Keresés

2019.11.16 Ospedale Pediatrico Bambino Gesu' 2019.11.16 Ospedale Pediatrico Bambino Gesu' 

Köszönet a szenvedő gyermekek ápolásáért – a pápa beszéde a „Gyermek Jézus” kórház közösségéhez

November 16-án, szombaton délelőtt a vatikáni VI. Pál teremben megható találkozóra került sor. Ferenc pápa kihallgatáson fogadta a Szentszék tulajdonában lévő „Bambin’ Gesù - Gyermek Jézus” gyerekkórház közösségének több mint hatezer tagját: orvosokat, ápolókat, az intézmény kutatóit, műszaki és adminisztratív alkalmazottait, önkéntes munkatársait, valamint kis pácienseit hozzátartozóikkal együtt. A különleges kihallgatásra a „Pápa Kórháza” alapításának 150. évfordulója adott alkalmat.

Vertse Márta – Vatikán

Ferenc pápa emlékeztetett rá, hogy az intézmény születése a XIX. század második felében egy intuíciónak és egy ajándéknak köszönhető. Az intuíció Arabella Salviati hercegnő nevéhez fűződik, aki a „szociális katolicizmus termékeny időszakában” élt. A kórház egy nagylelkű család ajándéka. Gesztusuk, amely óriási érzékenységre vall, az egész világ gyermekeinek javát szolgálja. A kezdetben elhintett magvak túlnőttek Róma határain és ma a „Gyermek Jézus” nevét viselő gyerekkórház nem csak a római, hanem az olasz és a nemzetközi közösség vagyonát képezi. A másfél évszázados évforduló témájára utalva - „A jövő a gyermekek egy története” – a pápa hangsúlyozta, hogy a gyermek társaságában a jövővel kerülünk kapcsolatba.

A pápa felhívása a nemzetközi intézményekhez

150 év telt el a „Gyermek Jézus” kórház megalapítása óta, amikor megszületett egy „nagy és értékes” élen járó valóság, amely ma is a jövő felé irányul. „Leghitelesebb identitása a különböző országokból érkező beteg és szenvedő gyermekek erkölcsi tekintélye” – fejtette ki beszédében a pápa. Köszönetét fejezte ki a kórháznak, amiért nyitott a világra és magára vállalja ezeknek a különböző országokból érkező gyermekeknek a szenvedését. Tudatában van annak, hogy mindez nagy pénzügyi forrást igényel, ezért köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik nagylelkűen támogatják adományaikkal a „Gyermek Jézus” Alapítványt.  Annak a kívánságának adott hangot, hogy a nemzetközi intézmények egyre inkább mozdítsák elő ezeknek az egészségügyi folyosóknak a megvalósítását, arra várva, hogy minden országban növekedjen a legalapvetőbb egészségügyi ellátás biztosításának lehetősége.

Áldott kezek

Ferenc pápa megáldotta a VI. Pál teremben jelen lévő orvosok és ápolók kezét, majd felidézte egy venezuelai anyuka történetét, akinek fiát a „Gyermek Jézus” kórházban kezelték. Ez az édesanya levélben fejezte ki háláját azokért az „áldott és csodálatos kezekért”, amelyek Jerson nevű kisfiát gondozták. Az orvosokhoz, sebészekhez és ápolókhoz fordulva a pápa arra buzdította őket, hogy „kezüket az ápolás eszközeként” használják. Legyenek mindig tudatában annak, hogy kezükön Isten áldása van. Gyógyító képességük egy ajándék saját maguk és a rájuk bízott személyek számára. Az orvosok és ápolók szakmai tudásukkal és buzgóságukkal járuljanak hozzá  az intézmény sajátos jellegének megőrzéséhez, hogy a „Gyermek Jézus” gyerekkórház továbbra is kinyilvánítsa a Szentszék gyermekek iránti különleges előszeretetét, szeretetteljes ápolási stílusával tegyen konkrét tanúságot a kis ápoltaknak az evangéliumról, teljes összhangban az egyház tanításával.

