyosságától – állapította meg beszédében Ferenc pápa –, ugyanis  az emberi személy méltóságának és fizikai integritásának, vagyis teljes épségének a tiszteletét nem kapcsolhatják az elkövetett tetteikhez, hanem oltalmazásuk minden ember és minden közösség morális kötelezettsége”. A pápa megállapította, hogy „a Szentszék fontosnak tartja a maga részéről a nemzetközi humanitárius joggal való megegyezést és azt óhajtja, hogy a genfi nemzetközi egyezmény szabályait minden körülmények között tartsák be”.

Minden emberi személy szent, nem pedig elpusztítandó ellenfél

Ahogy négy évvel ezelőtt is leszögezte, Ferenc pápa most újból hangsúlyozta, hogy „minden emberi személy mérhetetlenül szent (immensamente sacro)”. Ebből adódik, hogy „el kell utasítani azt a kísértést, mely – háborús konfliktusok esetén – az ellenségre úgy tekint, mint egy elpusztítandó személyre, akinek pedig velejáró méltósága, hogy Isten teremtette a saját képére és hasonlatosságára”. „Különösen nehéz ez a fegyveres konfliktusok során fogságba esett személyek esetében, akik a letartóztatás miatt sérülékeny körülmények közé kerültek. Nem ritkán a háborúk során fogságba esett személyeknek megsértik alapvető emberi jogait, erőszaknak és kínzásnak kitéve őket”.    

Emlékezés a háborús zónákban elrabolt és megölt egyháziakra 

A konfliktusok során „gyakorta polgári lakosokat is letartóztatnak és fogságba vetnek, köztük papokat, szerzeteseket és szerzetesnőket. Közülük sokat nyom nélkül eltűntetnek, mások pedig életükkel fizetnek pusztán csak azért, mert életüket Istennek szentelték és az emberek szolgálatába állították”. Ferenc pápa „imádságáról biztosítja ezeket a személyeket és családjaikat, azért hogy mindig tudjanak előre haladni és soha ne veszítsék el a reménységet”.   

A lelkiismeret formálása, megnyílás az egyetemes szeretet előtt

Ferenc pápa beszédében arra bíztatta a katolikus tábori lelkészeket, hogy „kötelezzék el magukat a fegyveres erők tagjai lelkiismeretének a formálásában és fáradtságot nem kímélve próbálják meg megismertetni és elfogadtatni a nemzetközi humanitárius jog normáit azok szívében, akiknek lelki gondozása a feladatuk”. Ennek vezérelve Jézus szava: „Börtönben voltam és meglátogattatok”. Éppen ezért „Krisztus szolgái a katonai világban az ember és alapvető jogainak is első szolgái”. „Meg kell nyitni a lelkiismeretüket az egyetemes szeretet előtt, mely az embert közel viszi a másik emberhez, bármilyen faj, kultúra, vagy vallás tagja is legyen” – zárta beszédét Ferenc pápa a katonai lelkészek római továbbképzésén.             

01 november 2019, 14:34