Keresés

2019.09.27 Seminario Il bene comune nell'era digitale Pontificio Consiglio della Cultura e Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale 2019.09.27 Seminario Il bene comune nell'era digitale Pontificio Consiglio della Cultura e Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale 

Technikai fejlődés etikai felelősséggel – a Pápa a Közjó a digitális korban konferenciához

Az emberiség nagy haszonélvezője lehet a jelenkor hatalmas technikai – döntően digitális – fejlődésének, ha ezt a haladást párhuzamosan kíséri a felelősség és az értékek tiszteletének megfelelő fejlődése is – fogalmozott Ferenc pápa azon a kihallgatáson, amelyen pénteken délelőtt fél 11-kor a Közjó a digitális korban konferencia 180 résztvevője jelent meg a Kelemen teremben. A Kultúra Pápai Tanácsa és az Átfogó Emberi Fejlődés Dikasztériuma közös szervezésében tartott tanácskozást csütörtöktől szombatig tartják a Vatikán tőszomszédságában a Jézus Társasága konferencia termében.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán  

Ferenc pápa beszéde bevezetőjében Laudato si kezdetű enciklikájára utalt, melyben a közös ház védelme jegyében fogalmazott meg egy alapvető szempontot. Az egész emberiség számára vitathatatlan jótéteményt ígérő technikai fejlődés haszna attól az etikai felelősségtől függ, melynek párhuzamosan kell kísérnie a technológiai előrehaladást. Mindez megkívánja a felelősség és az értékek arányos fejlődését.   

Etikai alapú kritériumokat fogalmazzanak meg

Ellenkező esetben az uralkodó technokrata paradigma egy határtalan fejlődés ígéretével az egész emberiség számára fenyegető és ellenőrizhetetlen veszélyként jelenik meg. A konferencia szakemberei az alkalmazott tudományok számos szakterületéről érkeztek, mint például a technológia, a közgazdaság, a robotika, a szociológia, a kommunikáció, a kiberbiztonság, valamint a filozófia, az etika és a morálteológia. Alapvető merész szándékuk abban áll, hogy etikai alapú kritériumokat fogalmazzanak meg, melyek képesek választ adni a technológiák mindent elözönlő áramlatával szemben. A pápa ebben a nehéz helyzetben együttérzésről biztosítja őket és egyúttal arra bátorítja, hogy megfontolásaikat az ENSZ Fenntartható Fejlődésről szóló célkitűzései összefüggésében helyezzék el, hiszen az általuk vizsgált kulcs-területek közvetlen hatást gyakorolnak emberek millióinak az életére.

A „közjó” fogalma összefüggésében keressék a választ a kihívásokra

A jelenkor kihívásai előzmény nélküliek és ezért új megoldást igényelnek, továbbá az alapelvek és a hagyomány tiszteletét. Elméleti és gyakorlati morális alapelvek jegyében a „közjó” fogalma összefüggésében keressék a választ a kihívásokra. Mindezt tegyék teremtő módon, de ne ragaszkodjanak merev utánzáshoz vagy elavult leegyszerűsítésekhez. A közjóra minden ember vágyakozik és nincs olyan etikai rendszer, mely ne venné figyelembe annak szempontjait. A probléma az egész emberiséget érinti és éppen ezért a válasznak is ki kell terjednie az egész emberiségre – emelte ki a pápa.

Társadalmi egyenlőtlenségek generálása nem tekinthető valódi fejlődésnek

Példaként említette meg a pápa a robotika problémakörét, mely egyfelől felmenti az embert sok megalázó és méltánytalan munkakörülménytől, miközben számos dolgozót magától a munkalehetőségtől foszt meg, melynek a birtoklása pedig éppen az emberi méltóság egyik alapvető és nélkülözhetetlen eleme. A mesterséges intelligencia is szintén nagy kihívás, mely etika híján megmérgezheti a közbeszédet és milliók véleményét manipulálhatja. Ha ugyanis a technológiai fejlődés folyamatai társadalmi egyenlőtlenségeket teremtenek, nem tekinthetjük azokat valódi fejlődésnek. Éppen ezért minden ember személyi méltóságát szem előtt tartva, szilárd etikai elvek alapján irányulnak a közjóra – összegezte elvárását Ferenc pápa a Közjó a digitális korban konferencia tagjaihoz fordulva.  

    

27 szeptember 2019, 16:21