Keresés

Ferenc pápa Ferenc pápa 

Etikus gazdaságot sürget a pápa az inkluzív kapitalizmusért

Hétfőn délelőtt fogadta a Vatikánban a pápa a Fortune-Time Globális Fórum Inkluzív Kapitalizmusért Tanácsának tagjait. Hozzájuk intézett beszédében igazságosabb gazdasági modellek létrehozását szorgalmazta. A 2008-as pénzügyi válság megmutatta, hogy hosszútávú fejlesztésre és befektetésekre van szükség, amelyek a fenntartható fejlődést segítik.

Gedő Ágnes – Vatikán

Igazságos gazdasággal felszámolni a szegénységet

A pápa utalt rá, hogy három évvel ezelőtt találkozott a fórum résztvevőivel, amelynek egyik eredménye az Inkluzív Kapitalizmusért Tanács megalakulása. A 2016-os találkozó célja az volt, hogy egy emberségesebb gazdaság megteremtésén gondolkozzanak, amelyen keresztül felszámolható a szegénység világszerte. Ennek egyik eleme a kapitalizmus befogadóbbá, inkluzívabbá tétele, mellyel az átfogó emberi jólétet növelhetjük. A gazdagok és a szegények közötti szakadék, a társadalmi igazságtalanság helyett a személyek és nemzetek harmonikus együttműködését kell elősegíteni. Igazságos gazdasági rendszerre van szükség, amelyik képes az emberiséget és a bolygót érintő legradikálisabb kihívásokra is választ adni. A pápa arra buzdította a tanács tagjait, hogy folytassák a nagylelkű szolidaritás útját, a gazdaság és a pénzügy etikus megközelítésén dolgozzanak.

Az eldobható kultúra helyett szolidaritás

A 2008-as pénzügyi válság megmutatta, hogy egy egészséges gazdasági rendszer nem alapulhat rövidtávú nyereségen, a produktív, fenntartható és társadalmilag felelős, hosszú távú fejlődés és befektetések kárára. A vállalkozói tevékenység olyan nemes hivatás, amelyik vagyont termel, és jobb jövőt teremt mindenki számára. A munkahelyteremtés révén hozzájárul a közjó szolgálatához. A valódi fejlődés azonban nem korlátozódhat pusztán a gazdasági növekedésre, hanem minden ember teljes előmozdítását kell segítenie – idézte a pápa Szent VI. Pál Populorum progressio – kezdetű enciklikáját. Sokkal többről van szó, minthogy egyensúlyba hozzuk a mérleget, javítsuk az infrastruktúrát vagy, hogy több fogyasztási cikket kínáljunk. Megújulásra, megtisztulásra és olyan hiteles gazdasági modellekre van szükség, amelyek személyes megtérésünkön és a rászorulók iránti nagylelkűségünkön alapulnak. Az etikai korlátok nélküli gazdaság nem igazságosabb társadalmi rendhez vezet, hanem az eldobható, egyszer használatos fogyasztás és hulladék kultúrájához.

Többnek lenni, nem többet birtokolni

A gazdasági élet erkölcsi dimenziója az egyház társadalmi tanításának egyik eleme. Ha elismerjük, hogy ezt teljesen tiszteletben kell tartanunk, akkor képesek leszünk testvéri szeretettel cselekedni, mások javát és átfogó fejlődését keresni és megvédeni. Ferenc pápa emlékeztetett az Inkluzív Kapitalizmusért Tanács célkitűzésére: kiterjeszteni mindenkire gazdasági rendszerünk lehetőségeit és jótékony hatásait. A gazdasági és kereskedelmi élet főszereplőinek a közjót kell szolgálniuk, növelni a javakat, elérhetőbbé téve azokat mindenki számára. Nem többet kell birtokolni, hanem többnek kell lenni. Ehhez pedig a szív és az elme megtérésére van szükség, hogy az emberi személy a társadalmi, kulturális és gazdasági élet középpontjába kerüljön.

Összhangban az egyház társadalmi tanításával

A Fortune-Time Globális Fórum tanácsának vatikáni jelenléte reményre ad okot, mert fölismerték a világunk előtt álló kihívásokat, és erkölcsi felelősségüket egy jobb jövő építésére. A pápa háláját fejezte ki, amiért egy igazságosabb és emberibb gazdaság előmozdításáért munkálkodnak, amelyik összhangban van az egyház társadalmi tanításával, a teljes emberi személlyel, a jelen és a jövő nemzedékek javával. Nemes hivatás egy befogadó kapitalizmus megteremtése, amelyik senkit nem hagy hátra, senkit nem selejtez le – méltatta még a tanács munkáját a pápa.

11 november 2019, 13:46