Keresés

2019.11.09 Santa Messa nella Basilica di San Giovanni in Laterano 2019.11.09 Santa Messa nella Basilica di San Giovanni in Laterano 

Ferenc pápa a lateráni székesegyházában: Jézus lépésváltásra, irányváltoztatásra indít

November 9-én, a lateráni bazilika felszentelési ünnepén Ferenc pápa este fél hatkor szentmisét mutatott saját római székesegyházában. Homíliájában egy-egy üzenettel fordult az egyházmegye egészéhez, a papsághoz és végül a plébániai munkaközösségekhez. Az egyházmegyéjét arra kérte, hogy lelkesen éljék meg az evangelizálás új évszakát, a papok a Krisztus-alapra építsék az egyházat, míg a plébániai közösségektől azt kérte, ne riadjanak vissza attól, hogy Róma minden lakosához elvigyék az örömhírt.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán          

A keresztények, mint a szentélyből fakadó folyam, megtermékenyítik a várost 

Ferenc pápa első gondolatával Róma egész egyházmegyei közösségéhez fordult a válaszos zsoltár versével: „Csörgedező patakok vidítják Isten városát”. A városban lakó keresztények olyanok, mint a templomban felfakadó folyó: elviszik az Élet és a Remény Igéjét, mely képes megtermékenyíteni a szívek pusztáit Ezékiel próféta látomása nyomán. Fontos, hogy a vízfolyam a templomból ered és az ellenséges látszatú föld felé halad. Örvendezik majd a város, amikor azt látja, hogy a keresztények örömteli hithirdetőkké válnak, akik megosztják másokkal Isten Igéjének kincseit. A kiaszott föld nagy lehetőséget tár fel: örökzöld levelű fákkal teli kert lesz, gyógyítást hozó gyümölcsökkel, mert hiszen Ezékiel próféta jövendölése szerint a „vizek a szentélyből fakadnak”. Az Isten a titka az új élet erejének! – emelte ki a pápa.  

Találkozás másokkal, párbeszéd velük, meghallgatás alázattal, a szív szegénységével

Bárcsak az Úr látna bennünket haladásunkban, készen arra, hogy meghalljuk a hozzá kiáltó szegények hangját! Bárcsak megtapasztalná a római anyaegyház annak a vigaszát, hogy még egyszer látja gyermekeinek engedelmességét, bátorságát és az evangelizálás új évszakának a lelkesedését: Találkozni másokkal, párbeszédre lépni velük, meghallgatni őket alázattal, ingyenességgel és a szív szegénységével. A pápa arra kéri a rómaiakat, hogy ezt a feladatot ne súlyos teherként éljék meg, hanem a lélek könnyedségével.

Semmiféle más eszmét nem lehet az egyház alapjaként az evangélium helyére tenni        

Róma városának a papjaihoz Ferenc pápa a második olvasmány páli gondolatával fordult: „A lerakott alapon kívül, amely Jézus Krisztus, mást senki sem rakhat” (1 Kor 3,11). Ez a szolgálat vár rájuk, segítsék a közösséget abban, hogy álljon az Úr lábánál az Ige hallgatásában. Tartsa távol magát a világiasságtól, őrizze az alapot és a lelki épület szent gyökerét, védje a ragadozó farkasoktól, akik el akarják téríteni az evangélium útjától. Pálhoz hasonlóan legyenek bölcs építőmesterek, akik tudatában vannak, hogy semmiféle más eszmét nem lehet az egyház alapjaként az evangélium helyére tenni.      

Róma papjai álljanak szilárdan a földön, de tudjanak az Úr felé a magasba röpülni!            

Ferenc pápa megemlítette, hogy Róma püspökeként sok papot ismert meg személyesen. Megcsodálta a hitüket, megismerte a szeretetüket, közelségüket az emberekhez és nagylelkűségüket a szegények iránt. Mindenkinél jobban ismerik a város kerületeit, ismerik lakóik arcát, mosolyaikat és könnyeiket. Félretették az ideológiai szembenállásokat, a személyes főszerepeket, hogy helyet adjanak az Istennek. Álljanak szilárdan a földön, de tudjanak az Úr felé a magasba röpülni és nagyokat álmodni!   

Jézus provokatív módon jár el, lépésváltásra indít, az irány megváltoztatására     

Végül a pasztorális közösségekhez fordult a pápa, amelyek ma püspöküktől különleges megbízatást kaptak. Jézus provokatív módon jár el a János evangélium napi szakaszában a templom megtisztításakor. Fölrázza az embert a tompaságából és gyökeres változtatásra indítja, mely törést hoz az adott helyzetben. Lépésváltásra indít, az irány megváltoztatására, mely érthetetlen az emberi logika számára, de a Lélek szándéka szerint egykor arra szolgáltak, hogy provokálva a kortársait, segítsenek annak a megértésében, hogy „az Isten gondolatai nem az ember gondolatai szerint valók”.  

A szentély megtisztítása Izrael hivatásának újra felfedezésére szolgál

Ennek bemutatására Ferenc pápa rámutatott a templom megtisztításának egyik fontos mozzanatára. Az árusok a pogányok udvarában voltak, mely nem volt hozzáférhető a zsidók számára. Éppen ezt a helyet alakították át piaccá. De Isten azt akarja, hogy az ő temploma az imádság háza legyen minden nép számára. Innét ered Jézus döntése, hogy felforgatja a pénzváltók asztalait és kiűzi az állatokat. A szentély megtisztítása fontos volt, hogy Izrael újra felfedezhesse hivatását, mint a népek világossága. Egy kicsi választott nép, hogy az üdvösségét szolgálhassa, amit Isten minden népnek nyújtani akar. Jézus tudja, hogy ezért a provokációért drágán fog fizetni. Jelet váró kérdésükre a válasza: „Romboljátok le ezt a templomot, és én három nap alatt fölépítem!”

Róma lelkipásztori közösségei érjék el a város minden lakosát

Ferenc pápa a megtisztított templom egyetemes hivatására utalt. Egyházmegyéjének lelkipásztori közösségei érjék el a város minden lakosát, minden utat hasznosítnak arra, hogy a hittől és az egyháztól távol lévőkkel találkozzanak. Tegyék ezt öntudattal és bizalommal, mert nincs olyan emberi szív, melyben Jézus ne akarna és ne tudna újjászületni. A mi bűnös életünkben gyakran történik, hogy el akarjuk távolítani az Urat és kioltani a Szentlelket. Romboljuk le Isten templomát, mely mi magunk vagyunk. Ám ez sohasem egy végleges állapot: Az Úrnak elég három nap, hogy felépítse a templomát bennünk! – zárta homíliáját szombat este Ferenc pápa a lateráni székesegyház felszentelési ünnepén.            

                        

09 november 2019, 20:45