Keresés

VATICAN-POPE-ANGELUS VATICAN-POPE-ANGELUS 

Az anyagi javak váljanak a testvéri szolidaritás eszközeivé – A pápa Úrangyala imádsága

A hűtlen intéző példabeszéde arra szólítja fel a keresztényeket, hogy az evilági sikerek keresése helyett törekedjenek az örök élet elnyerésére. Ismerjék fel, hogy a személyek, az emberi kapcsolatok, barátságok értékesebbek az anyagi javaknál. A gazdagságot használják fel a rászorulók megsegítésére.

Vertse Márta - Vatikán

Legyetek találékonyak, ne becstelenek; legyetek képesek a „menetirány visszafordítására” a jót választva a rossz helyett – erre buzdít Lukács evangéliumának vasárnapi szakaszában Jézus. A példabeszédet magyarázva a pápa rámutatott: mindig időben vagyunk, hogy az elkövetett rosszat cselekedeteinkkel jóvá tegyük, hogy befogadást nyerhessünk az „örök hajlékokba”.

A korrupció ma is gyakori jelenség

A vasárnapi evangéliumi szakasz (vö. Lk 16,1-13) főszereplője egy ravasz és becstelen intéző, akit azzal vádolnak, hogy eltékozolta ura vagyonát, ezért a gazdája elbocsátja – kezdte beszédét Ferenc pápa. Ebben a nehéz helyzetben a hűtlen intéző nem él viszont-váddal, nem próbálja meg igazolni magát és nem bátortalanodik el, hanem kieszel egy kiutat, hogy nyugodt jövőt biztosítson magának. Kezdetben józan ésszel reagál, elismerve saját korlátait: „Kapálni nem tudok, koldulni szégyellek”. Majd agyafúrtan cselekszik és még utoljára meglopja gazdáját. Összehívja az adósokat és lecsökkenti adósságukat, amellyel a gazdának tartoznak, hogy megszerezze barátságukat és később viszonozzák tettét. Ez sajnos ma is szokásos: korrupcióval szerezni barátokat, elnyerni hálájukat.

Jézus találékonyságra buzdít

Jézus természetesen ezzel a példával nem becstelenségre hanem találékonyságra akar buzdítani. Hangsúlyozza ugyanis: „Az úr megdicsérte a hűtlen intézőt, mert okosan cselekedett”, vagyis az intelligenciának és a ravaszságnak azzal a keverékével, amely lehetővé teszi, hogy leküzdje a nehéz helyzeteket. A példabeszéd olvasatának kulcsa Jézus felhívása: „Szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogyha majd elfogy, befogadjanak benneteket az örök hajlékokba”. Kicsit zavarosnak tűnik, de nem az: a „becstelen gazdagság” a pénzt, - amit az „ördög ürülékének” is neveznek – és általában vége az anyagi javakat jelöli.

A személy többet ér az anyagi gazdagságnál

A gazdagság késztethet falak építésére, megosztottságot és hátrányos megkülönböztetést teremthet. Jézus ezzel szemben meghívja tanítványait, hogy fordítsák vissza a menetirányt: „Szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból”. Ez arra szólít fel, hogy legyünk képesek kapcsolatokká alakítani a javakat és a gazdagságot, mivel a személyek többet érnek a dolgoknál és többet számítanak a birtokunkban lévő vagyonnál. Az életben ugyanis nem az hoz gyümölcsöt, aki olyan nagyon gazdag, hanem aki sok kapcsolatot, barátságot teremt és tart fenn a különböző „gazdagságok” által, vagyis az Istentől kapott különféle tehetségek révén. De Jézus megjelöli buzdítása végcélját is: „Szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogyha majd elfogy, befogadjanak benneteket az örök hajlékokba”. Ha képesek leszünk gazdagságunkat a testvériség és a szolidaritás eszközeivé átalakítani, akkor a Paradicsomban nem csak Isten fogad majd minket, hanem azok is, akikkel osztoztunk, jól gazdálkodva mindazzal, amit az Úr kezünkbe adott.

Cselekedjünk Isten gyermekeinek bölcsességével

Ez az evangéliumi szakasz felteszi számunkra a gazdája által elzavart hűtlen intéző kérdését: „Mitévő legyek?” Mulasztásainkkal és kudarcainkkal szemben Jézus biztosít bennünket, hogy mindig időben vagyunk, hogy jóvá tegyük az elkövetett rosszat. Aki másoknak könnyeket okozott, tegyen valakit boldoggá; aki jogtalanul eltulajdonított javakat, adományozzon a rászorulóknak. Ha így teszünk, megdicsér az Úr, mert „okosan cselekedtünk”, vagyis annak a bölcsességével, aki Isten gyermekének ismeri el magát és saját magát kockáztatja a mennyek országáért.

Mária segítsen, hogy a világi siker helyett az örök életre törekedjünk

A Szent Szűz segítsen minket, hogy okosak legyünk az örök élet, nem pedig a világi siker biztosításában, hogy az utolsó ítélet pillanatában a szükséget szenvedő személyek, akiknek segítséget nyújtottunk, tanúságot tehessenek róla, hogy bennük az Urat láttuk és szolgáltuk – fejezte be az Úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédét.

22 szeptember 2019, 17:33