Keresés

2019.10.01 Celebrazione Vespri per inizio Mese Missionario 2019.10.01 Celebrazione Vespri per inizio Mese Missionario 

Az egyház legyen a föld sója, a világ kovásza – Ferenc pápa missziós vesperása

Október elsején, a missziók védőszentje, Lisieux-i Kis Szent Teréz liturgikus emléknapján délután 6 órai kezdettel Ferenc pápa a Szent Péter bazilikában vesperással nyitotta meg a Rendkívüli Missziós Hónapot. Arra buzdította a híveket, hogy ne keressenek „védett oázisokat”, hanem legyenek mindig a „föld sója és a világ kovásza”.

Vertse Márta – Vatikán

Ferenc pápa  2017-ben az egyház misszióját Szent II. János Pál közbenjárására bízta

A Rendkívüli Missziós Hónapot, amelynek témája: „Megkereszteltek és küldetésre rendeltek”, Ferenc pápa 2017. október 22-én, a missziós világnapon mondott Úrangyala ima alkalmával hirdette meg a következő szavakkal: „Szándékomban áll 2019 októberében Rendkívüli Missziós Hónapot  tartani, hogy tápláljuk az egyház ad gentes evangelizáló tevékenységének tüzét. Szent II. János Pál, a missziós pápa emléknapján ajánljuk az ő közbenjárásába az egyház küldetését a világban”.

Kereszt átadása missziós megbízatással

A Szent Péter bazilikában megtartott pápai vesperáson jelen voltak minden földrész képviseletében papok, szerzetesek, szerzetesnők, világi hívek, kifejezve, hogy az egész világnak  szüksége van Jézus evangéliumára, Krisztus reménységére, hiteles tanúságtevőkre, akik eltelve Isten szeretetével és bátran bízva Őbenne, elmennek a föld legtávolabbi részeire. A pápa a szertartás végén szerzeteseket, szerzetesnőket és két világi hívőt bízott meg missziós küldetéssel, feszületet nyújtva át nekik: ez az a biztos horgony, amelybe félelem nélkül belekapaszkodhatnak. Az új misszionáriusok Brazília, Dél-Szudán, a Kongói Demokratikus Köztársaság, Kazahsztán, Kambodzsa, Tajvan, Banglades és Kirgizisztán lakóinak viszik el az evangéliumi jó hírt.

Talentumainkat bátran gyümölcsöztessük mindenki javára

A vesperáson Ferenc pápa  a talentumokról szóló példabeszédhez fűzte gondolatait. Ebben az evangéliumi szakaszban az Úr úgy jelenik meg, mint egy idegenbe készülő személy, aki összehívja szolgáit, hogy átadja nekik vagyonát (vö. Mt 25,14). Isten legnagyobb javait bízta ránk: életünket, mások életét. Ezeket a talentumokat nem páncélszekrényben kell megőriznünk. Az Úr arra hív minket, hogy merészen és kreativitással gyümölcsöztessük őket. Ennek a rendkívüli missziós hónapnak a célja, hogy felrázzon, provokáljon bennünket, hogy tevékenyen cselekedjük a jót. Ne a hit közjegyzői és a kegyelem őrei legyünk, hanem misszionáriusok.

A misszionáriusok tanúságtevők és vértanúk

Úgy válunk misszionáriussá – szögezte le a pápa –, hogy tanúságot teszünk életünkkel arról, hogy ismerjük Jézust, mert az élet beszél. Itt a kulcsszó a tanúságtevő, amelynek ugyanaz a gyökere, mint a mártír, vértanú szónak. (A mártír görög eredetű szó, amely tanúságtételt, tanút jelent). A vértanúk a hit első tanúi: nem szavakkal, hanem életükkel tesznek tanúságot. Tudják, hogy a hit nem propaganda vagy prozelitizmus, az élet adománya. Békét és örömet terjesztenek, mindenkit szeretnek, ellenségeiket is Jézus iránti szeretetből. Így nekünk, akik megtapasztaltuk Isten szeretetét, felelősségünk, hogy ezt megismertessük másokkal.  Olyan sokan várják ezt a hírt. Tegyük fel a kérdést magunknak ebben a hónapban, hogy milyen a mi tanúságételünk? – kérte a híveket Ferenc pápa.

