Keresés

2019.11.12 Papa Francesco Messa Santa Marta 2019.11.12 Papa Francesco Messa Santa Marta 

Ferenc pápa reggeli homíliája: az ördög elpusztítja az Isten képére teremtett embert

Az ördög létezik és az Isten Fia iránti gyűlöletből hinti el a gyűlölet magvait, mely halált okoz. Jézus Krisztus emberré lett és a nagy Hazudozó ezért akarja elpusztítani az emberiséget – szólt Ferenc pápa kedd reggeli homíliájában.

Alessandro Di Bussolo / Vértesaljai László - Vatikán    

November 12-én kedden reggel hét órakor Ferenc pápa a Szent Márta-ház kápolnájában szentmisét mutatott be, melynek olvasmányát elemezte homíliájában. A Bölcsesség könyvének második fejezete így tanít: „Isten az embert halhatatlannak teremtette, és lényét a saját hasonlatosságára alkotta. A halál a sátán irigységéből jött a világra; és akik vele tartanak, azok megtapasztalják. Az igazak lelke azonban Isten kezében van, és a halál kínja nem érheti őket” (Bölcs 2,23-3,9.

Az ördög nem fogadja el Isten Fia közénk testesülését

Ez „a gőgös angyal irigységből nem akarta elfogadni a „megtestesülést” és ez vitte arra, hogy elpusztítsa az emberiséget”. A pápa szerint „így lép a szívünkbe a féltékenység, az irigység, a versengés”, egyébként pedig „békében élhetnénk egymással mint testvérek”. Ezzel „egy pusztító harc veszi kezdetét”, amire a hárítás, hogy „én nem pusztítok el senkit”. Ferenc pápa ezzel szemben leszögezte, hogy „a pletykálkodás, a kibeszélés valójában pusztít”. Bizonyságul Jakab apostolt idézte: „a nyelv kegyetlen eszközként pusztít”. Az ellenvetésre, hogy „mi gyakorló keresztények vagyunk, hogyan is gyilkolhatnánk?” a pápa válasza: „A harc bennünk van. Káin és Ábel is testvérek voltak, de az egyik féltékenysége és irigysége elpusztította a másikat”.  

A gyűlöletnek sok magvetője van ma a világban

Ferenc pápa a berlini fal leomlásának évfordulója kapcsán megemlítette a „nácikat és kínzásaikat azok ellen, akik nem voltak tiszta faj, tovább más háborús szörnyűségeket”. „E mögött van valaki, aki mindezt mozgatja és műveli, amit kísértésnek hívunk. Ahogy a gyóntatófülkében szólunk a kísértéseinkről, amikor valaki megérinti a szívünket, hogy torz útra lépjünk. Van valaki, aki elhinti a pusztítást a szívünkben, aki gyűlöletet vet. Ma világosan ki kell mondani, hogy a gyűlöletnek sok magvetője van a világban”.

Az emberi természetünket irigyli az ördög tőlünk

A mindennapi hírek kapcsán a pápa megjegyezte, hogy azok a „pusztító gyűlöletről szólnak”: „gyermekek éhhaláláról, ivóvíz, oktatás és egészségre nevelés hiányáról”. Ugyanis „az erre szolgáló pénzekből pusztító fegyvereket gyártanak. Ez történik a világban, a lelkünkben, az ördög irigysége miatt. És mit irigyel az ördög tőlünk? Az emberi természetünket” – válaszolta a pápa. „Ezt nem képes eltűrni, ezért pusztítani kezd”.   

A politika megkísértettsége: bemocskolni a másikat  

„Ez a gyökere az ördög irigységének, a rossznak, a kísértéseinknek. Ez a háború gyökere, az éhség és minden csapás gyökere. Rombolni és gyűlölet vetni nem éppen szokásos dolog a politikában, de néhányan mégis csinálják”. „A politikusnak ugyanaz a kísértése, hogy bemocskolja a másikat hazugsággal és nem törődik az ország közjavával. Inkább sérteget, hogy elpusztítsa a másikat, ezért letaszítja őt, mert kiválóbb”.

Az ördög irigységének a magvetése a világban levő oly sok gyűlölet

Arra kérte a pápa a híveket, „gondolkodjanak el azon, hogy miért van ma a világban oly sok gyűlölet, a családban, a kerületben, a munkahelyen. Az ördög irigységének a magvetése ez. A Szentírás világosan tanítja ezt”. „Kérjük az Urat, hogy növelje a szívünkben a Jézus Krisztusban való hitet, aki magára vette emberi természetünket, hogy a testünkkel harcoljon és hogy a testünkkel győzze le az ördögöt”. „Az Úr adjon erőt ahhoz, hogy ne lépjünk a nagy irigykedő és nagy hazudozó cselvetéseibe!” – zárta kedd reggeli homíliáját Ferenc pápa.

                            

12 november 2019, 16:08