Keresés

Mons. Tamás Tóth in studio  Vatican News - radio Mons. Tamás Tóth in studio Vatican News - radio 

Tóth Tamás atya, az MKPK titkára a Kultúra Pápai Tanácsának konzultora

Ferenc pápa Tóth Tamást, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkárát 2019. november 11-én a Kultúra Pápai Tanácsának konzultorává nevezte ki. A megbízatás öt évre szól.

Vatikán – MKPK titkársága

Szent II. János Pál pápa 1982-ben hozta létre a Kultúra Pápai Tanácsát, amellyel az egyház és a kultúrák közötti párbeszédet kívánta támogatni. A dikasztérium feladata többek között, hogy együttműködjön a püspöki konferenciákkal, nemzetközi és hazai szervezetekkel, intézményekkel a kulturális életben való részvétel, a közjó és az evangelizáció elősegítése érdekében. A konzultorok tanácsadói szerepben segítik elő a Tanács munkáját, amelyet a kultúrák és a hit kapcsolatának elősegítésében végez.

A Germanicum et Hungaricum diákja, majd a Pápai Magyar Intézet rektora   

Tóth Tamás teológiai tanulmányait Veszprémben, Szegeden, majd ezt követően Rómában a Collegium Germanicum et Hungaricum növendékeként végezte. Kalocsán 2002-ben szentelték pappá a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye számára, 2004 és 2007 között káplán, majd az apostoli nuncius titkára Budapesten 2007-től 2011-ig. A Pápai Magyar Intézet rektora Rómában 2011-től 2018-ig, 2018-tól a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára. 2019-ben a Szentszék a Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek Társulatának pápai asszisztensévé is kinevezte. Eddigi feladatai mellett a Kultúra Pápai Tanácsának konzultora 2019. november 11-től.

Egyháztörténelemből doktorált, kutat, tanít és ír

2006-ban a Pápai Gergely Egyetemen egyháztörténelemből szerzett doktorátust A magyar egyház újjászületése a török hódoltságot követően Patachich Gábor és Patachich Ádám kalocsa-bácsi érsekek tevékenységének tükrében (1733–1784) című disszertációjával, amelyet a Szegedi Tudományegyetemen Bölcsészettudományi Kara honosított. Központi, illetve lelkipásztori feladatai mellett 2004-től tanít, 2019-től főiskolai tanár. Több könyv és tanulmány szerzője, amelyek magyar, olasz, német, angol és horvát nyelven jelentek meg. Fő érdeklődési területe az új- és jelenkori Közép-Európa egyháztörténete. Levéltári kutatásokat végzett többek között Magyarországon, Ausztriában, Horvátországban, Rómában és a Vatikánvárosban. A Tanács új tagjainak és konzultorainak kinevezésére egyidejűleg a hétfői napon került sor. A dikasztérium rendes tagja volt 2009-től Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek, Magyarország prímása is.
Budapest, 2019. november 11., az MKPK Titkársága

11 november 2019, 13:23