Keresés

2019.11.05 Messa Santa Marta 2019.11.05 Messa Santa Marta 

Ferenc pápa kedd reggeli homíliája: Bűn visszautasítani az Isten ingyenes meghívását

Az Úr meghív bennünket ünnepi lakomájára, hogy találkozzunk vele, de ha elutasítjuk, akkor a szegényeket és a betegeket hívja be a terekről, akik élnek is a vacsora lehetőségével – tanította Ferenc pápa november 5-én, amikor a katolikus egyház Magyarországon Szent Imre ünnepének saját evangéliumát olvassa. A világegyház napi olvasmányos rendje ellenben a Lukács evangélium 14. fejezetéből „A visszautasított meghívás” történetét (Lk 14,15-24) olvasta. Ferenc pápa a Szent Márta-ház kápolnájában tartott szentmise homíliájában arra buzdított, hogy „válogatás és visszautasítás nélkül fogadjuk el az Úr ingyenes meghívásait, mert ellenkező esetben bűnt követünk el”.

Adriana Masotti / Vértesaljai László – Vatikán  

Az evangéliumi történetben Jézus egy példabeszéd keretében „mintegy összegzésként tárja fel valójában az üdvösség történetét, melyben benne rejlik sok kereszténynek is a viselkedése”. A bibliai ember  nagy vendégséget rendezett. Sokakat meghívott, de azok különféle okokkal kimentették magukat. Ekkor a házigazda behívatja a város tereiről és utcáiról a szegényeket, bénákat, vakokat és sántákat.

Az ünnep öröm és ingyenesség 

„A vacsora, az ünnep a Mennynek, az Úrral való örökkévalóságnak a jelképe, ám egy ünnepen nem tudjuk sohasem, hogy kivel is találkozunk” – kezdte homíliáját Ferenc pápa. „Az ünnepen új személyekkel találkozunk, de vannak olyanok is, akikkel nem szeretnénk találkozni, de az ünnep légköre öröm és ingyenesség. Egy igazi ünnepnek ingyenesnek kell lennie, mert a mi Istenünk mindig így hív bennünket, nem is kell fizetni belépődíjat. Maga a házigazda fizeti meg azt, aki meghív minket. Ám mégis vannak, akik az ingyenesség elé helyezik a saját érdekeiket”. „Az ingyenesség előtt, az ünnep egyetemessége előtt van olyan magatartás, mely bezárja a szívet, mondván: Én nem megyek. Inkább szeretnék egyedül maradni, azokkal az emberekkel együtt, akik tetszenek nekem. Ez egy bűn!” – állapította meg a pápa. „De nem, nekem ez és ez fontosabb. Nem, ez az enyém! Mindig az enyém!” – jön az ellenvetés az ilyenek részéről.

A választás az Úrral való találkozás és az „én dolgaim között” 

„Ez az elutasítás egyúttal annak a megvetése is, aki meghív. Ezt mondani az Úrnak: Ne zavarj engem a te ünnepeddel! Bezárkózni az előtt, amit az Úr nekünk kínál, mint a vele való találkozás öröme. Az élet útján oly sokszor állunk ilyen döntés előtt: vagy az Úr ingyenessége, elmenni és megtalálni az Urat és találkozni vele, vagy bezárkózni az én dolgaimba, az én érdekembe. Ezért mondja az Úr a bezárkózás kapcsán, hogy nagyon nehéz a gazdagnak belépni a mennyek országába. De vannak nagyon derék gazdagok, szentek, akik nem tapadnak a gazdagsághoz. Ám a többség ragaszkodik a gazdagsághoz, ők zártak. Éppen ezért nem tudják megérteni, hogy mi is egy ünnep. De ott van nekik a dolgok biztonsága, amit meg tudnak érinteni” – mondta a pápa kedd reggeli homíliájában.

Jók és rosszak: Az Úr mindenkit vár

„Az Úr válasza a mi elutasításunkra határozott: azt akarja, hogy az ünnepre hívjanak mindenféle embert, vezessék, sőt egyenesen kényszerítsék őket, jókat és rosszakat: Mindenki hivatalos, senki nem mondhatja: Én rossz vagyok, én nem mehetek. De nem!” – szögezte le a pápa. „Azért, mert te rossz vagy, az Úr egészen különleges módon vár”. Ennek kapcsán említette meg a tékozló fiú példáját: „a (hazatért) fiú nagy beszédbe fog, de ő nem hagyja beszélni és átöleli őt. Az Úr ilyen. Ez az ingyenesség!”

Az Úr a legmegvetettebbeket szereti, de bennünket hív

Az első olvasmányra hivatkozva, melyben Pál apostol a képmutatástól óv, Ferenc pápa megállapította, hogy a Jézust elutasító zsidóknak mondta egyszer az Úr: „Bizony mondom nektek, az utcalányok és vámosok megelőznek benneteket a mennyek országában. Az Úr a legmegvetettebbeket szereti, azonban bennünket hív. Bezárkózásunkkal szemben eltávolodik és haragra lobban, amint az evangéliumban hallottuk”. Végül a pápa a következő kérdéseket tette fel, mintegy lelkiismeretvizsgálat gyanánt: Hogyan megy az életem? Mit szeretek inkább? Elfogadni az Úr meghívását vagy bezárkózni apró dolgaimba? Kérjük az Úrtól a kegyelmet, hogy mindig menjünk el az ünnepére, mely ingyenes!”       

96 éves koncelebráló atya vallomása: Örömmel vagyok pap, nincs ennél szebb hivatás!

A Szent Márta-ház kápolnájában koncelebráló papok között jelen volt egy 96 éves atya, akit Ferenc pápa öleléssel köszöntött. Rádiónknak nyilatkozva így vallott önmagáról: „96 évesen továbbra is örömmel vagyok pap teljes egészében, misézem minden nap, gyóntatok, hittant oktatok. Nincs ennél nagyobb ajándék! Immár hetven éve pap vagyok, de mintha az első nap lenne”. Filippo Grillo atya vincés rendi misszionárius szerzetes, Nápolyban szolgált a rendi közösségében, melynek elöljárója is volt, egészen öt évvel ezelőttig, továbbá a nápolyi érsek helyettese volt a megszentelt élet területén. Grillo atya még ma is szolgál alkalmilag az egyházmegyei bíróságon a campaniai tartományban. Az idős atyát a „fiatalabb” Vincenzo Lazzarini atya kísérte el Ferenc pápához, aki pedig 60 éve szolgál papként, többek között Eritreában folytatott missziós szolgálatot.                                                                               

 

05 november 2019, 16:31