Keresés

2019.10.30 Udienza Generale 2019.10.30 Udienza Generale 

Ferenc pápa szerdai katekézise: Az evangélium a Lélek vezetésével Európába érkezik

Október végi reggeli eső után napfényes időben tartotta meg Ferenc pápa a szokásos szerdai általános kihallgatást a Szent Péter téren, tovább folytatva az Apostolok Cselekedeteinek magyarázatát. A mostani 14. katekézis címe: „Gyere át Macedóniába és segíts nekünk! (ApCsel 16,9). A keresztény hit Európába érkezik”. A katekézis tartalma: Az apostolok útját a Szentlélek vezeti, ő irányítja az útjukat, velük van a megtérések vigasztaló örömében és ő fordítja a börtönbe vetett apostolok vigasztalanságát a megszabadítás élményébe.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán         

Ferenc pápa személyes emléke az észak-macedóniai jó népről

A Szentlélek vezető szerepe világosan kiderül abból a látomásból, melyben Pál apostol Troászban részesült: „Egy macedón férfi állt előtte, és kérte: „Gyere át Macedóniába, és segíts rajtunk!”. Ferenc pápa személyes emlékét fűzte itt közbe: „Észak-Macedónia népe büszke erre, hogy egykor Pált meghívták, legyen Jézus Krisztus hirdetője. Emlékszem erre a jó népre, hogy milyen nagy szeretettel fogadott engem apostoli látogatásom során és miként őrzik meg ezt a hitet, amit Pál hirdetett nekik!”

Pál engedelmes a Szentlélek iránt

Az apostol nem habozott, elindult Macedóniába, mert biztos volt abban, hogy az Isten küldi őt. Így érkezik Filippibe, a római kolóniába az Egnatia úton, hogy hirdesse az evangéliumot. Ferenc pápa Pál apostol több napos filippi tartózkodásából három mozzanatot emelt ki: első az evangelizálás és Lídia, valamint házanépe megkeresztelkedése; második a letartóztatása Szilással együtt, miután kiűzték az ördögöt egy jósszellemtől megszállott rabszolgalányból és végül a harmadik a börtönőrének a megtérése és megkeresztelkedése családjával együtt.

Az evangélium Macedóniából érkezett Európába

Az evangélium ereje mindenekelőtt Filippi asszonyai, főként Lídia felé irányul, aki Tiatíra városának bíborárus kereskedője. Ennek az istenfélő asszonynak megnyitja szívét az Úr, hogy hallgasson Pál szavaira. Lídia ugyanis befogadja Krisztust, felveszi a keresztséget és a házába fogadja Pált és Szilást. Az esemény az evangélium Európába érkezéséről tanúskodik, és megkezdődik az inkulturáció folyamata, mely máig tart. Macedóniából érkezett Európába! – állapította meg a pápa. 

A tenyérjóslás még ma is él és az emberek fizetnek érte

Pál és Szilás Lídia házában meleg fogadtatásra lelnek, de aztán később számolniuk kell a börtön kemény tapasztalatával. Lídia és a házanépe megtérésének vigasztaló élményéből a börtön vigasztalansága felé tartanak, ahová egy jóslány megszabadítása miatt kerültek, „aki jóslásaival nagy hasznot hajtott gazdáinak” (ApCsel 16,16). Ferenc pápa ismét személyes emléket fűzött közbe: „Ennek a szegény rabszolgalánynak a gazdái sokat nyerészkedtek rajta. Ezt csinálják a jósok. Megjósolják a jövőt, a kezedből olvasnak, ahogy az egyik dal mondja „Fogd ezt a kezet, cigánylány!”, persze mindezért fizetni kell. Ma is, kedves fivéreim és nővéreim, vannak emberek, akik fizetnek ezért. Emlékszem, hogy az egyházmegyémben, egy nagy parkban vagy hatvan asztalka mellett ültek a jósok és a jósnők, tenyérjóslásból megmondták a jövődet és az emberek elhitték ezeket a dolgokat. Fizettek! Ez történt Pál apostol idejében is”. Gazdái pedig megtorlásképpen feljelentették Pált és az apostolokat a törvényszék elé cipelték azzal a váddal, hogy megzavarják a közrendet.   

Az imádság, mint Pünkösdkor, a börtönben is csodás eseményeket eredményez                      

Pált börtönbe vetik, ahol meglepő dolog történik vele – folytatta a pápa a történet magyarázatát. Pál vigasztalanságba kerül, de nem panaszkodik, hanem Szilással együtt dicsérik az Istent és ez az istendicséret olyan erőt vált ki, mely megszabadítja őket. Az imádság során földrengés támad, megrázza a börtön alapjait, az ajtók felcsapódnak és a láncaik lehullanak róluk. Mint Pünkösdkor, az imádság itt is csodás eseményeket eredményez!  

A keserű tapasztalat után jön a vigasztalás pillanata!

A börtönőr, az hívén, hogy a foglyok megszöktek, öngyilkosságot akart elkövetni, hiszen az életébe került volna a foglyok elmenekülése, de Pál felkiált: Itt vagyunk! Erre megkérdezi: Mit kell tennem, hogy üdvözüljek?”. A válasz: „Higgy Jézus Krisztusban, és üdvözülsz te is, a tieid is!” Ezen a ponton adódik a változás: az éjszaka szívében a börtönőr hallgatja az Úr szavát a családjával együtt. Befogadja az apostolokat, lemossa a sebeiket, mert megbotozták őket és felveszik a keresztséget. Aztán házába vezeti őket, asztalt terít nekik, s örül egész háza népével, hogy az Isten híve lett. Íme, a vigasztalás pillanata! – hangsúlyozta a pápa.  

Pünkösdtől fogva a Szentlélek a misszió főszereplője

Az éjszaka közepén ennek a névtelen börtönőrnek felvillan Krisztus világossága és legyőzi a sötétséget. Lehullanak a bilincsek és soha nem tapasztalt öröm tölti el őket. Így működik a Szentlélek missziója: kezdettől, Pünkösdtől fogva Ő a misszió főszereplője! Előre visz bennünket, csak hűségesnek kell lenni a hivatáshoz, amire a Lélek indít bennünket, hogy vigyük el az evangéliumot.

Kérjük a nyitott szív kegyelmét a Szentlélektől

A katekézis végén Ferenc pápa arra buzdított, hogy kérjük a Szentlélektől a nyitott szív, az Isten iránti fogékonyság és a testvéri vendégszeretet ajándékát, ahogy ez a bátor hitű Lídiával, Pállal és Szilással történt. De kérjük a börtönőr nyitott szívét is mely hagyta, hogy a Szentlélek megérintse.      

                         

                       

30 október 2019, 14:21