Keresés

2019.10.09 Udienza Generale 2019.10.09 Udienza Generale 

Ferenc pápa szerdai katekézise: A megtért Saul az Úr választott eszköze lett

Szép őszi időben a Szent Péter tér oszlopos ölelő karjai közt hallgatta a tízezernyi zarándok Ferenc pápa mostani 11. katekézisét az Apostolok Cselekedeteiről. Előzőleg Saul megtérésének jól ismert történetét olvasták fel és a pápa ennek nyomán azt a benső utat elemezte, melyet a Krisztus követőit üldöző Saul bejárt egészen addig, míg az Úr kegyelme által a népek evangelizálója lett.

P. Vértesaljai László SJ - Vatikán  

Saul dühtől „lihegése” a halál lehelete

A főpap meghatalmazásával indul Saul a keresztények üldözésére és elfogatja őket – kezdte katekézisét a pápa, szabadon hozzátéve, hogy a téren „azok, akiknek a népei diktatúrák üldöztetéseit szenvedték el, jól megértik, mit is jelent emberekre vadászni és letartóztatni őket”. Így tett Saul is, arra gondolva, hogy ezzel az Úr törvényét szolgálja. Lukács azt írja, hogy Saul dühtől „lihegett” és halállal fenyegette az Úr tanítványait. Az a „lihegés” a halál és nem az élet leheletére utal.

Saulban a vallás átalakult ideológiává

A fiatal Sault úgy jellemzik, mint aki hajlíthatatlan, mert intoleráns, türelmetlen azokkal szemben, akik másképpen gondolkodnak, mint ő. Abszolutizálja saját politikai és vallási identitását és a másikat egy legyőzendő lehetséges ellenség szintjére fokozza le. Egy ideológus! Saulban a vallás átalakult ideológiává. Vallási, szociális, politikai ideológiává. Csak miután Krisztus átalakítja őt, tanítja majd, hogy  az igazi küzdelem „nem a test és vér ellen folyik, hanem e sötét világ uralkodói, a gonosz szellemek ellen folyik” (Ef 6,12). Azt is tanítja, hogy nem az emberek ellen kell harcolni, hanem a tetteiket ösztönző rosszal szemben.

Isten imádom, vagy dogmatikai megfogalmazásokat?

Saul dühös és konfliktust kereső lelkülete révén Ferenc pápa kérdést formált mindenki számára: Hogyan élem én a hitemet? Mások elé megyek, vagy mások ellen? A (jó és a rossz) katolikus egyházhoz tartozom, vagy szelektív ideológiám van? Istent imádom, vagy dogmatikai megfogalmazásokat? Milyen az én vallási életem? Megvallott istenhitem barátságos-e vagy ellenséges azok iránt, akik mások, mint én?

Az Úr módszere, hogy megérinti a szívet

Lukács elbeszéli, hogy miközben Saul kész kiirtani a keresztény közösséget, az Úr a nyomában jár, hogy megérintse a szívét és hogy megtérítse őt. Az Úr módszere, hogy megérinti a szívet. A Föltámadott kezdeményez és megjelenik Saulnak a damaszkuszi úton. Az eseményt háromszor is elmondja az Apostolok Cselekedetei. A „fény és hang” kettős név tipikus formája a teofániáknak, istenjelenéseknek. A Föltámadott számon kéri tőle testvérgyilkos dühét: „Saul, Saul, miért üldözöl engem? (ApCsel 9,4). Itt a Föltámadott feltárja a lényegét, ami egy mindazokkal, akik hisznek benne. Lecsapni az egyház egy tagjára, azt jelenti: lecsapni Krisztusra.  Azok az ideológusok is, akik úgymond az egyház „tisztaságát” akarják, lecsapnak Krisztusra.

„Megnyilvánul külsőleg is az, ami korábban az ő benső valósága volt, vagyis vaksága”

Jézus hangja ezt mondja Saulnak: „Kelj föl, és menj be a városba, ott majd megmondják neked, mit kell tenned!” (ApCsel 9,6). Ám amikor lábra áll, nem lát többé semmit, mert megvakult. Az erős, tekintélyes és független ember most gyenge, rászoruló és másoktól függő lesz, mert nem lát. Krisztus fénye vakította meg és tette vakká - mondta Ferenc pápa, majd XVI. Benedek 2008-ban mondott egyik katekéziséből idézett: „Így látható külsőleg is az, ami korábban az ő benső valósága volt, vagyis vaksága az igazsággal és a fénnyel szemben, ami a Krisztus”.

Pál keresztsége az új élet kezdetét jelenti, ellenségei immár testvérek

Saul és a Feltámadott „test a testtel” felvett kapcsolata elkezdi azt az átalakulást, ami megmutatja Saul „személyes húsvétját”, vagyis a halálból az életbe való átmenetét. Ami korábban dicsőség volt, most azt elvetendő szemétnek tekinti, csakhogy megszerezze az igazi nyereséget, ami Krisztus és a benne való élet. Pál megkeresztelkedik, ami Pál számára is az új élet kezdetét jelenti, vagyis új szemléletmódot jelent Istenről, önmagáról és a többiekről, akik ellenségből immár testvérré lettek Krisztusban - zárta szerdai katekézisét Ferenc pápa.

        

 

09 október 2019, 16:05