Kisbetegek a pápa lábánál
Kisbetegek a pápa lábánál

Nincs gyógyítás kutatás nélkül

A pápa a továbbiakban hangsúlyozta, hogy kutatás nélkül nincs gyógyítás, nincs jövő az orvostudományban. Ebből a szempontból a „Gyermek Jézus” kórház már egy ideje a jövő felé irányul, ugyanis fontos eredményeket ért el a ritka betegségek diagnosztizálása és az összetett betegségek gyógyítása terén a precíziós terápiás módszerek fejlődésével. Ferenc pápa csodálatát fejezte ki a személyzet szenvedélyes lelkesedését illetően, amellyel munkájukat végzik a gyógyítás és a kutatás terén. Azt kívánta, hogy soha ne veszítsék el annak a képességét, hogy észrevegyék egy gyermek szenvedő arcát még egy egyszerű  vizsgálat elvégzésekor sem és hallják meg mindig a szülők kiáltásait laboratóriumaik falain belül is. A gyermekek szenvedésének misztériuma mindig szóljon lelkiismeretükhöz, ösztönözze emberi és szakmai elkötelezettségüket.

Az egyház rendkívüli karitatív műve

Ferenc pápa örömmel állapította meg, hogy a kórház jól működik és állandóan növekedik számos nehézség ellenére. Szükség van rá, hogy az elkövetkező években továbbra is minden ápoltnak a legjobb gyógymódokat kínálják fel, senkit se utasítsanak vissza. A tudományos kutatás és a betegellátás növekvő, külföldről is érkező igényei szükségessé tesznek újabb befektetéseket mind a struktúrákban, mind a technológiákban. Nehéz egyensúlyról van szó, de fontos, hogy mindig biztosítsák a fenntarthatóságot és a hatékonyságot, hogy a kórház továbbra is az egyház rendkívüli karitatív műveként végezhesse tevékenységét.

Ferenc pápa hálája

A pápa végül háláját fejezte ki a „Gyermek Jézus” gyerekkórház nagy családjának, arra buzdítva őket, hogy „haladjanak előre az evangéliumhoz hűségesen és engedelmeskedve a szenvedő gyerekek erkölcsi tekintélyének”.

„Különösen hálás vagyok nektek, mert segítetek a kis betegeknek abban, hogy maguk mellett érezzék Jézus gyöngéd és biztonságérzetet nyújtó jelenlétét. És ne feledjük el szavait: „amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek”.

Ajándékok a pápának

Az általános kihallgatáson a „Gyermek Jézus” gyerekkórház kis páciensei három ajándékot nyújtottak át a pápának. Az első egy papi stóla volt, amelyet a gyermekek rajzai díszítettek, a Teremtés bibliai elbeszélésből merítve az ihletet. A második egy képregény, amely a Közép-afrikai Köztársaság Bangui gyermekkórházának történetét meséli el „Egy kórház Ferenc pápa részére” címmel. Itt emlékeztetünk rá, hogy Ferenc pápa 2015. november 29-én, az Irgalmasság rendkívüli szentévében, mielőtt megnyitotta volna a Közép-afrikai Köztársaság fővárosában a szentkaput, felkereste Bangui gyermekkórházát. Idén március elsején adták át Banguiban a pápa kezdeményezésére felújított, kibővített gyermekkórházat. A szombat délelőtti kihallgatáson a gyermekek harmadik ajándéka a pápának egy fényképalbum volt „Életek, amelyek segítik az életet” címmel. A kötet történeti utazás a római gyermekkórház múltja és jelene között. 

A kicsi betegek ajándéka a pápának
A kicsi betegek ajándéka a pápának

150 éve a legkisebbek szolgálatában

A „Gyermek Jézus” az első olasz gyermekkórház. 1869-ben született a Salviati családnak köszönhetően, amely 1924-ben a kórházat XI. Piusz pápának ajándékozta. Ettől kezdve minden pápa előmozdította tevékenységét a gyermekek egészségének védelme érdekében és mindenki számára a „Pápa kórháza” lett. A kórház folyamatosan növekedett és ma 607 fekvőhellyel rendelkezik, kiváló szintet ért el a terápiák minőségét és összetettségét tekintve, így nemzetközi szinten is fontos vonatkozási pontot jelent a gyermekek és serdülők egészségügyi ellátásában.

18 november 2019, 13:51