Keresés

2019.11.14 padre Guerrero Alves SJ .Segreteria per l'Economia, 2019.11.14 padre Guerrero Alves SJ .Segreteria per l'Economia,  

Ferenc pápa Guerrero Alves jezsuitát nevezte ki a szentszéki gazdasági titkárság élére

A Jézus Társasága főtanácsosát és a római jezsuita művek delegátusát nevezte ki Ferenc pápa a Gazdasági Titkárság prefektusának. A 2020 januárjában hivatalba lépő 60 éves spanyol Guerrero atya válasza: „A legjobb tudásom szerint végzem majd a küldetésem”.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

November 14-én csütörtökön nevezte ki Ferenc pápa Juan Antonio Guerrero Alves jezsuitát a Gazdasági Titkárság prefektusának, melynek korábbi vezetője Georg Pell ausztrál bíboros volt. „Jezsuitaként öröm egy missziót közvetlenül a pápától fogadni, mert kiváltságos  alkalom ez a hivatásom betöltésére. Az engedelmesség, amire fogadalmat tettem,  mindig váratlan útra vitt engem, de egyúttal kivételes hely az Úrral való találkozás számára” – vallott a kinevezéséről Guerrero atya, akinek kettős feladata volt az utóbbi két évben, 2017-től kezdve.

360 római jezsuita elöljárója volt

Először a legfőbb jezsuita elöljáró, a páter generális főtanácsosaként szolgált, mellette pedig a római nemzetközi jezsuita művek delegátusa volt. 69 országból származó 360 jezsuitának volt római elöljárója, akik közül 120-an a képzésüket végezték, míg 210-en különféle küldetésekben dolgoztak, mint a Pápai Gergely Egyetem, a Pápai Biblikus Intézet, a Pápai Keleti Intézet, a Vatikáni Csillagvizsgáló, a Civiltà Cattolica folyóirat szerkesztősége, az Aletti Művészeti Központ, az Orosz Kollégium, a Bellarmin kollégium, a Gesù Nemzetközi Kollégium, a Szentszék Kommunikációs Dikasztériuma (benne a Vatikáni Rádió) és egyéb szentszéki intézmények. Guarrero atya egyik különleges megbízatása volt három akadémiai intézmény, a Pápai Gergely Egyetem, a Pápai Biblikus Intézet és a Pápai Keleti Intézet integrálása, melyet majd az utóda folytat.   

Közgazdasági diploma, politikatudományok ismerete     

A vezetés-kormányzás világában már korábban tapasztalatot szerzett, hiszen hazájában a kasztíliai rendtartomány provinciálisa volt, több mint 600 jezsuitával. Ezt követően Mozambikban lett a jezsuita provincia ökonómusa, gazdasági és projekt-vezetője. Képzése során először közgazdaságtanból szerzett diplomát, majd kötelező filozófiai és teológiai tanulmányai után a társadalom- és politika-filozófia terén nyert posztgraduális fokozatokat. Guerrero atya beszélt nyelvei: spanyol, olasz, angol, francia, portugál.  

Guerrero atya rövid életrajza

1959-ben született a spanyolországi Méridában, iskoláit szalézi és jezsuita atyák mellett végezte. Érettségi után klaretiánusok egyetemi kollégiumában lakott, amikor közgazdaságot tanult. Húsz éves kora után kérte felvételijét a jezsuita rendbe majd tanulmányait hazájában, Brazíliában, Franciaországban és az Egyesült Államokban végezte. 1994 és 2003 között a baszkföldi Comillas Katolikus Egyetemen tanított társadalom- és politika-filozófiát. Politika-tudományi doktorátusát írta, amikor a spanyol jezsuita novíciusok képzési mesterévé nevezték ki. Öt év után már az egész kasztíliai rendtartományt kellett vezetnie 2008 és 2014 között. Hatéves mandátuma letöltése után Mozambikba küldték, ahol az ottani jezsuita rendtartomány gazdasági vezetője és  projektigazgatója lett. Innét váratlanul érte a kinevezés Rómába a főtanácsosi és delegátusi tisztségbe.

Kívülről jön a Római Kúria világába, alkalmazkodnia kell

„Látszólag minden változik az életemben, de a valóságban mégsem  változik semmi” – vallja a kinevezése után az új gazdasági prefektus. „Végül is azt az egyetlen dolgot csinálom, hogy az Úrral legyek, hálát adva neki mindenért, amit rám bízott. Nyilvánvalóan kívülről jövök most a Római Kúria világába, ahol minden új lesz nekem. Időre van szükségem, hogy alkalmazkodjam. A Szentatya kérését nyitottan és készséggel fogadtam”. A páter generális a kinevezése kapcsán azt kérte Ferenc pápától, hogy azt ne kapcsolja össze püspöki kinevezéssel, hogy Guerreo atya megbízatása végeztével visszatérhessen a jezsuita rend rendes életéhez.

                                  

                 

16 november 2019, 15:19