Keresés

Pope Francis' Wednesday general audience Pope Francis' Wednesday general audience 

A Szentlélekben való öröm az evangelizálás jele – Ferenc pápa szerdai katekézise

„Hirdette nekik Jézust” címmel tartotta meg szerdán délelőtt Ferenc pápa a Szent Péter téren az általános kihallgatás során tízedik katekézisét az Apostolok Cselekedeteiről. A kiválasztott szöveg Fülöp diakónus térítőmunkáját mondja el: „A jeruzsálemi egyházüldözés elől azok, akik szétszéledtek, ahová csak elvetődtek, mindenütt hirdették az evangéliumot. Így Fülöp Szamária városába került, s ott hirdette Krisztust. A nép hallva és látva a csodákat, amelyeket tett, egyöntetűen figyelemmel hallgatta. Mert sok megszállottból – hangosan kiáltozva – kiment a tisztátalan lélek, és sok béna meg sánta meggyógyult. Így nagy volt az öröm ebben a városban” (ApCsel 8,4-8).

P. Vértesaljai László SJ - Vatikán    

Isten Igéjének a „menetele” István diakónus halála után látszólag lélegzetvételnyi szünethez jutott, ám új erőszakos üldözés tört ki a jeruzsálemi egyház ellen – kezdte beszédét a pápa. Miközben az apostolok Jeruzsálemben maradnak, sokan elmenekülnek Júdea és Szamária vidékére. A Cselekedetek könyvében az üldöztetés a tanítványok életének immár állandó vonása, egységben Jézus szavával: „Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak” (Jn 15,20). Ám az üldöztetés, nemhogy kioltaná az evangelizálás tüzét, még csak jobban táplálja azt.

Fülöp diakónus egy nyitott szívű idegennel találkozik

Ferenc pápa Fülöp diakónus további tevékenységéhez fűzte a szavait, melyet az etióp udvarnok megtéréséről ugyancsak az Apostolok Cselekedeteinek a könyve mondja el (ApCsel 8, 26-40). Fülöp diakónus Szamáriában végzett missziója az Evangélium útjának új szakaszát jelöli, amikor egy idegennel találkozik, akinek nyitott a szíve az Istenre. Az etióp királynénak ez a magas rangú, eunuch tisztviselője éppen visszatérőben volt Jeruzsálemből, hiszen ő egy prozelita zsidó volt Etiópiában. Kocsiján ülve Izajás tekercsét olvasta az Úr szolgájáról.

Nem érti, segítséget kér. Alázatos!

Fülöp a kocsijához társul és megkérdi tőle, hogy érti-e azt, amit olvas. „Hogyan érthetném, ha nincs, aki megmagyarázza nekem?” – feleli az udvarnok, amivel elárulja, hogy szükség van segítségre Isten Szava megértésében. Nagy bankár volt, gazdasági miniszter, a pénz fölött minden hatalommal rendelkezett, de tudta, hogy magyarázat nélkül nem érti meg a szöveget. Alázatos ember volt – szögezte le a pápa.

Isten Szava értéséhez ki kell lépnünk korlátaink közül

A Fülöp és az etióp udvarnok közötti beszélgetés megérteti velünk, hogy nem elég olvasni a Szentírást, szükség van a szöveg megértésére is, megtalálni a héján túl a nedvét is, vagyis meríteni abból a Lélekből, mely a betűt élteti. A pápa XVI. Benedek tanítására hivatkozott: „Az exegézis, a Szentírás igazi olvasata nemcsak irodalmi megnyilvánulás, hanem az ember életének a mozgása” (Elmélkedések, 2008. október 6.) Ahhoz, hogy belépjünk Isten Szavába, késznek kell lenni ahhoz, hogy kilépjünk saját korlátaink közül, hogy találkozzunk Krisztussal és hogy hozzá alkalmazkodjunk.

A Szentlélek az evangelizálás főszerelője

Ki tehát annak a történetnek a főszereplője, amit az etióp udvarnok olvasott? - tette fel a kérdést a pápa. Fülöp megadja az értés kulcsát  a beszélgetőtársának. Az a szenvedő szolga, aki nem válaszol rosszal a rosszra és akiről azt tartották, hogy tévedett és terméketlen, és akit végül el is tettek az útból, aki megszabadítja a népet a gonoszságtól és gyümölcsöt terem Istennek, ő maga Jézus, akit Fülöp hirdet. Aki a Húsvéttal megváltott mindenkit. Végül az etióp felismeri Krisztust és kéri a keresztséget, majd megvallja a hitét az Úr Jézusban. Szép ez a történet, de valójában ki indította Fülöpöt a pusztaságba, hogy találkozzon ezzel az emberrel? Ki indította Fülöpöt arra, hogy szegődjön a kocsihoz? - kérdezte Ferenc pápa. A Szentlélek! A Szentlélek az evangelizálás főszerelője, mondta a pápa, majd töprengve hozzátette: Atyám, én megyek evangelizálni! Rendben, de hogyan csinálod? Hát hirdetem az evangéliumot, és megmondom, kicsoda Jézus, majd megpróbálom meggyőzni az embereket arról, hogy Jézus az Isten. Kedvesem – válaszolt a pápa a képzeletbeli beszélgetésre –, az nem evangelizálás, ha nincs ott a Szentlélek Ez lehet prozelitizmus, vagy akár reklámhirdetés! Az evangelizálás azonban azt jelenti: hagyod, hogy a Szentlélek vezessen téged, hogy ő legyen, aki igehirdetésre indít a tanúságtétel által, a vér-tanúságtétel által.

Az evangélium hirdetésének jele az öröm

Miután az etióp udvarnok találkozott a feltámadt Jézussal, mert érti immár a jövendölést, Fülöp eltűnik, mert a Lékek egy másik feladatra rendeli. A pápa megismételte, hogy a Szentlélek az evangelizálás főszerelője. De mi annak a jele, hogy te egy keresztény vagy, az evangélium hirdetője? - Ennek a jele az öröm! – válaszolta a pápa. És még a vértanúság is! Fülöp örömmel eltelve indult egy másik szolgálatra, hogy hirdesse az evangéliumot. A Szentlélek indítsa a megkeresztelt férfiakat és nőket az evangélium hirdetésére, de akik ne magukhoz, hanem Krisztushoz vonzzanak másokat! – kérte záró fohászában Ferenc pápa.

02 október 2019, 16:21