Keresés

2019.11.27 Carmelo Barabagallo 2019.11.27 Carmelo Barabagallo 

Új elnök a vatikáni Pénzügyi Információs Felügyelet élén

November 27-én, szerdán, Ferenc pápa Carmelo Barbagallo személyében kinevezte a vatikáni Pénzügyi Információs Felügyelet, az AIF (Autorità di Informazione Finanziaria) új elnökét. Az AIF feladata, hogy ellenőrizze Vatikánváros bankjának, a IOR-nak és a Vatikán nemzetközi intézményeinek pénzügyeit, tranzakcióit.

Vertse Márta – Vatikán

Az új elnök idáig az Olasz Bank Igazgatóságának vezető tisztségviselője volt, magas szintű tanácsadóként végezte munkáját a pénzügyi és bankfelügyelet terén, valamint az egységes felügyeleti mechanizmus  (Single Supervisory Mechanism) rendszerét illetően.

Szakmai életrajz

Carmelo Barbagallo 1956. február 28-án született a szicíliai Cataniában. Nős, két gyermek apja. 1978-ban summa cum laude eredménnyel szerzi meg jogi diplomáját szülővárosa egyetemén. 1979-ben regionális gazdaságtanban szakosodik és együttműködik a magán- és iparjogi tanszékekkel, továbbá megszerzi a bejegyzett hivatalos könyvvizsgálói minősítést. 1980-ban kezdi meg munkáját az Olasz Központi Bank alkalmazásában a genovai Fiók Felügyeleti Hivatalában. Miután eleget tett katonai kötelezettségeinek pénzügyőrségi tiszti minőségben, 1983-ban az Olasz Bank milánói Fiókjába helyezik át, ahol a gazdasági kutatócsoportban és a Felügyeleti Hivatalban dolgozik. Itt Lombardia tartomány reálgazdaságával, valamint az országos érdekeltségű bankok pénzügyi elemzésével és a közös befektetési alapokkal foglalkozik.

Banki visszaélési ügyek felderítésének szakembere   

1985-től a Felügyelőség központi ügyvezetésénél teljesít szolgálatot. Azokban az években a szakképző tanfolyamok felelőse és együttműködik számos munkacsoporttal. Foglalkozik többek között a rendellenes és átstrukturált banki kölcsönökkel és részt vesz a banktörvény kidolgozásában. Tagja az Olasz Bank részére fiatal diplomásokat toborzó bizottságoknak. Felügyeleti ellenőrként számos olaszországi és külföldi bank- és pénzügyi közvetítő ellenőrzéséért felel, feladatai közé tartozik a Bázeli Megállapodásban előirányzott kockázatértékelési korszerű modellek hitelesítése. 2019. július elsejétől kezdve töltötte be az Olasz Bank pénzügyi és bankfelügyeleti vezető tisztségét. Carmelo Barbagallo, az AIF új elnöke számos banki és pénzügyi tárgyú cikk és tanulmány szerzője. Többek között elmélyítette a pénzügyi újítások problematikáját és a származtatott eszközök ellenőrzésének profiljait.

29 november 2019, 10:36