Keresés

2019.10.07 Sinodo dei Vescovi Processione dalla Basilica di San Pietro 2019.10.07 Sinodo dei Vescovi Processione dalla Basilica di San Pietro 

Ünnepélyes körmenettel megkezdődött a rendkívüli püspöki szinódus

Október 6-án a vasárnapi délelőtti szentmisén a Szent Péter bazilikában Ferenc pápa ünnepélyesen megnyitotta a Pánamazónia-térséggel foglalkozó rendkívüli püspöki szinódust. A szinódus konkrét munkája és első plenáris ülése október 7-én hétfőn reggel kezdődött egy jelképes körmenettel.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán  

A vatikáni bazilikában reggel kilenc órakor a Szent Péter konfesszió oltár előtt a szinódusi résztvevők és küldöttek jelenlétében Ferenc pápa megáldotta a Pánamazónia-térséget megidéző jelképes tárgyakat, így a fából faragott kenut, hozzá evező pádlikat, hálókat, vesszőkosarakat. Az élen kereszttel haladó körmenet a bazilikából kilépve a tér baloldali Nagy Károly szárnya mellett haladt el és a „szinódusi atyák” így vonultak a VI. Pál aula felé. Külön látványos érdekessége volt a szinódusi bevonulási körmenetnek az amazóniai őslakosok jelenléte, akik tolldíszes föveggel, kifestett arccal azt a mintegy három millió bennszülöttet képviselik, akiknek „lelkipásztori ellátásáról” szeretne gondoskodni a szinódus. Az amazóniai őslakosok vállukon vitték a kenut és a többi jelképet, amiket a szinódusi aulában az elnökség emelvénye előtt helyeztek el. A szinódus bevezető imája után az elnöki székben ülő Ferenc pápa  jelenlétében Lorenzo Baldisseri bíboros, szinódusi főtitkár és Cláudio Hummes bíboros, szinódusi főrelátor tartották meg bevezető jelentésüket.              

07 október 2019, 10:09