Keresés

2019.10.15 Sinodo nona Congregazione Generale 2019.10.15 Sinodo nona Congregazione Generale 

Amazóniai szinódus: Értékelni kell a világi hívek karizmáját, klerikalizmustól mentesen

Teljes erővel folytatja az amazóniai rendkívüli püspöki szinódus a mindennapi munkát, immár a három hetes tartam felénél járva. A hétfői üléseken 177 szinódusi atya mellett Ferenc pápa is részt vett. A felszólalásokon érintett fontosabb témák: a világi hívek karizmája és feladata, a nők küldetése az egyházban, a kiskorúak védelme és a sérülékeny idősek gondozása, a hivatásgondozás, a víz, mint elsődleges forrás és a kommunikáció jelenlegi kihívásai.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán    

Nagyobb szerepet kell biztosítani Isten Szavának

Újra végig kell gondolni az egyház szolgálati jellegét, mégpedig a szinodalitás összefüggésében – sürgette több felszólaló is. Amazónia térségében a helyi egyházban nagyobb szerepet kell biztosítani Isten Szavának. Isten Szava ugyanis hatékony és irgalmas, nevelő és prófétai, képző és átalakító, felhívó jellegű az átfogó környezetvédelemben és szociálisan elkötelező, kulturális és politika egy mind humánusabb emberiség fejlődéséért. Ehhez Isten Szava új szolgái szükségesek, beleértve a nőket is, ezért a képzésükbe bele kell fektetni anyagilag is, hogy az evangéliumot el tudják vinni Amazónia minden térségébe.

A világi hívek és köztük a nők sajátos szerepe

A szolgálati egyházban egyre nagyobb szükség van a világi hívek karizmájának az értékelésére, mert éppen rajtuk keresztül lesz nyilvánvaló az egyház kilépő jellege, távol minden klerikalizmustól. Egy felszólaló azt javasolta, hogy a „viri probati”, a „kipróbált férfiak” és a nők egyházi szolgálati lehetőségeinek a témáját vitassák meg egy rendes püspöki szinóduson. Sürgették az állandó diakonátus bevezetését, mert ez igazi laboratórium lehet a „viri probati” számára, hogy aztán a papság szentségébe felvegyék őket házas emberekként. Azt is javasolták, hogy a nők egyházi szolgálata számára a papi renden kívül teremtsenek intézményeket, mint szolgálati helyet, melyek biztosítják a pánamazóniai területen a nők méltóságot és egyenlőségét.

A kiskorúak védelme és a sérülékeny idősek gondozása

A pedofília szörnyűséges bűne megkívánja, hogy az egyház éber és bátor legyen. A legnagyobb kihívás az átláthatóság és a felelősség a megtörtént bűnesetekkel szemben. Amazóniában bűnszövetkezetek rabolnak el gyermekeket a szexuális visszaélés és a szervkereskedelem számára. Csak Brazíliában a tavalyi év során 62 ezer ilyen esetet tartanak számon. Amazónia térségében nagy a gazdasági egyenlőtlenség, ami még törékenyebbé teszi a szociális helyzetet. Erre prevencióval kell válaszolni, elébe kell menni a problémáknak.

Hivatásgondozás és ifjúsági lelkipásztorkodás

A hivatásgondozás legyen az evangelizálás szerves része és kapcsolódjék bele az ifjúsági lelkipásztorkodás egészébe. A megszólított fiatalok részére biztosítsanak megfelelő képzést, szent és elkötelezett élet tanúságtételével. Az amazóniai papság ne akadémiai tanítással álljon elő, hanem missziós lelkülettel és igazi papi szívvel.

Átfogó ökológia a hittanoktatásban     

A katekétikai képzésben sürgették az átfogó ökológiára nevelést, elsősorban is a víz védelmét, mely az élet alapvető forrása. Ennek jelenlegi megoldatlansága okozza azt, hogy a térségben oly sok gyermek hal meg a víz fertőzöttsége következtében. Ennek felszámolására komoly tudatformálás szükséges.

Ferenc pápa megfontolásai                

A hétfői munkanap végén Ferenc pápa szót kért és néhány témához megjegyzést fűzött, kifejezésre juttatva, hogy milyen impulzusok érintették meg leginkább.    

 

16 október 2019, 19:40