Mulasztással vétkezünk, ha nem tesszük a jót

A talentumokról szóló példabeszéd végén az Úr „hűséges és derék” jelzővel illeti a vállalkozó szellemű szolgát;  azonban „haszontalan” és „lusta” az a szolga, aki nem tette a jót, hanem mulasztással vétkezett (vö. 21.23.26). A pápa idézte Szent Alberto Hurtado szavait: „Jó dolog a rosszat nem tenni. De rossz dolog nem tenni a jót!”. Ez ugyanis a mulasztás bűne. Nem azért kaptuk az életet, hogy a földbe temessük. Aki Jézussal van, az tudja, hogy azt birtokolja, amit tovább ajándékoz; az élet birtoklásának a titka, hogy továbbadjuk. Mulasztásokkal élni azt jelenti, hogy megtagadjuk hivatásunkat: a mulasztás a misszió ellentéte. Ne zárkózzunk be magányunkba, ne érezzük magunkat áldozatnak, ne bénítson meg bennünket a félelem rabszolgasága – hangzott a pápa intése.

Az önmagából „kilépő” egyház

„Isten a jókedvű adakozót szereti” (2 Kor 9,7) – idézte a pápa Szent Pál szavait. Az önmagából kilépő egyházat szereti, az utca egyházát, mely úton van, amely szüntelenül küldetésben van, megújul, alázatos és ingyenes szeretettel tekint a jövőbe. A kilépő, missziós egyház nem veszít időt azzal, hogy siránkozzon már nem létező hívein, elmúlt idők már nem létező értékein. Nem keres védett oázisokat, hogy nyugodtan éljen; pusztán a föld sója és a világ kovásza kíván lenni. Tudja, hogy ereje ugyanaz, mint ami Jézusé: nem társadalmi vagy intézményes jelentőségéből fakad, hanem az alázatos és ingyenes szeretetből.

Misszionáriusok ragyogó példái

A pápa a misszionáriusok három ragyogó példáját állította a hívek elé, akiknek képét elhelyezték az oltár előtt: a Gyermek Jézusról nevezett Szent Terézt, „aki az imát a missziós tevékenység üzemanyagává tette”, Xavéri Szent Ferencet, „az egyház egyik legnagyobb misszionáriusát” és Tiszteletreméltó Pauline Marie Jaricot, a „Pápai Missziós Művek egyik ágának, a Hitterjesztés Művének alapítónőjét”, aki munkásnő volt és fizetéséből levont pénzadományokkal is támogatta a missziókat.  És mi, vajon minden napot ajándékká teszünk, hogy áthidaljuk az evangélium és az élet közötti törést? – kérdezte a pápa, majd azt kérte, hogy ne éljünk „sekrestye” hitet. Elkísér minket egy szerzetesnő, egy pap és egy világi hívő.

Az Úr téged is hív

Senki sincs kizárva az egyház missziójából. Induljunk el oda, ahol nincs remény és méltóság, éljünk bátran a bizonyosságával, hogy a Szentlélek már előkészítette az utat az evangéliumi jó hír hirdetése számára, mert még „túl sokan élnek az evangélium öröme nélkül”.

„Hív téged, családapát és családanyát; téged, aki fiatal vagy és nagy dolgokról álmodsz; téged, aki gyárban, üzletben, bankban, étteremben dolgozol; téged, aki munkanélküli vagy; téged, aki egy kórházi ágyon fekszel... Az Úr azt kéri tőled, hogy legyél ajándék ott, ahol vagy, úgy, ahogy vagy, azzal, aki melletted van; az életet ne szenvedd el, hanem ajándékozd oda; ne siránkozz, ne sajnáld magad, hanem hagyd, hogy a szenvedők könnyei szántsanak barázdát az arcodon. Nem egyedül kell menned, nem egy vállalkozás küldetésében jársz munkatervekkel, hanem a Szentlélek a főszereplő a misszióban. Bátorság, az Úr sokat vár tőled! Bátorság Anyaszentegyház: légy ismét gyümölcsöző a misszió örömében!” – ezzel a buzdítással fejezte be homíliáját Ferenc pápa a Rendkívüli Missziós Hónapot megnyitó vesperáson.

02 október 2019, 12:02