Keresés

Pope Francis visits Thailand Pope Francis visits Thailand 

Ferenc pápa a thaiföldi hatósággal találkozott: biztos, rendezett, szabályozott migráció

Első hivatalos thaiföldi programjaként Ferenc pápa csütörtökön reggel, helyi idő szerint fél 10 órakor találkozott a bangkoki Miniszterelnöki Hivatalban az ország politikai vezetőivel, a diplomáciai testület tagjaival és a civil szféra képviselőivel. Hozzájuk intézett beszédében Thaiföld gazdagságaként különböző kulturális és vallási alkotóelemeinek harmonikus együttlétét emelte ki. Második nagy gondolategysége a migránsmozgások jelenségét érintette, melynek kapcsán biztos, rendezett, szabályozott migráció elősegítését sürgette nemzetközi szinten.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

A különbözőségek harmonikus együttléte adja az igazi gazdagságot

Bevezetőjében a pápa az ország vezetőit nemzetük ősi spirituális hagyományaik, köztük a vendégszeretet őrzésére emlékeztette. A mai világ problémái globális jellegűek, az egész emberi családot érintik, és határozott erőfeszítést igényelnek a nemzetközi igazságosság és a népek közötti szolidaritás tekintetében. Multikulturális országként, a különbözőségek jegyében Thaiföld elismeri annak a jelentőségét, hogy harmonikus és békés együttélést teremtsen a különféle etnikai csoportok között, tiszteletet és megbecsülést mutatva a különböző kultúrák, vallási csoportok, filozófiák és eszmék között. A gazdasági-pénzügyi jellegű globalizáció nem nagyon veszi figyelembe azokat a vonásokat, melyek a népek szépségét és lelkületét alkotják. Az egység ellenben tiszteletben tartja és vendégül látja a különbözőségeket, melyek világát így az eljövendő nemzedékre lehet hagyni.

A thaiföli Kormányhivatal épülete
A thaiföli Kormányhivatal épülete

Igaz, érzékeny és befogadó társadalom építésének szolgálata   

A pápa üdvözölte annak az etikai-társadalmi bizottságnak a felállítását, melybe meghívták az ország hagyományos vallásait, hogy értékeikkel tartsák ébren a nemzet spirituális emlékezetét. Ennek jegyében találkozik majd a legfőbb buddhista pátriárkával, a barátság és a vallásközi párbeszéd előmozdítása szándékával, mely a társadalmi egységet, az igaz, érzékeny és befogadó társadalom építését szolgálja.  Ferenc pápa személyesen megerősíti a helyi kicsi, de eleven katolikus közösség erőfeszítéseit, hogy továbbra is szolgálja és támogassa az ország békés és szeretetteljes jellegzetességeit, valamint legyen figyelmes azok hangjára, akik a szegénységtől, az erőszaktól és az igazságtalanságtól akarnak szabadulni. Az ország neve, thai is erre a szabadságra utal, mely csak akkor lehetséges, ha közös felelősséget éreznek egymás iránt.

Ferenc pápa beszéde a thaiföldi hatóságokhoz
Ferenc pápa beszéde a thaiföldi hatóságokhoz

A tragikus kivándorlások kiváltó okainak feloldása

A migránsmozgások témája kapcsán azok feltételére tért ki Ferenc pápa beszéde bővebb záró részében, hiszen maga a migráns válság tagadhatatlan. Thaiföld a befogadásról ismert, mert a szomszédos országokból tragikusan átszökött menekülteket befogadta. A pápa felhívással fordult a nemzetközi közösséghez, hogy előrelátással és felelősségérzettel oldják meg a problémákat, melyek ilyen tragikus kivándorláshoz vezetnek, továbbá mozdítsák elő a biztos, rendezett, szabályozott migrációt. Minden nemzet hatékony megoldásokat foganatosítson a migránsok és menekültek méltósága és jogai védelmére. Köztük is külön figyelmet kell szentelni a nők és gyermekek iránt. Végül a gyermekek képzése, oktatása és nevelése alapvető feladatát hangsúlyozta a pápa, arra kérve vendéglátóit, hogy maradjanak a vendéglátás mesteremberei, akik a népek átfogó fejlődését szolgálják.

21 november 2019, 10:02