Keresés

2019.10.10 Giuseppina Vannini 2019.10.10 Giuseppina Vannini 

Giuseppina Vannini betegápoló szerzetesnővér: Krisztus szeretetével a gyengék mellett

Giuseppina Vannini római katolikus szerzetesnővér teljességgel „római” a szó kettős értelmében is, hiszen itt Rómában született 1859. július 7-én. Másnap a Spanyol lépcső közelében álló Sant’Andrea della Fratte templomban keresztelik meg Giuditta Adelaide Agata névre. Kislány korában hamar elveszti Angelo és Annunziata nevű szüleit, ezért hét éves korában a Szeretet Leányai kongregáció nővérei fogadják be a kicsi árvát. Elsőáldozása napján Isten hangja magával ragadja és már ekkor kész magát teljesen Őneki ajándékozni, de a kolostor kapui zárva maradnak előtte gyenge egészségi állapota miatt.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

Egy gondviselésszerű találkozás

Évekkel később egy gondviselésszerű találkozás Luigi Tezza kamilliánus szerzetes atyával – akit azóta már boldoggá avattak – döntő változást hozott Giuditta életében. Kétségek gyötörték ugyanis amiatt, hogy kérelmét a szerzetesi életre mindig elutasították. 32 évesen, 1892. december 17-én Tezza atya lelkigyakorlatán rábízza magát a Gondviselésre, aki azt ajánlja neki, hogy alapítson szerzetes intézetet a betegek szolgálatára. Két napig tartó mély imádság után Giuditta beleegyezik, ám rögtön jelzi, hogy ő valójában „nem képes semmire sem”, csak arra az egy dologra, hogy „az Úrnak odaszentelje egész életét”.

Szent Kamill lelki örökségében jár  

1892. február 2-án a betegápoló rendet alapító Szent Kamill kápolnává átalakított szobájában – ahol egykor meghalt a kamilliánusok atyja –, születik meg Szent Kamill Lányainak Kongregációja. Giuditta ekkor kapja meg a Giuseppina nevet és kezdi el betegápolói szerzetes életét. Három évvel később, 1895. december 8-án, Szeplőtelen Fogantatás ünnepén örök fogadalmat tesz, majd hamarosan megválasztják az új intézmény legfőbb elöljárójává.

Tanúságtétel az egyszerű és konkrét szeretetről

Tizenöt éven át folytatja a gyengélkedők segítését és a rend vezetését, amíg 1911. február 23-án véget ér földi pályafutása. Szent II. János Pál pápa 83 évvel később, 1994 októberében avatja boldoggá, újabb 23 év elteltével pedig Ferenc pápa az oltár dicsőségére emeli. Giuseppina Vannini életszentsége ma is, éppen az általa alapított Intézet révén, tanúságot tesz arról az egyszerű és konkrét szeretetről, mely az Úr Jézusnak a szegények, betegek, szenvedők és elesettek iránti együttérzéséből táplálkozik, jól emlékezve szavaira: „Amit a legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek” (Mt 25,40).        

12 október 2019, 12:54