Keresés

POPE-AUDIENCE/ POPE-AUDIENCE/ 

„Szakértelem és együttérzés” – a pápa beszéde a Don Gnocchi Alapítványhoz

„Ne fáradjatok bele a betegség és a fogyatékosság határvonalán élők szolgálatába” – hangsúlyozta Ferenc pápa a Boldog Carlo Gnocchi atya nevét viselő Alapítvány mintegy 4500 tagjához intézett beszédében, akiket október 31-én fogadott a vatikáni VI. Pál kihallgatási csarnokban, 10 évvel alapítójuk, Carlo Gnocchi, az 1902-1956 között élt lombardiai pap boldoggá avatása után. Az Alapítvány Olaszország-szerte számos rehabilitációs központot működtet betegek és fogyatékkal élők számára.

Vertse Márta – Vatikán

A szakértelem képzettségük gyümölcse, az a tulajdonság, amely hihetővé teszi a világi hívek tanúságtételét a különböző társadalmi környezetekben. A szakértelem garantálja munkájukat akkor is, amikor az árral szemben, az uralkodó kultúrával szemben haladnak, amikor a törékeny, látszólag haszontalan életet védelmezik. Ehhez járuljon az együttérzés, az „együtt szenvedés” képessége – hangzott a pápa buzdítása.

Boldog Gnocchi minden ember arcában Krisztus arcát kereste

A pápa beszédében nagyon szép segítségnyújtási és szociális valóságnak nevezte az Alapítványt, felidézve Tettamanzi bíboros tíz évvel ezelőtti homíliáját, amelyet a boldoggá avatási szertartáson mondott, és amelyben Boldog Carlo Gnocchit „Isten nyugtalan keresőjének és az ember bátor keresőjének” nevezte, aki egész életében „Krisztus arcának lenyomatát kereste minden ember arcában”.

Boldog Don Gnocchi műve a krisztusi szeretet gyümölcse

Boldog Carlo Gnocchi atya, a szeretet apostola, hősies módon szolgálta Krisztust a gyermekekben, a fiatalokban, a szegényekben és szenvedőkben a kezdetektől fogva szenvedélyes nevelőként végezve papi szolgálatát. Később, mint tábori lelkész megismerte a második világháború kegyetlenségét, először a görög-albán fronton, majd az alpesi katonákkal, az Alpini Hadtest „Tridentina” hadosztályának katonáival az oroszországi drámai hadművelet alkalmával. A frontról való katasztrofális visszavonulás idején fáradhatatlan jósággal szolgálta a sebesülteket és a haldoklókat. Ekkor érlelődött meg benne, hogy létrehoz egy karitatív művet az árvák és a háborús robbanóanyagok által megcsonkított kicsinyek gondozására. Olaszországba visszatérve megvalósította ezt a csodálatos tervét. Vállalkozása nem pusztán szociális jellegű volt, hanem Krisztus szeretete ösztönözte. Műve a krisztusi szeretet gyümölcse.

A testi gyógyítással együtt kínálják fel a lélek gyógyszerét: Isten szeretetét

A pápa megállapította, hogy olyan sok év után Don Gnocchi követői folytatják örökségét, mint egy értékes talentumot, amelyet  apostoli buzgóságukkal és az evangéliumhoz való hűséggel  sokszoroznak meg. A pápa háláját fejezte ki a Don Gnocchi központok igazgatóinak és felelőseinek, az orvosoknak és munkatársaiknak, az önkénteseknek. Ma megerősítik elkötelezettségüket a szenvedők, a legtörékenyebb személyek iránt, az Irgalmas Szamaritánus stílusában és Boldog Alapítójuk példája nyomán. Ferenc pápa arra buzdította őket, hogy ne fáradjanak el a betegség és a fogyatékosság nehéz határvonalán élők szolgálatában: a gyógymódokkal és a testi gyógyítás legfejlettebb technológiáival együtt kínálják fel a lélek gyógyszerét, vagyis Isten vigasztalását és gyöngédségét.

„Mélységesen emberi keresztények” – ez Boldog Gnocchi atya stílusa

Boldog Carlo Gnocchi gondoskodó szeretetéből, papi érzékenységéből merítve arra kaptak meghívást, hogy a mindennapok konkrét tetteiben ötvözzék össze a szociális és egészségügyi szolgálatot az evangelizáló tevékenységgel. Az idők megváltoztak a kezdetekhez képest, de arra van szükség, hogy ugyanazzal a lelkülettel, magatartással és stílussal haladjanak előre, amelyet Don Gnocchi így fogalmazott meg: „Aktív, optimista, kiegyensúlyozott és mélységesen emberi keresztények; akik a világra már nem úgy tekintenek, mint ellenségre, amit el kell pusztítani, vagy ami elől menekülni kell, hanem mint a tékozló fiúra, akit meg kell hódítani és szeretettel meg kell váltani” (A szív nevelése).

Szakértelem és együttérzés – osztozás a szenvedésben

Szakértelem és együttérzés. Osztozni kell a testvérek szenvedésében, szükség van az együttérzés magatartására és kezdeményezéseire. „Együtt kell szenvedni”, mint ahogy Jézus az emberek iránti szeretetből Ő maga is emberré lett, hogy a végsőkig osztozzon létünkben, valósan, testében és vérében, mint ahogy ezt Kínszenvedése mutatja. Egy olyan társadalom, amely nem képes a befogadásra, nem képes védelmezni a szenvedőket és számukra reményt adni, olyan társadalom, amely elvesztette a könyörületességet, az emberiség érzékét. A központok és szolgáltatások széles hálózata, amelyet Itáliában és más országokban létrehoztak jó modellként szolgál, mert arra törekszik, hogy egyesítse a segítségnyújtást, a befogadást és az evangéliumi szeretetet.

Konkrét tettekkel tegyenek tanúságot Krisztusról

A pápa ismételten nagyrabecsülését fejezte ki szolgálatukért, arra bátorítva őket, hogy folytassák utukat az emberi előmozdítás elkötelezettségében, amely nékülözhetetlenül hozzátartozik az egyház evangelizáló küldetéséhez. Az evangélium hirdetését hihetőbbé teszi az a konkrét szeretet, amellyel a tanítványok tanúskodnak Jézusba vetett hitükről. Boldog Carlo Gnocchi emberi és keresztény tanúságtétele vezesse mindig választásaikat és tevékenységeiket. A pápa imáiról biztosította a Don Gnocchi Alapítvány tagjai-t, majd áldását adta rájuk és központjaik gondozottjaira.

02 november 2019, 19:05